AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wiadomości

zdjęcie

Komunikat dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

W związku z decyzją Rządu RP o wprowadzeniu szczególnych ograniczeń w działalności szkół wyższych zlokalizowanych w tzw. strefach czerwonych oraz Zarządzeniem Rektora UMK uprzejmie informujemy, że Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 dla studiów niestacjonarnych WNEiZ odbędzie się w formie transmisji zdalnej na stronie WNEiZ w poniedziałek 19 października 2020 r. o godz. 17.30.

więcej informacji

zdjęcie

Rynek pracy pod lupą nowego Centrum

Na naszym Wydziale otwarto Centrum Danych Badawczych Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze.  Jest to jedenaste tego typu centrum na świecie, a pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie odbyło się w środę, 14 października 2020 roku, a udział w nim wzięli m.in.: dyrektor IAB prof. Bernd Fitzenberger oraz prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

więcej informacji

zdjęcie

Obrony prac doktorskich w październiku

Przewodnicząca oraz Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości UMK w Toruniu podają do wiadomości, że w dniach 20 oraz 21 października odbędą się publiczne obrony prac doktorskich. Szczegóły w załączonych plikach.

więcej informacji

zdjęcie

Trwa rekrutacja uzupełniająca do programu Erasmus+

Rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Wokół Gospodarki 4.0

 

więcej informacji

zdjęcie

Po inauguracji roku akademickiego

5 października 2020 roku odbyła się wydziałowa inauguracja roku akademickiego. W tym roku - ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej - wydarzenie podzielono na dwie tury. 

więcej informacji

zdjęcie

VI Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców - zaproszenie

W dniu 26 października 2020 roku o godz. 9:00, tym raz w formie zdalnej, odbędzie się kolejna edycja cyklicznego spotkania młodych naukowców, pragnących podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i wynikami badań w zakresie szeroko rozumianych nauk o zarządzaniu i jakości - VI Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku".

więcej informacji

zdjęcie

Płatne kursy językowe w SPNJO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracji Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na odpłatne kursy językowe.

więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku - transmisja

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-adaptacyjnym dla studentów I roku. W trakcie spotkania wystąpią: dr Ryszard Lorenczewski, Prodziekan ds. Studentów, mgr Joanna Ososińska-Ciechomska (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych), mgr Ewelina Kruźlak (Biuro Karier), wydziałowy koordynator programu Erasmus+ mgr Mariusz Lewandowski oraz pracownicy dziekanatów obsługujących konkretne kierunki studiów i przedstawiciele wydziałowego Samorządu Studenckiego.

Transmisja z wydarzenia rozpocznie się w piątek, 02.10.2020 o godzinie 13:00.

Link do transmisji

więcej informacji

zdjęcie

Informacje dla studentów I roku studiów I stopnia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uprzejmie zaprasza na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021, która odbędzie się w dniu 5 października 2020 roku w Auli UMK (ul. Gagarina 11):

więcej informacji

zdjęcie

Biznesowo i sportowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

W ramach projektu dwutorowej ścieżki rozwoju absolwentów oraz międzynarodowej promocji oferty edukacyjnej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w zakresie zarządzania sportem, turystyką i eventami, Katedra Doskonałości Biznesowej WNEiZ we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Sportowym realizuje dedykowany sportom ekstremalnym projekt Art of Extreme. Jednym z jego ważniejszych wydarzeń w tym roku akademickim ma być ustanowienie rekordu szybkości zjazdu na rolkach przez studenta UMK, Łukasza Korzestańskiego, zaliczającego się do światowej elity Red Bull Ice Crashed Downhill.

więcej informacji

zdjęcie

Zasady składania podań/wniosków

Informujemy, że w związku z obowiązkiem posiadania w teczce studenta oryginałów podań będących przedmiotem postępowania administracyjnego, wszystkie podania/wnioski dot. skreśleń, powtarzań i warunków muszą być dostarczone do dziekanatu jako oryginały. Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać na adres Wydziału do dnia 27 września br. 

więcej informacji

zdjęcie

Semestr zimowy 2020/2021: lista zajęć odbywających się w sposób tradycyjny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, publikujemy listę zajęć odbywających się w sposób kontaktowy w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat ws. kształcenia w semestrze zimowym

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Wśród 100 najbardziej wpływowych w branży eventowej

Dr Krzysztof Celuch z Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu znalazł się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób w branży eventowej według rankingu Eventex.

więcej informacji

zdjęcie

Krusy językowe z rabatem

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zaprasza na kursy językowe w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Obrona pracy doktorskiej - mgr Róża Błaś

Przewodnicząca oraz Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości UMK w Toruniu podają do wiadomości, że dnia 3 lipca 2020 roku o godzinie 11:00 w nowej sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Róży Błaś w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

więcej informacji

zdjęcie

Ocena zajęć dydaktycznych

22 czerwca zostały otwarte kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim oraz w całym roku akademickim 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

Obrona pracy doktorskiej - mgr Agnieszka Kuś

Przewodnicząca oraz Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości UMK w Toruniu podają do wiadomości, że dnia 1 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 w nowej sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kuś w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

więcej informacji

zdjęcie

Obrona doktorska - mgr Joanna Pomaskow

Przewodnicząca oraz Rada Dyscypliny Naukowej Ekonomia i Finanse UMK w Toruniu podają do wiadomości, że dnia 17 czerwca o godzinie 11:00 w nowej sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pomaskow w dyscyplinie ekonomia i finanse.

więcej informacji

zdjęcie

Zasady funkcjonowania Wydziału

Na podstawie Zarządzenia Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK, od 1 czerwca 2020 roku zmianie ulegają obostrzenia dotyczące funkcjonowania Wydziału w czasie epidemii. Egzaminy kursowe i dyplomowe będą odbywać się w formie zdalnej. W uzasadnionych przypadkach niektóre zajęcia i egzaminy mogą odbywać się w formie tradycyjnej (w ścisłym reżimie sanitarnym). Przywrócona zostanie także obsługa administracyjna studentów na miejscu (wyłącznie w sprawach niemożliwych do załatwienia w sposób zdalny) oraz możliwość konsultacji z nauczycielami akademickimi w gmachu Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Koronawirus - aktualności

więcej informacji

zdjęcie

UMK w YUFE - list rektorów

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

więcej informacji

zdjęcie

Prodziekani mianowani

Rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył mianowania na stanowiska prodziekanów na kadencję 2020-2024.

 

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody Rektora dla pracowników naukowych

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie.

więcej informacji

zdjęcie

IDUB - naukowcy WNEiZ z nagrodami

Rozstrzygnięto konkursy zorganizowane w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Naukowcy z naszego Wydziału uzyskali granty na prowadzone przez siebie badania.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody Rektora dla pracowników administracji

23 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla pracowników administracji.

więcej informacji

zdjęcie

Najlepsze prace z rachunkowości nagrodzone

Rozstrzygnięto 51. edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości. Wśród nagrodzonych znalazła się dwójka Absolwentów naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Monografia w 8 językach

Monografia prof. dr. hab. Jerzego W. Wiśniewskiego Econometrics of Qualitative Phenomena (2018) została wydana w Niemczech w kolejnych 8 językach: francuskim, hiszpańskim, niemieckim, niderlandzkim, portugalskim, polskim, rosyjskim oraz włoskim. To wielki sukces naukowca z WNEiZ - do tej pory w wielu językach świata została wydana jedynie jedna publikacja polskiego ekonomisty (Wstęp do ekonometrii, O. Lange, 1957, tłumaczenie dostępne w ponad 20 językach).

więcej informacji

zdjęcie

UMK w prestiżowym rankingu QS

Po raz ósmy Uniwersytet Mikołaja Kopernika znalazł się w renomowanym QS World University Rankings, który obejmuje 1000 najlepszych szkół wyższych na świecie.

więcej informacji

zdjęcie

Ambasadorem Kongresów Polskich

Kapituła Programu AKP wybrała 4 nowych Mecenasów Kongresów Polskich oraz 21  Ambasadorów Kongresów Polskich. Tytuł ten uzyskał dr Krzysztof Celuch z Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrodzeni za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału: prof. dr hab. Maciej Zastempowski, dr Aranka Ignasiak-Szulc,  prof. dr hab. Magdalena Osińska, dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK, dr inż. Wojciech Zalewski oraz  dr Andrzej Geise. 

więcej informacji

zdjęcie

List Dziekana WNEiZ po wyborach

Poniżej treść listu Dziekana WNEiZ dr. hab. Jerzego Boehlke, prof. UMK po wyborach na kolejną kadencję:

więcej informacji

zdjęcie

Wybierz swoją specjalność

2 czerwca rozpoczęła się rejestracja na studia II stopnia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami poszczególnych specjalności, przygotowanymi przez odpowiedzialne merytorycznie katedry. 

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja na studia rozpoczęta!

Rozpoczął się proces elektronicznej rejestracji na studia na kierunki oferowane przez nasz Wydział. Zapisy na studia stacjonarne potrwają do 18 sierpnia.

więcej informacji

zdjęcie

Dziekan powołany

1 czerwca rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył nominacje nowym dziekanom wydziałów w kadencji 2020-2024. Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania został - kolejny raz - dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Śniadanie biznesowe online

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Śniadania biznesowego - cyklicznego spotkania networkingowego organizowanego na naszym Wydziale. Tym razem - ze względu na sytuację epidemiczną - wydarzenie odbędzie się online.

więcej informacji

zdjęcie

List kandydata na Dziekana

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z listem kandydata na Dziekana WNEiZ, dr. hab. Jerzego Boehlke, prof. UMK:

więcej informacji

zdjęcie

Laureaci konkursu NCN

18 projektów naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w tym 1 z naszego Wydziału otrzyma finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1. Zwycięski projekt  w konkursie "PRELUDIUM BIS, HS 4:" z WNEiZ należy do dr hab. Joanny Bruzdy, prof. UMK z Katedry Logistyki.

więcej informacji

zdjęcie

Rejestracja na moduły

21 maja 2020 roku od godzin przedpołudniowych za pośrednictwem USOSweb rozpocznie się rejestracja na moduły specjalnościowe dla studentów I roku studiów I stopnia. Szczegółowy harmonogram rejestracji dla poszczególnych kierunków zostanie udostępniony niebawem w kalendarzu rejestracji WNEiZ w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

więcej informacji

zdjęcie

O rynku pracy w dobie koronawirusa

Dr hab. Kamil Zawadzki, prof. UMK z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy był gościem czwartkowego (14.05.2020) wydania audycji "Pytać każdy może", nadawanej w Polskim Radiu PiK. 

więcej informacji

zdjęcie

Z tytułem profesora

Prof. dr hab. Maciej Zastempowski, Prodziekan ds. Nauki naszego Wydziału znalazł się w gronie 10 pracowników UMK, którzy niedawno otrzymali nominację profesorską. 

więcej informacji

zdjęcie

Kandydat na Dziekana

Komisja Wyborcza Uniwersytetu ogłosiła listę kandydatów na dziekanów wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na nową kadencję. Kandydatem na dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na kadencję 2020-2024 jest dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki konkursów COVID-19 i CRUSH

7 maja 2020 r. Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ogłosiła wyniki dwóch konkursów na badania wokół epidemii COVID-19. Łącznie wyłoniono 14 laureatów. Jednym z nich został prof. dr hab. Tadeusz Kufel, pracownik naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Wspomnienie prof. Sudoła w "Głosie uczelni"

W kwietniowym numerze "Głosu uczelni" ukazało się wspomnienie zmarłego w styczniu br. prof. dr. hab. dr. hc Stanisława Sudoła autorstwa dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego, prof. UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Sukces studentów ze Studenckiego Koła Bankowości

 

24 kwietnia 2020 roku zespół studentów naszego Wydziału, reprezentujących Studenckie Koło Naukowe Bankowości, którego opiekunem naukowym jest dr Michał Buszko, wygrał Ligę Akademicką FINSIM  (dawniej BanRisk). 

więcej informacji

zdjęcie

Wirtualne rozmowy o satysfakcji

20 kwietnia 2020 roku odbyła się druga edycja ogólnopolskiej konferencji poświęconej zagadnieniu satysfakcji w biznesie "Porozmawiajmy o satysfakcji" zorganizowana przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych i Marketingu naszego Wydziału wraz ze Studenckim Kołem Marketingu. Na wirtualnej scenie wystąpiło 14 ekspertów z Polski i świata, którzy poruszyli tematykę satysfakcji z różnych perspektyw i branż.

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja "Jakość w sporcie" za nami

VII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jakość w Sporcie” za nami. Dwa dni wydarzenia, podczas których zaprezentowano 31 wystąpień w obszarach nauk o zarządzaniu i jakości, prawnych oraz nauk o zdrowiu, a także 2 debaty o przyszłości sportu pokazały, iż poruszana tematyka konferencji nadal jest istotna. Cieszy również udział nie tylko polskich, ale i zagranicznych prelegentów - z Czech (Uniwersytet Masaryka w Brnie), Maroko (Uniwersytet Cadi Ayyad w Marrakeszu) i Ukrainy (Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Skovorody).

więcej informacji

zdjęcie

E-learning na WNEiZ (strona na bieżąco aktualizowana)

więcej informacji

zdjęcie

O sposobach ratowania firm w czasie pandemii

Co pomoże, a co zagraża przetrwaniu przedsiębiorstwa w czasie obecnego kryzysu, co robią właściciele firm, by utrzymać się na rynku – odpowiedzi na te pytania szukają naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Wyniki konkursu Grants4NCUStudents

Na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej zostały ogłoszone wyniki konkursu Grants4NCUStudents. Wyłoniono 37 laureatów i zespołów badawczych w trzech dziedzinach: Nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, Nauk o życiu oraz Nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Autorem jednego z nagrodzonych projektów są pracownicy naszego Wydziału - mgr Tomasz Grodzicki oraz mgr Mateusz Jankiewicz.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia Rektora za publikacje

Po raz kolejny JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał stypendia za najwyżej punktowane publikacje. Wśród wyróżnionych znaleźli się także pracownicy naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Rektora UMK - odwołane zajęcia

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego JM Rektor zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne na okres od 12 marca do 25 marca. Jednocześnie informuje, że administracja Uniwersytetu będzie w tym okresie działała jak dotąd. Nie ograniczamy również działalności naukowej, w tym także doktorantów.

więcej informacji

zdjęcie

Wybory Rektora

W związku z wyborami Rektora UMK 12 marca od godz. 15:00 na całym Uniwersytecie (kampus toruński i bydgoski) obowiązywać będą godziny rektorskie.

więcej informacji

zdjęcie

Wśród najlepszych w rankingu QS

Uniwersytet Mikołaja Kopernika po raz ósmy został ujęty w renomowanym QS World University Rankings, który obejmuje 1000 najlepszych szkół wyższych na świecie.

więcej informacji

zdjęcie

Wydarzenie przełożone - 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej - wizyta prof. Kołodki na UMK

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bilans przemian. 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym" nie odbędzie się w zaplanowanym terminie, tj. 12-13 marca br. Organizatorzy planują przełożenie konferencji oraz towarzyszącego wydarzeniu wykładu prof. Grzegorza Kołodki na czerwiec br., jednak konkretny termin zostanie zaproponowany w ciągu najbliższych kilku tygodni."
 
Centrum Języka i Kultury Chińskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza do udziału w obradach Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bilans przemian. 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym", która odbędzie się 12 i 13 marca w Collegium Maius.

więcej informacji

zdjęcie

Dzień Otwarty 2020 już wkrótce

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na Dzień Otwarty naszego Wydziału, który odbędzie się 17 marca 2020 roku między 10:00 a 14:00. 

więcej informacji

zdjęcie

Tydzień orientacyjny 2020 trwa!

Od 24 do 29 lutego na naszym Wydziale odbywa się Tydzień Orientacyjny organizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Erasmus Student Network UMK Toruń. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 naukę na UMK rozpocznie 104 zagranicznych studentów programu Erasmus+.

więcej informacji

zdjęcie

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

21 lutego 2020 r. o godz. 12.00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

Wspólnie ze szkołą ze Świecia

18 lutego 2020 roku zaparafowano porozumienie o współpracy między Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu a Katolicką Szkołą Podstawową im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu. 

więcej informacji

zdjęcie

Święto Uniwersytetu 2020

19 lutego, w dniu urodzin swojego patrona, UMK obchodzi Święto Uniwersytetu. Tego dnia zostaną wręczone odznaczenia państwowe i uniwersyteckie, a także tytuły Honorowego Profesora i Ambasadora UMK. Uroczystości towarzyszyć będą promocje nowych doktorów habilitowanych i doktorów.

więcej informacji

zdjęcie

EkoWalentynki 2020

Studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mieszkańcy Torunia włączają się po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej EkoWalentynki. W akcji uczestniczyło do tej pory blisko 1000 lokalnych partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii. Tym razem nietypowo - nie w  święto zakochanych, żeby pokazać, że o otaczający świat troszczymy się codziennie, nie tylko od święta!

więcej informacji

zdjęcie

Znak jakości Made in Toruń dla WNEiZ

11 lutego 2020 roku odbyło się uroczyste wręczenie znaku "Made in Toruń", przyznanemu programowi Executive Master of Business Administration, oferowanego przez nasz Wydział. Certyfikat z rąk Prezydenta Torunia, Michała Zaleskiego, odebrał Dziekan dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Po polsku o zarządzaniu projektami

Dariusz Ciechan, uczestnik studiów doktoranckich na naszym Wydziale, kierował projektem dotyczącym przetłumaczenia na język polski szóstego wydania PMBOK® Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge).

więcej informacji

zdjęcie

Trwa rekrutacja do programu Erasmus+

Do 16 marca potrwa rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/2021 w ramach programu Erasmus+.

więcej informacji

zdjęcie

Zmarł profesor Stanisław Sudoł

29 stycznia 2020 roku w wieku 92 lat zmarł profesor Stanisław Sudoł.

więcej informacji

zdjęcie

Zmarł profesor Stanisław Sudoł

 

29 stycznia 2020 roku w wieku 92 lat zmarł prof. Stanisław Sudoł.

więcej informacji

zdjęcie

Silna reprezentacja WNEiZ w PAN

Aż 50 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym 9 z naszego Wydziału zostało wybranych do komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023.

więcej informacji

zdjęcie

Śniadanie biznesowe #2 za nami

21 stycznia 2020 roku odbyło się drugie spotkanie z cyklu "Śniadanie biznesowe z WNEiZ". Wydarzenie było okazją do nawiązania nowych kontaktów, wspólnej wymiany doświadczeń i zbudowania relacji pomiędzy światem nauki a biznesu.

więcej informacji

zdjęcie

Wczoraj studentem, dziś Absolwentem!

11 i 19 stycznia 2020 roku odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów Absolwentom naszego Wydziału, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2018/2019.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja do programu podwójnego dyplomu

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu podwójnego dyplomu z Universidad Pablo de Olavide w Sewilli. Do programu mogą przystąpić osoby, które aktualnie są studentami II roku I stopnia zarządzania. Na zgłoszenia czekamy do 18 stycznia 2020 r. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 20 stycznia o godz. 13.00.

więcej informacji

zdjęcie

Pierwsza Pani Komisarz

Patrycja Gulak-Lipka z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK została pierwszą kobietą, która zdobyła krajowe i międzynarodowe uprawnienia komisarza zawodowych rozgrywek koszykarskich.

więcej informacji

zdjęcie

Wizyta studyjna w CWB

8 stycznia 2020 roku odbyła się wizyta studyjna studentów i pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości w Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Informacja o publicznej obronie doktoratu

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu wraz z Komisją Doktorską podają do wiadomości, że dnia 21 stycznia 2020 roku o godzinie 12:00 w nowej sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską mgr Aldony Lipki.

 

więcej informacji

zdjęcie

Czas dyplomów - zapraszamy na dyplomatorium!

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom rocznika 2018/2019. 

więcej informacji

zdjęcie

Kolejne śniadanie biznesowe już wkrótce

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu "Śniadanie biznesowe z WNEiZ", które odbędzie się 21 stycznia 2020 roku w godzinach 8:00 - 9:30 w budynku naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Powołanie zespołów IDUB

17 grudnia Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył nominacje członkom zespołów wdrażających strategię Uczelni Badawczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

zdjęcie

Laureaci konkursu na zespoły priorytetowe

Ogłoszono listę rankingową w konkursie na zespoły badawcze w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Wśród wyróżnionych zespołów znalazł się "Sustainability-Team" - grupa, która obejmuje badania z zakresu zarządzania i ekonomii. Liderem zespołu jest prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś.

więcej informacji

zdjęcie

W gronie 100 najbardziej wpływowych polskiej turystyki

Dr Krzysztof Celuch z Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu znalazł się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób polskiej turystyki 2019 roku, według rankingu przygotowanego przez portal WaszaTurystyka.pl. Celem rankingu jest wskazanie tych, którzy wywierają największy wpływ na polski rynek turystyczny i rozwój polskiej turystyki.

 

więcej informacji

zdjęcie

Puchar Wydziału za nami!

5 grudnia w Auli UMK odbyła się tegoroczna edycja Pucharu Wydziału - imprezy od lat organizowanej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, w trakcie której reprezentaci każdego z kierunków wraz z opiekunem rywalizowali o - zgodnie z nazwą - Puchar WNEiZ. Organizatorzy tym razem przenieśli nas w filmową "krainę czarów".

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za publikacje - uroczyście

12 grudnia w Collegium Maximum UMK odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów rektora za wysoko punktowane publikacje naukowe. Na liście laureatów znalazło się blisko 150 nazwisk, w tym pracownicy naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego rozstrzygnięty

Zamy już wyniki XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego. 

więcej informacji

zdjęcie

Sukces w konkursie Verba Veritatis

Aleksandra Barandziak, absolwentka finansów i rachunkowości została laureatką XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę dyplomową z zakresu etyki biznesu. Jej praca dyplomowa pt. "Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach działających w Polsce" zajęła II miejsce. 

więcej informacji

zdjęcie

Osobowość polskiej nauki o polityce społecznej

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej wydało książkę pt. Portrety w polityce społecznej, w której opublikowane zostały wywiady z 20 wybitnymi osobowościami polskiej nauki o polityce społecznej o niekwestionowanym dorobku naukowym i praktycznym. W gronie tym znalazł się prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz kierownik Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy WNEiZ UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Absolwenci z mieszkaniami

Pięcioro absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym jednak absolwentka naszego Wydziału, odebrało klucze do mieszkań, przyznanych im w ramach miejskiego programu „Mieszkanie dla absolwenta”. 

więcej informacji

zdjęcie

Czwórka idzie na UMK

W środę 4 grudnia na naszym Wydziale odbyło się wydarzenie „Czwórka idzie na studia”, na które złożyły się liczne atrakcje dla studentów oraz audycja radiowa na antenie „Czwórki”, nadawana na żywo prosto z naszego budynku.

więcej informacji

zdjęcie

Festiwal Ekonomisty 2019

Już po raz XI w murach naszego Wydziału odbędzie się Festiwal Ekonomisty - cykl imprez tematycznie powiązanych z szeroko pojętą ekonomią i biznesem. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 2.12 - 13.12.2019.

więcej informacji

zdjęcie

Wizyta prof. Davida de la Croix na WNEiZ

W dniu 4.12.2019 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK gościł prof. David de la Croix z Uniwersytetu Katolickiego Louvain w Louvain-la-Neuve. Prof. David de la Croix przybył do Torunia w towarzystwie prof. dr hab. Krzysztofa Malagi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania reprezentowali Dziekan – dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK oraz przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Ekonomia i Finanse – prof. dr hab. Magdalena Osińska.

więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie YUFE w Bremie

W dniach 26-27 listopada 2019 roku na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech odbyło się spotkanie robocze w ramach realizacji zadania nr 7 „Różnorodność i inkluzywność” (Workpackage 7, Diversity and Inclusivity) projektu YUFE (Young Universities for the Future of Europe) finansowanego przez Komisję Europejską.

więcej informacji

zdjęcie

"Poznajmy się" z IDUB - seminarium naukowe

4 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w sali III odbędzie się pierwsza edycja Seminarium Naukowego "Poznajmy się". Celem spotkań będzie podzielenie się tematyką realizowanych badań oraz poszukiwanie interdyscyplinarnych powiązań inspirujących do podejmowania wspólnych projektów.

więcej informacji

zdjęcie

Stwórzmy razem Szlachetną Paczkę!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się po raz piąty w akcję "Szlachetna Paczka". Pomocą chcemy objąć rodzinę mieszkającą w Toruniu, znajdującą się obecnie w trudnej sytuacji życiowej.

więcej informacji

zdjęcie

Sukces w strukturach MPI Foundation

Od stycznia 2020 dr Krzysztof Celuch z Katedry Marketingu i Zachowań Organizacyjnych obejmie stanowisko przewodniczącego regionu EMEA w międzynarodowych strukturach fundacji Meeting Professionals International.

więcej informacji

zdjęcie

Zadbajmy o doskonałość naukową

W związku z uzyskaniem tytułu uczelni badawczej, serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników WNEiZ na spotkanie z dr Agatą Karską, Pełnomocnikiem Rektora ds. Doskonałości Naukowej. 

więcej informacji

zdjęcie

"Jesteśmy razem" dla Oli

7 grudnia odbędzie się XVIII Uniwersytecki Koncert Charytatywny "Jesteśmy razem", z którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację studentki UMK Aleksandry Rutkowskiej. Podczas wieczoru wystąpi Natalia Kukulska.

więcej informacji

zdjęcie

Spotkanie z absolwentem-podróżnikiem

Janusz Marmurowicz-Voss, absolwent zarządzania UMK, latem 2019 podjął się samotnej wyprawy rowerowej do najdalszych zakątków Polski. Wrażeniami z wyjazdu podzieli się podczas spotkania, które 29 listopada odbędzie się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia MNiSW przyznane

Pięcioro badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym jeden z naszych wykładowców, znalazło się wśród tegorocznych laureatów stypendiów ministra dla wybitnie zdolnych młodych naukowców.

więcej informacji

zdjęcie

Inauguracja Szkoły Giełdowej na UMK

Fundacja GPW oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają wszystkich zainteresowanych inwestowaniem na rynku kapitałowym na Inaugurację Szkoły Giełdowej na UMK. Wydarzenie odbędzie się 4 grudnia 2019 roku w sali IV naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Śniadanie biznesowe z WNEiZ

Serdecznie zapraszamy na #ŚniadanieBiznesowezWNEiZ - wydarzenie skierowane do przedstawicieli lokalnego biznesu, którzy chcą rozwijać swoją sieć kontaktów.

więcej informacji

zdjęcie

"Recykling daje owoce" - owoce za elektrośmieci

Studenci i pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz mieszkańcy Torunia włączają się po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Recykling Daje Owoce. Lokalnym koordynatorem akcji jest Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK, które od wielu lat prowadzi na terenie UMK różne proekologiczne inicjatywy. Równocześnie ze zbiórką trwa akcja informacyjna na temat elektroodpadów prowadzona wśród społeczności uczelni oraz wśród mieszkańców.

więcej informacji

zdjęcie

Europejski Uniwersytet Przyszłości coraz bliżej

7 listopada w Brukseli zainaugurowano Inicjatywę Uniwersytetów Europejskich. Jej częścią jest konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Europy Przyszłości (Young Universities for the Future of Europe - YUFE), do którego należy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

UMK w elicie

Nasz Uniwersytet – jako jedna z 10 polskich uczelni - uzyskał status uczelni badawczej i staje przed historyczną szansą rozwoju.

więcej informacji

zdjęcie

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii przyznana

Tegorocznymi Laureatami Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych ku pamięci Alfreda Nobla zostali: Abhijit Banerjee, Esther Duflo i Michael Kremer. Nagroda została przyznana za nowe eksperymentalne podejście do łagodzenia globalnego ubóstwa.

więcej informacji

zdjęcie

Godziny rektorskie

Decyzją JM Rektora 31 października na UMK będzie w całości dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

więcej informacji

zdjęcie

Czworo w "Miniaturze"

Czworo naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym jeden z naszego Wydziału, znalazło się wśród beneficjentów trzeciej odsłony programu "Miniatura", finansowanego przez Naukowe Centrum Nauki. Jak dotąd w tegorocznej edycji ogłoszono dwie listy rankingowe.

więcej informacji

zdjęcie

Wykład Rektorski Profesora Odeda Galora za nami

Wybitny ekonomista – profesor Oded Galor z Uniwesytetu Browna, siódmej najstarszej uczelni w USA, 17 października wygłosił w Toruniu Wykład Rektorski.

więcej informacji

zdjęcie

Czas stypendiów

Można już wypełniać wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020. Odbywa się to za pośrednictwem generatora dostępnego w systemie USOSWeb.

więcej informacji

zdjęcie

Erasmus+ - dodatkowa rekrutacja na semestr letni trwa!

Rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

Informacja o publicznej obronie doktoratu

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu podają do wiadomości, że dnia 21 października 2019 roku o godzinie 12:30 w nowej sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską mgr Pawła Ceglińskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Inauguracja roku dla studentów studiów niestacjonarnych

Serdecznie zapraszamy na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów niestacjonarnych,
która odbędzie się 26 października 2019 r. o godz. 9.00  w Auli WNEiZ, przy ul. Gagarina 13A. Podczas uroczystości nastąpi immatrykulacja studentów I roku.

więcej informacji

zdjęcie

O problematyce nadużyć na rynku finansowym

24 września 2019 r. w Warszawie Rzecznik Finansowy we współpracy z Doradczym Komitetem Naukowym oraz Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej zorganizowali konferencję poświęconą problematyce nadużyć na rynku finansowym. Swoją wiedzą, doświadczeniami i refleksjami na ten temat podzielili się przedstawiciele świata nauki, reprezentanci instytucji finansowych oraz eksperci z organów administracji państwowej. W gronie prelegentów znalazł się dr Damian Walczak, pracownik naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Zmarł dr hab. Czesław Sobków, prof. UMK

1 października 2019 r. w wieku 75 lat zmarł dr hab. Czesław Sobków, prof. UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Po inauguracji roku

1 października 2019 roku odbyła się wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych.  Naukę w murach naszego Wydziału rozpoczęło ponad 400 osób.

więcej informacji

zdjęcie

Nowa Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą

Od 1 października 2019 roku funkcję Prodziekana ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu pełnić będzie dr Aranka Ignasiak-Szulc. Zastąpi na tym stanowisku prof. dr hab. Aldonę Glińską-Neweś, która od tej pory będzie przewodniczącą dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.

więcej informacji

zdjęcie

Biblioteka po liftingu

24 września 2019 roku nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania po remoncie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Senatu UMK, władz rektorskich i dziekańskich naszego Wydziału, a także pracowników i studentów WNEiZ.

więcej informacji

zdjęcie

Inauguracja roku akademickiego

Uprzejmie zapraszamy na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych, która odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. o godz. 15:00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11. Podczas uroczystości nastąpi Immatrykulacja studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych. W poniedziałek, 30 września zapraszamy zaś po odbiór dokumentów.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody uroczyście

26 września odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnienia za osiągnięcia oraz za całokształt osiągnięć w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, dydaktyczno-wychowawczej, artystycznej i organizacyjnej.

więcej informacji

zdjęcie

Aula z awansami

25 września rektor prof. Andrzej Tretyn wręczył awanse na stanowiska profesora i profesora Uniwersytetu w części toruńskiej.

więcej informacji

zdjęcie

W gronie 100 najbardziej wpływowych z branży eventowej

Dr Krzysztof Celuch z Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu znalazł się w gronie stu najbardziej wpływowych osób z branży eventowej według rankingu Eventex. 

więcej informacji

zdjęcie

Certyfikat dla logistyki

Logistyka pierwszego stopnia, która działa w strukturze Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, otrzymała prestiżowe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

więcej informacji

zdjęcie

Dzień Otwarty Studiów Podyplomowych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie networkingowe i warsztaty, które odbędą się w ramach Dnia Otwartego Studiów Podyplomowych. Wydarzenie zaplanowano na 19 września 2019, między 16:15 a 18:30 w gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (ul. Gagarina 13a).

więcej informacji

zdjęcie

Zapisy na zajęcia w semestrze zimowym

27 września 2019 r.  uruchomiona zostanie rejestracja na zajęcia odbywające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja DME z wybitnymi ekonometrykami

W dniach 3-5 września 2019 r. na WNEIZ odbyło się XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne. W trakcie trwania konferencji uczestnicy z ośrodków naukowych w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Częstochowie i Toruniu wygłosili 30 referatów naukowych dotyczących teorii i zastosowań modeli ekonometrycznych zaprojektowanych dla badania szeregów czasowych w ekonomii i finansach.

więcej informacji

zdjęcie

Punktowane czasopisma WNEiZ UMK

W opublikowanym 31 lipca przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism punktowanych znalazło się 37 czasopism wydawanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w tym dwa wydawane przez nasz Wydział. O tym, ile przyznać punktów poszczególnym czasopismom, decydowało ok. 400 czołowych polskich naukowców reprezentujących wszystkie dyscypliny.

więcej informacji

zdjęcie

Inauguracja działalności Koła Absolwentów Ekonomii

W dniu 6 lipca 2019 roku w Auli UMK w Toruniu odbył się zjazd absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK roczników 1972-1989 połączony z inauguracją działalności Koła Absolwentów Ekonomii Stowarzyszenia Absolwentów UMK, które zostało założone na wniosek członków założycieli.

więcej informacji

zdjęcie

Kolejny projekt WNEiZ dofinansowany z funduszy UE

Miło nam poinformować, że Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK” w ramach Konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia za publikacje

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. dr hab. Robert Karaszewski. 

więcej informacji

zdjęcie

Sukces w rankingu Eduniversal

Program EMBA realizowany na WNEiZ UMK po raz pierwszy znalazł się w rankingu EDUNIVERSAL BEST MASTERS & MBAS RANKING. W kategorii „Executive MBA (TOP 200)” znalazł się w klasie programów 3-gwiazdkowych. Program EMBA UMK jest jednym z siedmiu programów EMBA z Polski i jednym z dwudziestu pięciu z Europy Wschodniej uwzględnionych w rankingu.

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja w Angers

Uniwersytet w Angers serdecznie zaprasza na 4th Annual PANORisk Conference, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2019 roku w Angers we Francji. Tematyka konferencji dotyczy szeroko rozumianej wiedzy o gospodarce.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja 2019 – ogłoszenie wyników

Na indywidualnych kontach kandydatów na studia w systemie IRK 16 lipca o godzinie 14:00 pojawiły się wyniki pierwszego naboru na studia I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Osoby zakwalifikowane mają czas na złożenie dokumentów od 17 do 22 lipca 2019 roku.

więcej informacji

zdjęcie

Ruszyła rekrutacja do szkoły doktorskiej

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej "Academia Rerum Socialium" na rok akademicki 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

Polska NAJ – niezwykła wyprawa naszego absolwenta

W lipcu Janusz Marmurowicz-Voss, absolwent kierunku zarządzanie na UMK wyruszy na wyprawę rowerową o nazwie „Polska NAJ”. Jej celem jest zebranie funduszy na szczytny cel – pomoc wybranej rodzinie w ramach charytatywnej akcji „Szlachetna Paczka”. Inicjatywa została objęta patronatem Programu "Absolwent UMK"

więcej informacji

zdjęcie

EkoWalentynki nagrodzone

Zakończyło się podliczanie głosów w ogólnopolskim internetowym plebiscycie "EkoInspiracja 2018", w którym można było zagłosować na najlepsze akcje, produkty, usługi i firmy działające na rzecz ochrony środowiska w roku 2018. W kategorii ekologicznych programów partnerskich, jak informuje portal ekorynek - organizator konkursu, bezkonkurencyjny okazał się projekt „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling!”, realizowany przez zespół Dominika Dobrowolskiego – znanego podróżnika i ekologa. Głównymi Partnerami akcji od wielu lat są: REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku i Europejska Platforma Recyklingu Organizacja Odzysku - firmy będące liderami w Polsce i Europie, w zakresie zbiórki i recyklingu baterii i elektroodpadów.

więcej informacji

zdjęcie

"Głos Uczelni" na lato

Ukazał się nowy "Głos Uczelni" przygotowany na zakończenie roku akademickiego i wakacje.

więcej informacji

zdjęcie

Badanie w ramach projektu REGIOGMINA rozpoczęte

Zespół badawczy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK realizujący zadanie 2, w ramach projektu pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych - „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG) rozpoczyna badania ankietowe kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw.

więcej informacji

zdjęcie

III miejsce w prestiżowym konkursie

Dobiegła końca druga edycja konkursu CFA Ethics Challenge 2019, organizowanego przez CFA Society Poland. Zespół z naszego Wydziału znalazł się na podium, zdobywając III miejsce wśród wszystkich 30 zespołów biorących udział w przedsięwzięciu.

więcej informacji

zdjęcie

V KSMN już za nami!

7 czerwca 2019 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się Jubileuszowe V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców, którego tematem przewodnim było "Współczesne Zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku". Sympozjum organizowane jest rokrocznie przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem i skierowane do młodych naukowców uczelni wyższych w Polsce i zagranicą.

więcej informacji

zdjęcie

Kolejne stypendia za publikacje

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał kolejne stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe.

więcej informacji

zdjęcie

Ocena zajęć dydaktycznych

Otwarte zostały kwestionariusze ankiet oceny zajęć dydaktycznych dla wszystkich zajęć realizowanych w semestrze letnim i całym roku akademickim 2018/2019.

więcej informacji

zdjęcie

#RazemDlaOli w czasie obron

Zbliża się czas egzaminów dyplomowych - w związku z tym zachęcamy do wzięcia udziału w rokrocznie organizowanej przez nas akcji "Na naszym Wydziale nie dziękujemy kwiatami".

więcej informacji

zdjęcie

Sukces naszych studentów

Mamy przyjemność poinformować, że studenci naszego Wydziału: Mateusz Żukowski i Marcin Stawarz zajęli II miejsce w ogólnopolskim konkursie Lion's Den Risk Modelling Challenge organizowanego przez ING Bank Śląski oraz ING Tech Poland w dniach 31.05 - 01.06 br. w Warszawie.

więcej informacji

zdjęcie

Dzień Promocji Specjalności

Serdecznie zapraszamy studentów obecnego III roku oraz wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem studiów II stopnia na naszym Wydziale na Dzień Promocji Specjalności.

więcej informacji

zdjęcie

O polityce społeczno-gospodarczej w dobie globalizacji

W dniu 22 maja 2019 r. na WNEiZ odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Ekonomiczne, której motywem przewodnim była ,,Polityka społeczno-gospodarcza w dobie globalizacji – teoria i praktyka’’. Uczestniczyło w niej ponad pięćdziesiąt osób z polskich ośrodków naukowych oraz naukowcy z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Maroka. Grono autorów referatów i posterów uzupełnili także przedstawiciele instytucji naukowych z Iraku, Włoch, Turcji, Niemiec i Węgier.

więcej informacji

zdjęcie

Dostęp do darmowych książek

Biblioteka Uniwersytecka UMK zachęca do korzystania z pełnotekstowego dostępu online do książek elektronicznych, kursów wideo oraz audiobooków. 

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs „Mistrz Języka Specjalistycznego” rozstrzygnięty!

13 maja 2019 odbyła się na WNEiZ II edycja ogólnouniwersyteckiego konkursu „Mistrz Języka Specjalistycznego”, który został zorganizowany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

więcej informacji

zdjęcie

Wręczenie certyfikatu AMBA

W dniach 13-15 maja 2019 roku w Istambule odbyła się AMBA Global Conference, w trakcie której prof. dr hab. Robert Karaszewski odebrał certyfikat potwierdzający uzyskanie przez będący w ofercie naszego Wydziału program Executive Master of Business Administration akredytacji AMBA. 

więcej informacji

zdjęcie

Ruszyła rejestracja na studia

Ruszyła rekrutacja na studia prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Pełna oferta Wydziału dostępna jest w zakładce "Kandydat". 

więcej informacji

zdjęcie

Dzień Otwarty MBA

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie w ramach Dnia Otwartego Programu MBA. Wydarzenie rozpocznie się 23 maja 2019 roku o godzinie 16:30 w gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, przy ulicy Gagarina 13a w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Nagroda za artykuł

Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. Witold Orzeszko otrzymał wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszy artykuł opublikowany na łamach "Bank i Kredyt" w 2018 roku.

więcej informacji

zdjęcie

Ogólnopolski sukces naszych studentów

Miło nam poinformować, że nasi studenci działający w Studenckim Kole Naukowym Bankowości i pracujący pod kierunkiem dr Michała Buszko: Adam Wójcik, Weronika Kulawiec, Klaudia Józwik, Dominika Leśniewska, oraz Łukasz Cieśliński, zajęli 4 miejsce w ogólnopolskim konkursie „FINSIM - Liga Akademicka", organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości

więcej informacji

zdjęcie

Logistyka w grodzie Kopernika

W dniach od 25 do 26 kwietnia 2019 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu odbyła się VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji znanej pod nazwą Kopernikańskie Dni Logistyki (KDL), której tegoroczną tematyką wiodącą były Kierunki rozwoju współczesnej logistyki.

więcej informacji

zdjęcie

Czas decyzji - prezentacje modułów

Na początku maja odbędą się prezentacje modułów specjalnościowych oferowanych na studiach I stopnia na kierunkach: komunikacja i psychologia w biznesie, ekonomia, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość - tzw. Dni Promocji Modułów.

więcej informacji

zdjęcie

Gratulacje dla Klubu Controllera

W środę, 17 kwietnia 2019 roku, odbyło się spotkanie członków Klubu Controllera z władzami dziekańskimi, w trakcie którego wręczono listy gratulacje dla członków koła w związku z wygraną w konkursie Make Progress with City.

więcej informacji

zdjęcie

Goście z Chin

Delegacja z chińskiego Inner Mongolia University of Finance and Economics gościła na UMK 18 kwietnia.

więcej informacji

zdjęcie

Eksperci ze świata finansów na konferencji na WNEiZ

8 i 9 maja odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Dni e-Biznesu. Podczas dwóch dni wydarzenia na WNEiZ będziemy gościć przedstawicieli m.in. firm: Mastercard, First Data, uPaid, Gemalto, Polski Standard Płatności, Santander, Pekao. Patronat nad wydarzeniem objęły takie instytucje, jak Związek Banków Polskich i Izba Przemysłowo-Handlowa.

więcej informacji

zdjęcie

Najlepsze prace wyróżnione

18 marca 2019 roku podczas konferencji "230 lat statystyki publicznej w Polsce", zorganizowanej w Łodzi z okazji Dnia Statystyki Polskiej, zostali ogłoszeni laureaci „Konkursu pod patronatem Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki” obronione w roku akademickim 2017/2018. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Złote Karety rozdane

W miniony czwartek (11 kwietnia) w Teatrze im. Wilama Horzycy odbyła się uroczysta gala wręczenia Złotych Karet – nagród przyznawanych przez dziennikarzy „Nowości” dla ważnych dla Torunia osób. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był partnerem naukowym wydarzenia.

więcej informacji

zdjęcie

Wyróżnienie AACSB International dla WNEiZ za innowacje

Niezmiernie miło nam poinformować, że realizowany przez nasz Wydział projekt „IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia” został wyróżniony przez ogólnoświatowe stowarzyszenie uczelni biznesowych AACSB International. Więcej informacji w poniższym komunikacie.

więcej informacji

zdjęcie

Wykłady przygotowane przez eksperta Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładach przygotowanych przez eksperta Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2019 r.

więcej informacji

zdjęcie

Wykład praktyka rynku inwestycyjnego "Ubezpieczenia procesów inwestycyjnych"

We wtorek dnia 9 kwietnia 2019 r. w godz. 8.30 -11.00 zapraszamy na wykład pt. "Ubezpieczenia procesów inwestycyjnych", który poprowadzi Pan Rafał Sobczak Dyrektor Biura Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych MENTOR SA.

Wykład odbędzie się w sali nr III.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z praktykiem rynku inwestycyjnego.

więcej informacji

zdjęcie

Z prestiżową licencją

Mamy przyjemność poinformować, że student naszego wydziału, Mateusz Żukowski, dołączy do grona ok. 700 osób posiadających bardzo prestiżową licencję na rynku finansowym w Polsce - licencję Doradcy Inwestycyjnego. 

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja w Charkowie

 W dniach 18 - 19 marca br. odbyła się w Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym im. S. Kuznetsa (Charków, Ukraina) współorganizowana przez nasz Wydział Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Modern Problems of the Enterprise Management: Theory and Practice".  

więcej informacji

zdjęcie

W zespole doradczym

Dr hab. Justyna Łapińska została powołana do Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Diamentowy grant" oraz programu "Iuventus Plus". Jej kadencja potrwa od 20 marca 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.

więcej informacji

zdjęcie

Zaproszenie na seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium "Praktyka negocjacji i realizacji kontraktów budowlanych na rynku inwestycyjnym", które odbędzie się 2 kwietnia 2019 r., godz. 8.30 – 11.10 w sali III w gmachu naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Ekspertka z USA o roli kobiet w innowacjach

Ari Horie, założycielka start-upów kobiecych z Women’s Startup Lab w Menlo Park w Kalifornii, 8 kwietnia wygłosiła wykład i poprowadziła warsztaty oraz sesję pytań i odpowiedzi na temat: „Dlaczego Dolina Krzemowa? Ucz się na sukcesach i porażkach. Rola kobiet w innowacjach”.

więcej informacji

zdjęcie

Laureaci konkursu im. prof. Sokołowskiego nagrodzeni

20 marca 2019 roku, podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, zostały wręczone nagrody Laureatom XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Horyzonty Controllingu już w maju

Klub Controllera zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję "Horyzonty Controllingu - nowe technologie w finansach i rachunkowości", która odbędzie się 14 maja 2019 roku w Sali Rady Wydziału w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, przy ul. Gagarina 13a w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

Wszystko o WNEiZ na Dniu Otwartym

Rozmowy ze studentami i pracownikami Wydziału przy kawie i ciastkach, moc atrakcji i tłumy uczniów szkół średnich odwiedzających gmach WNEiZ – tak można podsumować tegoroczny dzień drzwi otwartych, który odbył się 12 marca.

więcej informacji

zdjęcie

WNEiZ na Welconomy Forum 2019

18 i 19 marca w Toruniu odbyło się XXVI Welconomy Forum 2019. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał: „Niepodległa – nowe wyzwania”. W roli panelistów i dyskutantów wystąpiło wielu pracowników UMK, a jednym z ważnych punktów programu był  Kongres Uniwersytetu Mikołaja Kopernika "Event Management", organizowany w głównej mierze przez pracowników naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Marcowe spotkanie Klubu Profesorów

13 marca gościem otwartego spotkania Klubu Profesorów im. Ludwika Kolankowskiego była prof. dr hab. Magdalena Osińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Wygłosiła ona wykład pt. „Przesłanki i metody prognozowania kryzysów”.

więcej informacji

zdjęcie

GRAWITACJA - przyciąganie na granie!

V Dzień Gier Planszowych GRAWITACJA organizuje 9 marca Program "Absolwent UMK". Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do północy w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (Toruń, ul. Chopina 12/16).

więcej informacji

zdjęcie

Umowa o współpracy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podpisał umowę o współpracy ze spółką Castorama Polska sp. z o. o.

więcej informacji

zdjęcie

Yes4Yeti - kolejna edycja warsztatów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji programu edukacyjnego Yes4Yeti organizowanego ze współpracą z Cereal Partners Poland Toruń – Pacific sp. z o.o.

więcej informacji

zdjęcie

V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem naszego Wydziału serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Kopernikańskim Sypozjum Młodych Naukowców. Wydarzenie odbędzie się 07 czerwca 2019 roku w gmachu WNEiZ UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu podają do wiadomości, że dnia 13 marca 2019 roku o godzinie 11:00 w małej sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską mgr Katarzyny Szortyki.

 

więcej informacji

zdjęcie

EkoWalentynki z szansą na nagrodę

Z radością informujemy, że EkoWalentyki, akcja od lat organizowana na naszym Wydziale, została nominowana do najlepszych akcji edukacyjnych i partnerskich w Polsce w konkursie EkoInspiracje. By zdobyć nagrodę główną, potrzebna naszych głosów.

 

więcej informacji

zdjęcie

Po Święcie Uniwersytetu 2019

- Naszym najważniejszym celem jest uczynienie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uczelni badawczej na europejskim poziomie – mówił rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn podczas Święta Uniwersytetu, które UMK obchodzi 19 lutego, w dniu urodzin swojego patrona.

więcej informacji

zdjęcie

Z profesorską nominacją

Troje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 13 lutego 2019 roku odebrało z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie. Wśród nich znalazła się prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Prodziekan naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

12 lutego 2019 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona elektroniczna rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

więcej informacji

zdjęcie

Erasmus+ rekrutuje

Rozpoczęła się wiosenna rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

więcej informacji

zdjęcie

EkoWalentynki 2019 - recykling kochamy cały rok

W lutym 2019 rusza IX edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. "EkoWalentynki - czyli kochamy recykling!". W Toruniu akcja będzie prowadzona na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Informacja o publicznej obronie doktoratu

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu podają do wiadomości, że dnia 27 lutego 2019 roku o godzinie 11:15 w małej sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską mgr Dagny Wleklińskiej.

 

więcej informacji

zdjęcie

UMK mocny w rankingach

Przełom roku przyniósł kolejne odsłony światowych rankingów uczelni, które potwierdziły czołową pozycję Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wśród polskich uczelni i jego stabilną międzynarodową reputację. 

więcej informacji

zdjęcie

Informacja o publicznej obronie doktoratu

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu podają do wiadomości, że dnia 14 lutego 2019 roku o godzinie 10:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską mgr Marty Drabkowskiej-Skarby. 

 

więcej informacji

zdjęcie

W toruńskiej Radzie Sportu

Henryk Boś, prezes Akademickiego Związku Sportowego UMK, został przewodniczącym Rady Sportu powołanej przez prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. W skład rady weszła także m.in. Patrycja Gulak-Lipka, asystent w Katedrze Doskonałości Biznesowej naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Wczoraj studentem, dziś Absolwentem!

12 i 19 stycznia 2019 roku odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów Absolwentom naszego Wydziału, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2017/2018.

więcej informacji

zdjęcie

Czas ewaluacji

21 stycznia w systemie USOS otwarte zostały kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych dla wszystkich zajęć realizowanych na UMK w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

więcej informacji

zdjęcie

Grant dla naszych studentów

Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobyli główną nagrodę w konkursie Make Progress with Citi.

więcej informacji

zdjęcie

Ekspertka z USA doradzi start-upom na naszym Wydziale

Whitney Hischier z UC Berkeley's Haas School of Business będzie 14 stycznia gościć na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Ekspertka wygłosi wykład "Using the lean launch process to find product-market fit for your startup", poprowadzi również warsztaty i konsultacje.

więcej informacji

zdjęcie

Czas dyplomów - zapraszamy na dyplomatorium!

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom rocznika 2017/2018. 

więcej informacji

zdjęcie

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego rozstrzygnięta

Znamy już wyniki XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego. 

więcej informacji

zdjęcie

Szlachetna Paczka 2018 - dziękujemy!

Drodzy Pracownicy i Studenci WNEiZ UMK!
Dziękujemy wszystkim za włączenie się po raz kolejny w przygotowanie  Wydziałowej Szlachetnej Paczki. Jak co roku udało nam się zaspokoić wszystkie wskazane przez rodzinę potrzeby. W załączeniu przekazujemy podziękowanie od organizatorów zbiórki dla naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia dla wybitnych

29 studentów i 5 doktorantów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród grona wyróżnionych znalazł się student naszego Wydziału. 

więcej informacji

zdjęcie

Obrony prac doktorskich w styczniu

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu podają do wiadomości, że dnia 9 stycznia o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską mgr Natalii Przybylskiej, zaś 11 stycznia o godzinie 11:00 mgr Magdaleny Raczyńskiej. Szczegóły w załączonych plikach.

więcej informacji

zdjęcie

Członkowie Klubu Controllera z szansą na nagrodę

Członkowie Klubu Controllera zgłosili się do konkursu „Make progres with Citi”, którego organizatorem jest Citi Bank. Celem konkursu jest podniesienie kompetencji studentów. Projekt Klubu nosi tytuł „Robotic Process Automation – czyli do czego służy robot”. Wyłonienie laureatów odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap, to głosowanie internautów. Dziesięć projektów o największej liczbie głosów przechodzi do drugiego etapu, w trakcie którego jury konkursu wyłoni zwycięzców.

więcej informacji

zdjęcie

Campus France w myśl francuskiej kultury

12 grudnia na naszym Wydziale odbył się Dzień Campus France - event promujący studia we Francji, organizowany przy wsparciu Instytutu Francuskiego w Polsce i Ambasady Francji.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrodzone w konkursie VERBA VERITATIS

36 uczestników z 19 uczelni, 10 laureatów oraz pula nagród dla zwycięzców w wysokości 16 tysięcy złotych to wstępny bilans XIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Laureatów uhonorowano podczas Kongresu Consumer Finance, 6 grudnia 2018 r., w Centrum Giełdowym w Warszawie.

więcej informacji

zdjęcie

Sukces naszych studentów w konkursie MOL Freshhh 2018

W listopadzie 2018 r. odbyła się kolejna edycja konkursu Freshhh organizowanego przez jedno z największych w Europie Środkowozachodniej przedsiębiorstw- grupę MOL, która zajmuje się przetwórstwem i dystrybucją ropy naftowej i gazu ziemnego. Duży sukces odnotowali w nim studenci naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Po koncercie charytatywnym dla dr. hab. Piotra Skrzypczaka

XVII Uniwersytecki Koncert Charytatywny „Jesteśmy razem” odbył się 8 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 w Auli UMK. Wystąpił Alosza Awdiejew z zespołem.

więcej informacji

zdjęcie

Wykładowcy, studenci i absolwenci UMK na Controlling Intelligence Adventure

3-4 grudnia w Poznaniu miało miejsce największe wydarzenie controllingowe w Polsce i jedno z największych w Europie - XII Kongres Controlling Intelligence Adventure „Digitalizacja, robotyzacja oraz business Intelligence w controllingu”, którego organizatorem było Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów ICV.

więcej informacji

zdjęcie

Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego

Ruszyła IX edycja konkursu na najlepszego studenta zagranicznego - INTERSTUDENT. Kandydatów mogą zgłaszać profesorowie, władze uczelni, samorząd studencki, a także sami studenci. Dział Współpracy Międzynarodowej czeka na propozycje do 11 grudnia.

więcej informacji

zdjęcie

Bliżej z Indonezją

4 grudnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu gościła 10-osobowa delegacja z indonezyjskich Małych Wysp Sundajskich Zachodnich.

więcej informacji

zdjęcie

Porozumienie z Centrum Wsparcia Biznesu zawarte

5 grudnia na naszym Wydziale odbyło się spotkanie networkingowe toruńskich przedsiębiorców z osobami, które myślą o założeniu działalności gospodarczej. Całość została zorganizowana w ramach Festiwalu Ekonomisty przy współpracy z Centrum Wsparcia Biznesu. Na początku spotkania wymieniono porozumienia o współpracy między WNEiZ UMK a CWB. 

więcej informacji

zdjęcie

"Ekonomia i prawo. Economics and Law" w prestiżowej bazie czasopism

Z wielką przyjemnością informujemy, że czasopismo "Ekonomia i prawo. Economics and Law" zostało włączone do prestiżowej bazy Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core  Collection).

więcej informacji

zdjęcie

Koncert charytatywny dla dr. hab. Piotra Skrzypczaka

XVII Uniwersytecki Koncert Charytatywny „Jesteśmy razem” odbędzie się 8 grudnia 2018 r. o godz. 18:00 w Auli UMK. Wystąpi Alosza Awdiejew z zespołem.

więcej informacji

zdjęcie

Mikołajkowa zbiórka

Ruszyła Mikołajkowa Zbiórka Charytatywna organizowana przez Samorząd Studencki UMK. Jak co roku zgromadzone dary trafią do podopiecznych domów dziecka w województwie kujawsko-pomorskim. Akcja potrwa do 6 grudnia.

więcej informacji

zdjęcie

Szlachetna Paczka 2018 - rozpoczynamy zbiórkę!

 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pragnie włączyć się po raz czwarty w akcję „SZLACHETNA PACZKA".
 

więcej informacji

zdjęcie

Recykling daje owoce 2018

28 listopada 2018 r. w godz. 15:00-20:00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbędzie się kolejna odsłona akcji „Recykling daje owoce”.

więcej informacji

zdjęcie

W stronę doskonałości badawczej

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn powołał przewodniczących zespołów odpowiedzialnych za realizację celów i założeń projektu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwotą 1 mln zł.

więcej informacji

zdjęcie

Pierwszy w działaniu

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK otrzymał odznaczenie honorowe Primus in Agendo (Pierwszy w Działaniu), przyznawane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej informacji

zdjęcie

Zmarł prof. dr hab. Janusz Meller

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 listopada 2018 roku zmarł w wieku 85 lat prof. dr hab. Janusz Meller, wieloletni pracownik naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Akredytacja AMBA dla naszego Wydziału

Program studiów Executive Master of Business Administration, realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, uzyskał prestiżową akredytacjęThe Association of MBAs (AMBA), organizacji będącej jednym z wiodących autorytetów w dziedzinie kształcenia biznesowego.

więcej informacji

zdjęcie

International Week 2018 już za nami!

W dniach 22.10.2018 - 26.10.2018 roku gościliśmy na naszym Wydziale studentów z Włoch i Finlandii wraz z opiekunami, którzy przyjechali do nas w ramach International Week 2018.

więcej informacji

zdjęcie

Wielki skok w rankingu QS

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazł się w pierwszej setce uczelni w rankingu Emerging Europe and Central Asia, organizowanym przez jedną z trzech najbardziej prestiżowych organizacji rankingowych - QS. Nasza uczelnia odnotowała rekordowy awans (o 19 pozycji) i obecnie plasuje się 88. miejscu.

więcej informacji

zdjęcie

Wicekonsul USA na UMK

5 listopada o godz. 16.45 w Collegium Humanisticum UMK gościć będzie Karolina Orton, wicekonsul Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Tematem spotkania będzie promocja studenckiej wymiany kulturowej.

więcej informacji

zdjęcie

Obrona pracy doktorskiej

 

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu podają do wiadomości, że dnia 24 października o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską mgr Agnieszki Schuetz. 

 

więcej informacji

zdjęcie

Erasmus Day na WNEiZ!

23 października w holu głównym Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbył się Erasmus Day - dzień promocji studiów zagranicznych.

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzanie z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Z radością informujemy, iż Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę programową studiom na kierunku zarządzanie, prowadzonym przez nasz Wydział.

więcej informacji

zdjęcie

Oddajemy krew dla Patryka

Patryk Wernerowicz, student Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, zachorował na ostrą białaczkę szpikową i – aby skutecznie walczyć z chorobą - potrzebuje regularnych transfuzji krwi.

więcej informacji

zdjęcie

Academia Copernicana: innowacyjna i międzynarodowa

23 października odbyła się inauguracja Interdyscyplinarnej Szkoły Doktoranckiej „Academia Copernicana". Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest pierwszą uczelnią w Polsce, która zrealizuje nowatorski program kształcenia doktorantów.

więcej informacji

zdjęcie

International Business Week 2018 we Francji

W dniach 15-19.10.2018 roku Studenci i pracownicy WNEiZ uczestniczyli w International Business Week (IBW) zorganizowanym przez Wydział Prawa, Ekonomii i Zarządzania (Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion) Uniwersytetu w Angers (Université d’Angers). W wydarzeniu brało udział troje pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dwudziestu jeden studentów, spośród których część studiuje w Angers w ramach programów dwu- lub trzydyplomowych (double/triple diploma). 

więcej informacji

zdjęcie

PROJEKT KOMPETENCJE – ENERGIA DLA ROZWOJU. NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Jeżeli jesteś Studentką/Studentem II roku II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość, ta wiadomość jest właśnie skierowana do Ciebie!

Nie czekaj zbyt długo i zgłoś się już dziś do udziału w Projekcie podnoszącym kompetencje zawodowe, umiejętności komunikacyjne, informatyczne oraz analitycznego myślenia. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Rekrutacja Uczestników do Projektu realizowanego w roku akademickim 2018/2019 ruszyła 10 października 2018 r.

więcej informacji

zdjęcie

Inauguracja roku akademickiego dla studentów niestacjonarnych

Inauguracja Roku Akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych WNEiZ odbędzie się w dniu 27 października 2018 o godz. 8.00 w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, przy ulicy Gagarina 13a. Podczas wydarzenia odbędzie się uroczysta immatrykulacja studentów I roku. 

więcej informacji

zdjęcie

Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu podają do wiadomości, że dnia 24 października o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską mgr Anny Komarnickiej. 

więcej informacji

zdjęcie

Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu podają do wiadomości, że dnia 30 października o godzinie 11:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się publiczna dyskusja nad dysertacją doktorską mgr Joanny Flicińskiej-Turkiewicz. 

więcej informacji

zdjęcie

Inauguracja projektu REGIOGMINA

Wczoraj (08.10.2018 roku) odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt REGIOGMINA w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych - GOSPOSTRATEG, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uczestniczyli w niej m.in. JM Rektor UMK - prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prorektor SGH ds. nauki i zarządzania - dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki.

więcej informacji

zdjęcie

Program kariery dwutorowej - rekrutacja wystartowała!

Pierwsza, historyczna, rekrutacja do Programu kariery dwutorowej student-sportowiec na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika rozpoczęła się 1 października 2018 r. Wnioski można składać do 8 października 2018 r.

więcej informacji

zdjęcie

AIESEC Toruń rekrutuje!

Jeśli szukać dodatkowego zajęcia poza studiami, możliwości rozwoju i nowych znajomości to AIESEC jest miejscem dla Ciebie! AIESEC jest globalną organizacją młodych ludzi, działającą w ponad 120 krajach na całym świecie.

więcej informacji

zdjęcie

Witamy studentów zagranicznych

Wykłady, spotkanie ze Strażą Miejską, warsztaty kulturowe, zwiedzanie miasta czy w końcu „Welcome Party” – takie atrakcje czekają na studentów zagranicznych, którzy rozpoczną w tym semestrze naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 27 września 2018 r. rozpoczyna się Tydzień Orientacyjny, który po raz kolejny Dział Współpracy Międzynarodowej UMK organizuje dla studentów zagranicznych, przyjeżdżających na wymianę w ramach programu Erasmus+.

więcej informacji

zdjęcie

Informacje dla studentów pierwszego roku

Uprzejmie zapraszamy na Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godz. 11.30 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11. Podczas uroczystości nastąpi Immatrykulacja studentów I roku I stopnia. W piątek, 28 września zapraszamy zaś po odbiór dokumentów.

więcej informacji

zdjęcie

Nagrody Rektora przyznane!

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.

więcej informacji

zdjęcie

Ćwierć miliona z NCN

8 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w tym 2 z naszego Wydziału znalazło się wśród laureatów konkursu MINIATURA 2 Narodowego Centrum Nauki. Łącznie otrzymają ponad ćwierć miliona złotych na realizację pojedynczych działań naukowych (wstępnych oraz pilotażowych badań, kwerend, staży, konsultacji i wyjazdów konferencyjnych).

więcej informacji

zdjęcie

50 lat WNEiZ z Noblistą - wspomnienie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu świętuje w 2018 roku jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia. Kulminacją obchodów są uroczystości w poniedziałek 18 czerwca 2018 r., podczas których doktoratem honoris causa UMK w Toruniu zostanie uhonorowany laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii prof. Robert Franklin Engle.

więcej informacji

zdjęcie

Dzień Otwarty MBA

Na Dzień Otwarty MBA UMK w Toruniu zaprasza w sobotę 8 września 2018 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Chętnych do udziału w wydarzeniu obowiązuje elektroniczna rejestracja.

więcej informacji

zdjęcie

Data Science w biznesie - studia podyplomowe pod patronatem SAP University Alliances - sprawdź naszą nowość!

więcej informacji

zdjęcie

Wakacyjne praktyki i The Rolling Stones

Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK już po raz piąty zaangażowani byli w organizację Al Khalediah European Arabian Horses Festival. V edycja międzynarodowego pokazu koni arabskich czystej krwi odbyła się w dniach 17-19 sierpnia 2018 r. w podwarszawskich Nowych Wrońskach. Podczas festiwalu mieli okazję spotkać znanych pasjonatów koni, dyplomatów i celebrytów.

więcej informacji

zdjęcie

"Adapciak" dla nowych studentów

Samorząd Studencki UMK zaprasza nowo przyjętych studentów UMK do udziału w obozie integracyjnym „Adapciak 2018”, który od 30 sierpnia do 3 września odbędzie się w Toruniu i Jarosławcu.

więcej informacji

zdjęcie

Dofinansowanie do studiów podyplomowych na naszym Wydziale

Z wielką przyjemnością informujemy, że mają Państwo możliwość zdobycia do 80% dofinansowania na studia podyplomowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK ze środków Unii Europejskiej.

 

więcej informacji

zdjęcie

Nasz projekt w prestiżowym zestawieniu AACSB o innowacjach

Niezmiernie miło nam poinformować, że realizowany przez nasz Wydział projekt „Kompetencje ICT” znalazł się w booklecie „Innovations and Best Practices in Europe, Middle East, and Africa” wydanym przez ogólnoświatowe stowarzyszenie uczelni ekonomicznych AACSB.

 

więcej informacji

zdjęcie

#bądźdumny - dołącz do naszej społeczności!

Bądź dumny tak, jak bohater naszego tegorocznego spotu promocyjnego i rozpocznij studia na jednym z oferowanych przez nas kierunków.

więcej informacji

zdjęcie

International Week 2018 już wkrótce!

więcej informacji

zdjęcie

Studia podyplomowe na "5" - wyniki pomiaru oczekiwań i stopnia ich spełnienia wśród słuchaczy

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadził wewnętrzny pomiar oczekiwań i stopnia ich spełnienia wśród słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2016/2017. W pierwszym badaniu wzięło udział 119 osób, natomiast w kolejnym 101. Wyniki końcowe pomiaru okazały się zaskakujące - wynika z nich, że prawie we wszystkich badanych parametrach, wskaźnik otrzymanej satysfakcji przekracza w znacznym stopniu oczekiwania, jakie słuchacze posiadali na początku.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja 2018 - czas na dokumenty

12 lipca 2018 r. na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK pojawiły się wyniki I naboru na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UMK. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia mają czas od 13 do 18 lipca na złożenie kompletu dokumentów.

więcej informacji

zdjęcie

Po wręczeniu certyfikatów akademickich SAP University Alliances "SAP Student Recognition Award"

4 czerwca w murach naszego Wydziału odbył się wykład otwarty pana Daniela Dybikowskiego pt. „Systemy informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem – tworzyć czy kupować?”. Organizatorem spotkania była Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii.

więcej informacji

zdjęcie

W prestiżowym rankingu Eduniversal

Niezmiernie miło nam poinformować, że kierunki prowadzone przez nasz Wydział znalazły się w prestiżowym zestawieniu najlepszych kierunków biznesowych świata Eduniversal.

 

więcej informacji

zdjęcie

Po dwóch konferencjach naukowych Katedry Zarządzania Finansami

W dniach 17-19.06 odbyły się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK dwie Konferencje: Konferencja Katedr Finansów - Współczesne Finanse 2018 oraz 6th Sustainable Finance & Accounting.

więcej informacji

zdjęcie

Badanie jakości

Trwają badania w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, inicjatywie ukierunkowanej na poprawę jakości pracy na UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Współpraca z otoczeniem samorządowym

W dniu 21 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła się konferencja pt. „Uwarunkowania i wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w realizowanych badaniach”, zorganizowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Nowa publikacja Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania wydał kolejną publikację pt. Innowacyjność województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. Zachęcamy do lektury - publikacja dostępna jest pod tym linkiem. 

więcej informacji

zdjęcie

XII edycja Letniej Szkoły Innowacji - zaproszenie

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Katedry Marketingu oraz Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, a także Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII edycji Letniej Szkoły Innowacji, która odbędzie się w dniach 9-11.09.2018 r. na Naszym Wydziale.

więcej informacji

zdjęcie

Seminarium naukowe dotyczące analizy finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem regresji kwantylowej i technik bayesowskich

W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się seminarium naukowe dotyczące analizy finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem regresji kwantylowej i technik bayesowskich.

więcej informacji

zdjęcie

Akademia Przyszłego Menedżera - koniec VIII edycji

Zakończyliśmy ósmą edycję Akademii Przyszłego Menedżera. W roku akademickim 2017-2018 zorganizowano łącznie 5 dedykowanych spotkań z młodzieżą, w tym 3 wykłady i 2 warsztaty, a także zaproszono uczniów do udziału w szeregu wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez pracowników Wydziału. Podobnie jak w latach poprzednich nasze spotkania odbywały się w siedzibach szkół – partnerów APM – oraz w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, a także w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Toruniu i w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

więcej informacji

zdjęcie

50 lat naszego Wydziału - transmisja z wydarzenia

więcej informacji

zdjęcie

Obrona pracy doktorskiej w czerwcu

Obrona prac doktorskich w kwietniu:

  • mgr Maja Kołtońska -  26.06.2018, godz. 13:30, stara sala posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

więcej informacji

zdjęcie

Dwie konferencje naukowe Katedry Zarządzania Finansami

Katedra Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 17-19 czerwca 2018 roku organizuje dwie Konferencje naukowe.

Organizowane konferencje towarzyszą uroczystym obchodom 50-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jubileusz wydziału uświetni swoją obecnością Robert Engle, Laureat Nagrody Nobla w Dziedzinie Ekonomii.

więcej informacji

zdjęcie

e-Dukat dla dr Anny Iwony Piotrowskiej

Dr Anna Iwona Piotrowska, która we wrześniu 2017 roku na naszym Wydziale obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską dotyczącą kryptowaluty bitcoin, otrzymała nagrodę e-Dukat za monografię pt. Bitcoin – płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty, przyznaną przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w kategorii: Najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

więcej informacji

zdjęcie

Kolejna edycja konferencji PERSPEKTYWA

Studenckie Koło Naukowe Bankowości UMK zaprasza już w piątek 8 czerwca 2018 r. na V edycję Konferencji „Perspektywa – wyzwania współczesnej bankowości, finansów i gospodarki”

więcej informacji

zdjęcie

Nasi studenci nagrodzeni

Już po raz 22. w Łodzi, w dniach 17-19 maja 2018 roku odbył się konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie. Zwyciężył zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a uczestnicy najlepszych 5 drużyn - w tym nasi studenci - otrzymali atrakcyjne nagrody finansowe.

więcej informacji

zdjęcie

Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości – ABACUS 2018

Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości – ABACUS 2018 odbędzie się w czwartek 7 czerwca 2018 roku w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 13a w godz. 9.30-14.50.

więcej informacji

zdjęcie

Wśród najlepszych uniwersytetów

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ponownie znalazł się wśród pięciu najlepszych polskich uniwersytetów w Rankingu Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2018.

więcej informacji

zdjęcie

Zaproszenie na wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Pana Daniela Dybikowskiego pt. „Systemy informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem – tworzyć czy kupować?”, który odbędzie się 4. czerwca 2018 roku o godzinie 10.15 w Sali III. Organizatorem spotkania jest Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii.

więcej informacji

zdjęcie

Mistrz Języka Specjalistycznego wyłoniony

24 maja o 8.30 na WNEiZ odbył się konkurs "Mistrz języka specjalistycznego - język angielski w biznesie". Wzięło w nim udział 120 osób. Poniżej prezentujemy jego wyniki.

więcej informacji

zdjęcie

Kolejna debata z okazji 50-lecia Wydziału za nami

W dniu 14 maja 2018 roku w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu odbyła się - zorganizowana przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości w ramach obchodów 50-lecia Wydziału - debata pn. „Międzynarodowe przepływy kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich z udziałem Polski”.

więcej informacji

zdjęcie

Nagroda dla prof. Ewy Siemińskiej

Podczas kolejnej serii wykładów organizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej Marcin Wąsik-Wiszniewski przekazał Pani Profesor dr habilitowanej Ewie Siemińskiej podziękowanie za zaangażowanie i aktywne wspieranie Programu Edukacyjnego NZB podpisane przez Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz Dyrektora Programu NZM Waldemara Zbytka.

więcej informacji

zdjęcie

Najwyższa jakość publikacji

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest w ścisłej czołówce polskich uczelni wyższych pod względem jakości publikacji naukowych. W ogłoszonym 16 maja CWTS Leiden Ranking 2018 UMK odnotował kolejny awans w zestawieniu ogólnoświatowym i potwierdził silną 8. pozycję w Polsce.

więcej informacji

zdjęcie

Nasi studenci w finale prestiżowego konkursu Ethics Challenge 2018

Miło nam poinformować, że nasi studenci, działający w Studenckim Kole Naukowym Bankowości i pracującym pod kierunkiem dr. Michała Buszko: Klaudia Jóźwik, Weronika Kulawiec, Dominika Leśniewska i Natalia Niścigorska zakwalifikowali się do  do finału prestiżowego konkursu Ethics Challenge 2018 organizowanego przez CFA Society Poland oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

więcej informacji

zdjęcie

Miliony na badania

Ponad 12,5 mln zł otrzyma 18 naukowców z UMK w ramach konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14, rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

zdjęcie

Po IV Kopernikańskim Sympozjum Młodych Naukowców

W dniach 23 - 24.04.2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbyło się IV Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców poświęcone tematyce wyzwań i zagrożeń stojących przez współczesnym zarządzaniem.

więcej informacji

zdjęcie

Dni e-Biznesu po raz dziesiąty

O najnowszych trendach w e-biznesie i e-finansach będą już po raz dziesiąty dyskutować w dniach 15-16 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK uczestnicy "Dni e-Biznesu 2018". Wydarzenie jest organizowane przez Koło Naukowe Forum e-Biznesu.

więcej informacji

zdjęcie

Dni Promocji Specjalności na II stopniu

Pracownicy i studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na Dni Promocji Specjalności oferowanych przez nasz Wydział na II stopniu studiów. 

więcej informacji

zdjęcie

Konferencja Horyzonty Controllingu

W dniu 15 maja 2018 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Horyzonty Controllingu” Organizatorem konferencji jest Klub Controllera, działający w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbędzie się 15 maja 2018 roku w Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 13a. w godz. 9.30 - 14.30.

więcej informacji

zdjęcie

XIII Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Rusza XIII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

więcej informacji

zdjęcie

Bieg z książką

Do 15 maja 2018 r. można zgłaszać udział w IV Biegu z książką "W strunę światła", który odbędzie się w sobotę 19 maja 2018 r. W Roku Herberta nazwa biegu nawiązuje do "Struny światła" – tomiku wierszy tego poety, absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

zdjęcie

AIESEC rekrutuje

Zastanawiasz się, gdzie znaleźć ludzi takich, jak Ty? Ciekawych świata, pełnych energii, a przede wszystkim – gotowych robić coś więcej, niż tylko wypełniać codzienne obowiązki? Właśnie ruszyła rekrutacja do AIESEC – globalnej organizacji młodych, która już od 40 lat mieści się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyślij zgłoszenie online do 20 maja i zacznij rozwijać siebie i nasze środowisko!

więcej informacji

zdjęcie

Dni e-Biznesu już po raz 10 na naszym Wydziale

W dniach 15 - 16 maja 2018 roku, w murach naszego Wydziału, Koło Naukowe Forum e-Biznesu, organizuje dziesiątą już, rocznicową konferencję naukową "Dni e-Biznesu 2018".

więcej informacji

zdjęcie

Projekt Banku Zachodniego WBK

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie organizowanym przez Bank Zachodni WBK. Zadanie konkursowe polega na zbadaniu jakości obsługi klienta w wybranych przez siebie oddziałach BZWBK.

więcej informacji

zdjęcie

Majowy Dzień Gier Planszowych

Już 16 maja na naszym Wydziale odbędzie się pierwszy Dzień Gier Planszowych - Ekonomiczne Planszogranie #1. Prócz rozgrywek rekreacyjnych, studenci naszego Wydziału będą mogli zmierzyć się ze sobą w turnieju, a w "wielkim finale" zaś - z prof. Aldoną Glińską-Neweś, Prodziekanem ds. Współpracy z Zagranicą. 

więcej informacji

zdjęcie

Najlepsze w Nowej Europie

UMK w Toruniu znalazł się w czołówce najlepszych uczelni badawczych w krajach Nowej Europy. Jako jedyna uczelnia z naszego regionu został odnotowany w pierwszej edycji Rankingu Times Higher Education „New Europe”, w którym zestawiono szkoły wyższe z 13 najnowszych państw członkowskich Unii Europejskiej. To potwierdza wysoką naukową pozycję i międzynarodową rozpoznawalność UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja do programu MOST

Do 15 maja 2018 r. potrwa rekrutacja chętnych do udziału w Programie Mobilności Studentów MOST w roku akademickim 2018/2019.

więcej informacji

zdjęcie

Dyskutowali o jakości w sporcie

19-20 kwietnia 2018 r. na naszym Wydziale odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Jakość w Sporcie. Organizatorem wydarzenia była Katedra Doskonałości Biznesowej UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Po Studenckiej Konferencji Adeptów Rachunkowości – OSKAR 2018

XVII Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości – OSKAR 2018 organizowana przez Koło Naukowe Rachunkowości  UMK w Toruniu odbyła się w dniach 17-18 kwietnia 2018 roku w gmachu naszego Wydziału. W konferencji wzięło udział 36 studentów z takich uczelni, jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Białostocka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsk, a także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

zdjęcie

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych za nami

16 kwietnia 2018 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się, organizowana przez Koło Naukowe Rachunkowości, XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych.

więcej informacji

zdjęcie

Zapraszamy na Zjazd Absolwentów!

więcej informacji

zdjęcie

O narzędziach Business Intelligence w działalności gospodarczej

100 osób wzięło udział w ogólnopolskim seminarium dotyczącym "Narzędzi Business Intelligence w działalności gospodarczej", które gościło w czwartek 12 kwietnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniach 19 - 20.04.2018 roku na naszym Wydziale odbędzie się wizytacja Zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dokona on oceny kierunku zarządzanie. 

więcej informacji

zdjęcie

I Uniwersytecka Gala Charytatywna

Uniwersytecka Gala Copernicana odbyła się 12 kwietnia o godz. 19:00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11. Plebiscyt, który miał na celu wyłonienie liderów i inicjatywy, na które warto zwrócić uwagę, został zorganizowany przez Samorząd Studencki UMK oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów UMK. Impreza miała także wymiar charytatywny.

więcej informacji

zdjęcie

Akredytacje zagraniczne dla WNEiZ i WFAiIS

UMK w Toruniu otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na pozyskanie międzynarodowych akredytacji. Finansowanie w ramach projektu pn. „Akredytacje zagraniczne” uzyskały 3 wnioski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz 1 wniosek z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

więcej informacji

zdjęcie

Kolejne spotkania w ramach Akademii BZWBK już za nami

 

Kolejne spotkania z cyklu „Akademii Banku Zachodniego WBK” już za nami! Pracownicy banku podzielili się z naszymi studentami swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu szeroko rozumianej bankowości.

 

więcej informacji

zdjęcie

Obrona prac doktorskich

Obrona prac doktorskich w kwietniu:

  • mgr Justyna Kłobukowska - 11.04.2018, godz. 09:00, nowa sala posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

więcej informacji

zdjęcie

O instrumentach wsparcia dla firm

Naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK: prof. Maciej Zastempowski oraz prof. Aldona Glińska-Neweś pokierują dwoma zadaniami w ramach projektu pn. „REGIOGMINA", który uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki - rozstrzygnięty

Dużym sukcesem absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zakończył się konkurs ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

więcej informacji

zdjęcie

Wyróżnienie dla pracownika naszego Wydziału!

W dniu 15 marca 2018 roku podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości w Warszawie, przedstawiciele czterech Uniwersytetów, w tym pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu dr Agnieszka Huterska, zostali wyróżnieni za współpracę w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

więcej informacji

zdjęcie

Brąz w Copernicadzie dla naszego Wydziału!

Kolejna odsłona Copernicady za nami! W sobotę odbyły się zmagania w Międzywydziałowych Mixtach Siatkarskich. Przedstawiciele naszego Wydziału zdobyli wysoką, trzecią lokatę. 

więcej informacji

zdjęcie

Dzień Otwarty 2018 już za nami!

Ponad 100 osób spotkało się z naszymi studentami i pracownikami, poznało mocne strony naszego Wydziału oraz wzięło udział w atrakcjach przygotowanych przez członków kół naukowych działających na naszym Wydziale. Tak w kilku słowach można podsumować Dzień Otwarty, który odbył się 13 marca. 

więcej informacji

zdjęcie

Sukces naszej Absolwentki

Doktorantka Marta Jakubowska zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą nowoczesnym płatnościom, organizowanym przez radę naukową międzynarodowego kongresu Central European Digital Payments 2017.

 

więcej informacji

zdjęcie

Jubileusz prof. dr. hab. Stanisława Sudoła

Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dr. hab. Stanisława Sudoła, doktora honoris causa UMK, był celebrowany podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 10 stycznia 2018 r. 

 

więcej informacji

zdjęcie

Najlepsze prace magisterskie!

Z wielką przyjemnością informujemy, że komisja konkursowa na posiedzeniu 03.01.2018 roku postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody w kategorii "Najlepsza praca dyplomowa". 

więcej informacji

zdjęcie

Najlepsze prace licencjackie

Z wielką przyjemnością informujemy, że komisja konkursowa na posiedzeniu 03.01.2018 roku postanowiła przyznać nagrodę w kategorii "Najlepsza praca dyplomowa". Ogłoszenie wyników odbyło się w trakcie uroczystego dyplomatorium, 20.01.2018.

więcej informacji

zdjęcie

Obrony prac doktorskich

Obrony prac doktorskich w marcu:

  • mgr Jarosław Pawłowski - 7.03.2018r., godz. 10.30, nowa sala posiedzeń RW.

więcej informacji

zdjęcie

Nominacja profesorska dla pracownika naszego Wydziału

27 lutego Rektor UMK wręczył naukowcom nominacje na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego.

więcej informacji

zdjęcie

Obrona prac doktorskich

Obrona prac doktorskich w marcu:

  • mgr Andrzej Geise - 21.03.2018, godz. 11:30, mała sala posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

więcej informacji

zdjęcie

Dzień Otwarty Wydziału - zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne drzwi otwarte naszego Wydziału! Przyjdź i sprawdź, dlaczego razem z nami warto tworzyć #teamwneiz! W tym roku przygotowaliśmy dla Was:

więcej informacji

zdjęcie

Granty badawcze dla naszych naukowców

Badacze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymają 8,5 ml złotych na swoje projekty w ramach konkursów HARMONIA, SONATA BIS I SONATA. Wśród nagrodzonych naukowców znaleźli się pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

więcej informacji

zdjęcie

Ekonomia z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Z radością informujemy, iż Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę programową studiom na kierunku ekonomia, prowadzonym przez nasz Wydział.

więcej informacji

zdjęcie

Strefy relaksu i pracy zespołowej już działają!

Wraz z rozpoczęciem nowego semestru, nasz Wydział wzbogacił się o nowe miejsca do pracy zespołowej i odpoczynku między zajęciami - tzw. strefy studenta.

więcej informacji

zdjęcie

Święto Uczelni 2018

19 lutego, w 545. rocznicę urodzin patrona UMK miały miejsce główne obchody Święta Uniwersytetu. Główna uroczystość rozpoczęła się o 11:00 w Auli UMK. W programie ceremonii znalazły się: przemówienia rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, okolicznościowe wystąpienia gości, wręczenie doktoratu honoris causa UMK prof. dr. hab. Andrzejowi Cichockiemu oraz odznaczeń, medali i wyróżnień - zarówno państwowych, jak i uniwersyteckich. Wcześniej, około godz. 10:15 nastąpiło tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w sercu toruńskiej starówki.

więcej informacji

zdjęcie

Najlepszy pomysł na firmę z naszego Wydziału!

V edycja konkursu „Pomysł na własną firmę” realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK została rozstrzygnięta! Decyzją JM Rektora UMK, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Innowacji i Wdrożeń, nagrodzono dwa obiecujące projekty studentów i naukowców.

więcej informacji

zdjęcie

Akredytacja AACSB

Akredytacja AACSB

więcej informacji

zdjęcie

UMK w ścisłej czołówce szkół biznesu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK znalazł się w piątce najlepszych polskich szkół biznesu w zestawieniu Eduniversal Business Schools. Wydziałowi zostały przyznane również trzy (w pięciostopniowej skali) Palmy Doskonałości.

więcej informacji

Archiwum