AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ogłoszenia

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24 dla studentów studiów niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbędzie się 14 października 2023 r. o godz. 10 w Auli WNEiZ (ul. Gagarina 13A)

Serdecznie  zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego 2023/24 dla studentów studiów niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbędzie się 14 października 2023 r. o godz. 10 w Auli WNEiZ (ul. Gagarina 13A)

Podczas uroczystości nastąpi immatrykulacja studentów I roku. 

Po inauguracji w auli odbędzie się spotkanie informacyjne z Prodziekanem ds. Studenckich, przedstawicielką wydziałowego Samorządu Studenckiego i pracownikami Administracji (między innymi na temat: rejestracji, płatności i pomocy materialnej).

Tego samego dnia po spotkaniu z Prodziekanem ds. Studenckich w dziekanacie wydziału możliwy będzie odbiór dokumentów (w tym legitymacji studenckiej):

Finanse i rachunkowość, Komunikacja i psychologia w biznesie

Logistyka, Zarządzanie n1

Zarządzanie n2

Prosimy o niezwłoczne założenie obowiązkowego konta na serwerze UMK poprzez formularz dostępny na stronie Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego (UCI) i zaakceptowanie ślubowania do dnia 8.10.2023 r.

Numer albumu można znaleźć w systemie IRK w zakładce wykształcenie.

Przypominamy o konieczności dokonania opłaty pierwszej raty czesnego (650 zł - studia I stopnia, 750 zł - studia II stopnia) w terminie do 15.10.2023 r. na indywidualny numer konta, który znajduje się w systemie USOSweb (po zalogowaniu) w zakładce płatności.

W dniu 13 października 2023 w godz. popołudniowych zostanie otwarta obowiązkowa rejestracja na zajęcia. Instrukcja rejestracji studentów na zajęcia w systemie USOSweb znajduje się na stronie WNEiZ w zakładce student, przydatne dokumenty, studia niestacjonarne: https://www.econ.umk.pl/student/przydatne-dokumenty/przydatne-dokumenty-2/