AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Executive Master of Business Administration

 

Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach.

Informacje ogólne

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. Studia zakładają uzyskanie efektu synergii w wyniku połączenia wiedzy praktyków biznesu, naukowców oraz doświadczeń uczestników programu, stanowiąc bezsprzecznie najbardziej efektywny instrument podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych. Studia są prowadzone przede wszystkim w formie ćwiczeń, warsztatów praktycznych. Zajęcia realizowane będą przez doświadczonych praktyków i pracowników UMK oraz innych uczelni.

Podczas zajęć uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania decyzji, negocjacji oraz aspekty związane z przywództwem. Umiejętności i kompetencje uzyskane w trakcie studiów umożliwiają absolwentom wykorzystywać różnorodne instrumenty zarządzania w sposób elastyczny. Szczególnym elementem wyróżniającym program będą zajęcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające realizację projektu społecznego.

Absolwenci studiów otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji podyplomowych;
 • dyplom ukończenia studiów EMBA na UMK z akredytacją AACSB i AMBA w języku angielskim – logotypy AACSB i AMBA podnoszą wartość dyplomu i powodują, że jest on rozpoznawalny na całym świecie. Obecnie akredytację AACSB posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie, a akredytację AMBA tylko 2% najlepszych szkół biznesu na świecie.

 

 • Rodzaj studiów: studia społeczne
 • Czas trwania: 4 semestry
 • Program studiów: pobierz
 • Plan studiów: pobierz
 • Kierownik studiów: prof. dr hab. Robert Karaszewski

Koszt studiów

 • opłata podstawowa:
   • jednorazowo za całe studia: 25.000,00 zł,
   • w systemie semestralnym (4 raty): 6.502,50 zł/semestr,
   • w systemie miesięcznym (16 rat): 1.815,00 zł/miesiąc,

   

 • opłata – zniżka 10% (dla posiadaczy karty Programu Absolwent UMK; dla pracowników UMK; dla pracowników uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących przy UMK; dla osoby z rekomendacją Członka lub Członka Wspierającego Klubu Absolwenta EMBA UMK; w przypadku udziału co najmniej 3 osób z tej samej instytucji (dla każdej osoby); w przypadku zgłoszenia do 30.06.2021 r.):
   • jednorazowo za całe studia: 22.500,00 zł,
   • w systemie semestralnym (4 raty): 5.850,00 zł/semestr,
   • w systemie miesięcznym (16 rat): 1.631,25 zł/miesiąc,
 • opłata – zniżka 5% (w przypadku zgłoszenia przez Bazę Usług Rozwojowych; w przypadku zgłoszenia od 01.07.2021 do 31.08.2021 r.):
   • jednorazowo za całe studia: 23.750,00 zł,
   • w systemie semestralnym (4 raty): 6.180,00 zł/semestr,
   • w systemie miesięcznym (16 rat): 1.725,00 zł/miesiąc.

Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

 

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu:

 • w piątki w godz. 16:30-19:45
 • w soboty i niedziele w godz. 08:00-15:00

 

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: 29.10.2021
 • Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów magisterskich, posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 – formularz samooceny – angielski (16 KB))
 • Warunki kwalifikacji:
 1. złożenie dokumentów aplikacyjnych
 2. rozmowa kwalifikacyjna – termin ustalany indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia (możliwa również z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość)

Termin i miejsce składania dokumentów: do 25 października 2021 roku

Dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu do biura) na adres: Biuro MBA (pokój 34) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
 • osobiście – biuro czynne 10:00-16:00; w godzinach, kiedy biuro nie jest czynne, dokumenty można zostawić (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie) w punkcie informacyjnym (tzw. portiernia) przy wejściu na Wydział – codziennie w godz. 06:00-20:00
 • przesłać w formie skanu na adres mba@umk.pl – oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

studia zostaną uruchomione, jeżeli grupa uczestników będzie na poziomie min. 20 osób

 

Kontakt

mgr Barbara Jóźwik
Biuro MBA (pokój 34)
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 6114892
e-mail: mba@umk.pl
http://www.mba.umk.pl/