AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Akredytacja międzynarodowa AACSB

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową poświęconą akredytacji międzynarodowej AACSB oraz przebiegowi procesu reakredytacyjnego na WNEiZ.

W ramach zakładki Informacje o AACSB znajdują się najważniejsze informacje dotyczące organizacji AACSB International oraz prowadzonej przez nią działalności akredytacyjnej, a także opisane zostały kluczowe korzyści osiągane przez akredytowaną instytucję edukacyjną, jej pracowników i studentów.

Z kolei odwiedzenie poszczególnych podstron zakładki Proces akredytacyjny WNEiZ pozwoli zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami i przebiegiem procesu reakredytacyjnego realizowanego na naszym Wydziale, przybliży istotę standardów jakościowych opracowanych przez AACSB oraz umożliwi sprawny kontakt z członkami Wydziałowego Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB oraz Katedralnymi Koordynatorami procesu akredytacyjnego AACSB, jak również z członkami Wydziałowej Komisji ds. Akredytacji AACSB.

Informacje o AACSB
Proces akredytacyjny WNEiZ