AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Executive Master of Business Administration

 

Zapraszamy na Dni Otwarte oraz Śniadania z MBA.

 

Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach.

Informacje ogólne

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, marketingu i zarządzania. Studia zakładają uzyskanie efektu synergii w wyniku połączenia wiedzy praktyków biznesu, naukowców oraz doświadczeń słuchaczy programu, stanowiąc bezsprzecznie najbardziej efektywny instrument podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych. Studia są prowadzone przede wszystkim w formie ćwiczeń, warsztatów praktycznych. Zajęcia realizowane będą przez doświadczonych praktyków i pracowników UMK oraz innych uczelni (zwłaszcza posiadających akredytację AACSB).

Podczas zajęć słuchacze poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania decyzji, negocjacji oraz aspekty związane z przywództwem. Umiejętności i kompetencje uzyskane w trakcie studiów umożliwiają absolwentom wykorzystywać różnorodne instrumenty zarządzania w sposób elastyczny. Szczególnym elementem wyróżniającym program będą zajęcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające realizację projektu społecznego.

Absolwenci studiów otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji podyplomowych;
 • dyplom ukończenia studiów EMBA na UMK z akredytacją AACSB i AMBA w języku angielskim – logotypy AACSB i AMBA podnoszą wartość dyplomu i powodują, że jest on rozpoznawalny na całym świecie. Obecnie akredytację AACSB posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie, a akredytację AMBA tylko 2% najlepszych szkół biznesu na świecie.

 

 • Rodzaj studiów: studia społeczne
 • Czas trwania: 3 semestry
 • Program studiów: pobierz
 • Plan studiów: pobierz
 • Kierownik studiów: prof. dr hab. Robert Karaszewski
 • Koszt studiów: sprawdź informację o zniżkach (w tym dla posiadaczy Karty Programu Absolwent UMK), możliwości dofinansowania oraz uzyskania pożyczki na stronie programu MBA
  Można uzyskać dofinansowanie m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Karta studiów podyplomowych EMBA w Bazie Usług Rozwojowych dostępna jest tutaj.

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu:

 • w piątki w godz. 16:30-19:45
 • w soboty i niedziele w godz. 08:00-15:00

Zobacz dedykowaną stronę studiów

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2019/2020
 • Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów magisterskich, posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz minimum podstawową znajomość języka angielskiego (na poziomie min. A1 – formularz samooceny)
 • Warunki kwalifikacji:
 1. złożenie dokumentów aplikacyjnych
 2. rozmowa kwalifikacyjna – termin ustalany indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia (możliwa również z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość)

Termin i miejsce składania dokumentów: do 25 października 2019 roku

Dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu do biura) na adres: Biuro MBA (pokój 34) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
 • osobiście – sprawdź godziny otwarcia biura; w godzinach, kiedy biuro nie jest czynne, dokumenty można zostawić (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie) w punkcie informacyjnym (tzw. portiernia) przy wejściu na Wydział – codziennie w godz. 06:00-20:00
 • przesłać w formie skanu na adres mba@umk.pl – oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

studia zostaną uruchomione, jeżeli grupa słuchaczy będzie na poziomie min. 20 osób

Kontakt

mgr Barbara Jóźwik
Biuro MBA (pokój 34)
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 6114892
e-mail: mba@umk.pl
http://www.mba.umk.pl/