AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Executive Master of Business Administration

 

Studia dostarczają obszernej wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach.

 

Informacje ogólne

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. Studia zakładają uzyskanie efektu synergii w wyniku połączenia wiedzy praktyków biznesu, naukowców oraz doświadczeń uczestników programu, stanowiąc bezsprzecznie najbardziej efektywny instrument podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych. Studia są prowadzone przede wszystkim w formie ćwiczeń, warsztatów praktycznych, w trakcie których będą wykorzystane studia przypadków.

Zajęcia realizowane będą przez doświadczonych praktyków i specjalistów z UMK.

Studia dostarczają obszernej wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach.

Podczas zajęć uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania decyzji, negocjacji oraz aspekty związane z przywództwem. Umiejętności i kompetencje uzyskane w trakcie studiów umożliwiają absolwentom wykorzystywanie różnorodnych instrumentów zarządzania w sposób elastyczny. Szczególnym elementem wyróżniającym program są zajęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające przygotowanie projektu społecznego.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim (90%) oraz angielskim (10%).

Absolwenci studiów otrzymują:

 

Rodzaj studiów: studia społeczne
Czas trwania: 4 semestry
Program studiów: pobierz
Plan studiów: pobierz

Kierownik studiów: prof. dr hab. Robert Karaszewski; dr Kamila Skrzypczyńska

 

Koszt studiów

 • opłata podstawowa:
   • jednorazowo za całe studia: 28.500,00 zł,
   • w systemie semestralnym (4 raty): 7.410,00 zł/semestr,
   • w systemie miesięcznym (16 rat): 2.080,00 zł/miesiąc,
 • opłata – zniżka 10% (dla posiadaczy karty Programu Absolwent UMK; dla pracowników UMK; dla pracowników uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących przy UMK; dla osoby z rekomendacją Członka lub Członka Wspierającego Klubu Absolwenta EMBA UMK; w przypadku udziału co najmniej 3 osób z tej samej instytucji (dla każdej osoby); w przypadku zgłoszenia do 30.06.2022 r.):
   • jednorazowo za całe studia: 25.650,00 zł,
   • w systemie semestralnym (4 raty): 6.670,00 zł/semestr,
   • w systemie miesięcznym (16 rat): 1.860,00 zł/miesiąc,

Zniżki nie sumują się. W przypadku uprawnienia do kilku zniżek, Kandydat wskazuje zniżkę, z której chce skorzystać.

Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

 

Informacje organizacyjne

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2022/23

Zajęcia odbywają się raz/dwa razy w miesiącu (z wyjątkiem wakacji, przerw świątecznych oraz wolnych weekendów):

 • w piątki w godz. 16:30-20:30 (4-5 godzin dydaktycznych)
 • w soboty i niedziele w godz. 08:00-16:30 (po 8-10 godzin dydaktycznych)

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia programu EMBA są planowane w formie stacjonarnej. Jeżeli z jakiegoś powodu, np. pandemii, prowadzenie zajęć w tej formie nie będzie przez pewien czas możliwe, uczelnia jest w pełni przygotowana do prowadzenia zajęć online, na platformie MsTeams.

 

Rekrutacja

Adresatami studiów podyplomowych EMBA są osoby, które:

 • ukończyły studia magisterskie (dowolny kierunek studiów),
 • posiadają minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (w ramach zatrudnienia lub zarządzania własną organizacją), w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym lub specjalistycznym,
 • posiadają bardzo dobrą znajomość języka polskiego (w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • posiadają odpowiedni poziom motywacji do rozpoczęcia kształcenia w ramach programu EMBA.

 

Warunki kwalifikacji:

  1. Złożenie dokumentów aplikacyjnych
  2. Test znajomości języka angielskiego (online)
  3. Test matematyczno-logiczny w języku polskim (online)
  4. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca doświadczenia zawodowego kandydata oraz  motywacji do podjęcia studiów (online) – termin ustalany indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia

 

Termin składania dokumentów: do 20 października 2022 roku

Dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu do biura) na adres: Biuro MBA (pokój 34) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
 • osobiście – biuro czynne 10:00-16:00; w godzinach, kiedy biuro nie jest czynne, dokumenty można zostawić (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie) w punkcie informacyjnym (tzw. portiernia) przy wejściu na Wydział – codziennie w godz. 06:00-20:00
 • przesłać w formie skanu na adres mba@umk.pl – oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz)
  • list motywacyjny w języku polskim kierowany do Kierownika Studiów EMBA z zaznaczonym jasnym celem podjęcia studiów EMBA (maks. strona A4)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich *
  • dwa listy rekomendacyjne (pobierz formularz) – preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/ przełożonego lub współpracownika. Jeśli osoby rekomendujące życzą sobie zachować poufność, listy mogą być przesłane pocztą tradycyjną lub mailem ma adres mba@umk.pl
  • certyfikat językowy lub inny dokument uprawniający do zwolnienia kandydata z testu znajomości języka angielskiego (jeżeli dotyczy) **
  • dokument potwierdzający uprawnienie do zniżki (jeżeli dotyczy)

  * W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach. Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / EMBA w Polsce: kliknij TU

  ** Wykaz certyfikatów i dokumentów zwalniających z testu 2022

 

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Studia zostaną uruchomione, jeżeli grupa uczestników będzie na poziomie min. 20 osób.

 

Kontakt

mgr Barbara Jóźwik
Biuro MBA (pokój 34)
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 6114892
e-mail: mba@umk.pl
http://www.mba.umk.pl/