AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Z nagrodą Marszałka

4 osoby (2 mężczyzn i 2 kobiety) stojące na tle ścianki z napisem
Od lewej: dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK, dr hab. Małgorzata Jaworek, prof. UMK, dr Magdalena Kuczmarska oraz dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK fot. Nadesłane.

Zespół naukowo-badawczy złożony z pracowniczek i pracowników naszego Wydziału znalazł się wśród laureatów XXIV Edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pionierski projekt pn. Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie – uwarunkowania i perspektywy, zrealizowany przez zespół Wydziału w składzie: dr hab. inż. Małgorzata Jaworek, prof. UMK (kierownik); dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK; dr Magdalena Kuczmarska; dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK, znalazł się wśród najwyżej ocenionych osiągnięć naukowo-badawczych w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 roku. Wyniki badania, obok rozwoju wiedzy o internacjonalizacji kapitałowej przedsiębiorstw, mają istotne znaczenie aplikacyjne - wskazują bowiem drogę podnoszenia poziomu międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.     

Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego to okazja, by docenić twórców i animatorów wartościowych przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej. Uroczysta gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w 12 czerwca w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Podczas wydarzenia wręczono 27 nagród, 54 wyróżnienia i jedno wyróżnienie specjalne.

pozostałe wiadomości