AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Procedura dyplomowania

Treść i załączniki Zarządzenia Rektora UMK w sprawie wszczęcia procedury dyplomowania

Standardy pisania pracy dyplomowej:

Prośba o udostępnienie materiałów i danych do pracy dyplomowej:

Zmiana opiekuna pracy dyplomowej:

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej:

AI – wytyczne dotyczące stosowania: