AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Akredytacja międzynarodowa AMBA

Program Executive Master of Business Administration, realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, posiada prestiżową akredytację The Association of MBAs (AMBA), organizacji będącej jednym z wiodących autorytetów w dziedzinie kształcenia biznesowego.

Po raz pierwszy akredytacja dla naszego Programu została przyznana w 2018 roku. Certyfikat potwierdzający uzyskanie akredytacji został odebrany przez prof. dr hab. Roberta Karaszewskiego, Dyrektora Programu, podczas AMBA Global Conference, która odbyła się w dniach 13-15 maja 2019 roku w Istambule.

W 06.2021 Program MBA uzyskał reakredytację.

 

Akredytacja AMBA potwierdza najwyższy poziom osiągnięć w zakresie kształcenia biznesowego i jest przyznawana tylko najlepszym studiom w dziedzinie zarządzania. Posiadają ją programy Master of Business Administration (MBA), Master of Business Management (MBM) oraz Doctor of Business Administration (DBA) tylko w 2% najlepszych szkół biznesu na świecie.

W Polsce akredytacją AMBA wyróżniono dotąd jedynie siedem uczelni (oprócz UMK posiadają ją również Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną uczelnią publiczną w Polsce oferującą studia EMBA akredytowane zarówno przez AACSB, jak i AMBA.

Surowe kryteria oceny AMBA gwarantują, że akredytację osiągają tylko programy, które wykazują najwyższe standardy w kształceniu, programach nauczania i interakcjach słuchaczy. Wyróżnienie ma zasięg międzynarodowy, a organizacja współpracuje z nauczycielami akademickimi w czołowych instytucjach edukacyjnych na całym świecie, aby stale aktualizować kryteria akredytacji i utrzymywać unikatowe, dogłębne i szczegółowe podejście.

Po uzyskaniu akredytacji przez WNEiZ, uczestnicy i absolwenci EMBA UMK mogą dołączyć do globalnej społeczności członków AMBA, obejmującej ponad 55000 studentów i absolwentów w 75 krajach, w celu nawiązania kontaktów i rozwoju kariery.

 

WNEiZ uzyskał finansowanie z projektu “Akredytacje zagraniczne”, realizowanego przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego, zarówno na proces akredytacji, jak i reakredytacji. Projekt “Akredytacje zagraniczne” jest realizowany przez MNiSW w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni.

 

AMBA certificate of accreditation 2018 (173 KB)

AMBA certificate of accreditation 2021 (554 KB)