AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ogłoszenia


Egzaminy i zaliczenia w sesji poprawkowej u Pani dr Ewy Makowskiej odbędą się w dniu 13.09.2023, o godzinie 9.45 w sali nr III.

więcej informacji


Zaliczenie z prof. J. Stawickim z przedmiotu zarządzanie projektami odbędzie się 24 sierpnia (czwartek) o godz. 11.00 (II rok Logistyki studia stacjonarne)


Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w XV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską oraz VIII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

więcej informacji


Mistrz języka specjalistycznego: Język angielski w biznesie

więcej informacji


Najwyżej oceniani nauczyciele w roku akademickim 2021/2022

więcej informacji


Egzamin z Historii rachunkowości (III rok, FiR, studia niestacjonarne)

więcej informacji


rejestracje na moduły i specjalności na I stopniu studiów

więcej informacji


Egzaminy u dr Iwony Wasielewskiej-Marszałkowskiej

więcej informacji


KONKURS „MISTRZ JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO”

więcej informacji


Regulamin Gry Giełdowej

Regulamin Gry Giełdowej dostępny jest tutaj


Egzamin z „Historii rachunkowości” dla studentów studiów dziennych III roku FiRu

więcej informacji


Informacja dla studentów wszystkich kierunków w sprawie rejestracji na zajęcia, seminaria dyplomowe, zajęcia humanistyczne i ogólnouniwersyteckie w roku akademickim 2022/23

więcej informacji


Rejestracje na zajęcia w semestrze letnim r. ak. 2022/23

więcej informacji


Zapraszamy studentów finansów i rachunkowości oraz ekonomii WNEiZ do udziału w programie stażowym CO -OP

więcej informacji


Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

więcej informacji