AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Studia niestacjonarne

https://www.umk.pl/studenci/regulamin/

Zasady przepisywania ocen (100 KB)
Zasady odbywania studiów w ramach Programu Erasmus+ (120 KB)
IOS – procedura postępowania (261 KB)
Wniosek o anulowanie decyzji o skreśleniu (34 KB)
Wniosek o indywidualną organizację studiów (36 KB)
Odwołanie od decyzji (36 KB)
Wniosek o powtarzanie roku (36 KB)
Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (38 KB)
Oświadczenie o rezygnacji ze studiów (38 KB)
Wniosek o uczestniczenie w zajęciach (34 KB)
Wniosek o urlop okolicznościowy (krótkoterminowy) (40 KB)
Wniosek o urlop okolicznościowy (długoterminowy) (38 KB)
Wniosek o urlop zdrowotny (39 KB)
Wniosek o wpis warunkowy (41 KB)

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie
Wniosek o wznowienie studiów (38 KB)
Wniosek o zmianę grupy ćwiczeniowej (37 KB)
Wniosek o zmianę opiekuna pracy (38 KB)
Wniosek o zmianę modułu/specjalności (38 KB)
Wniosek o zwolnienie ze szkolenia BHP (35 KB)
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (36 KB)

Standardy pisania pracy dyplomowej od roku akademickiego 2021/22
Standardy pisania pracy dyplomowej TEMPLATE_2021_2022
Standardy pisania pracy dyplomowej (241 KB)
Zarządzenie Rektora 125 OBRONA W FORMIE ZDALNEJ WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ORAZ OŚWIADCZENIE
Zarządzenie Rektora 126 TREŚĆ ZARZĄDZENIA
Załącznik 1. OBRONA W FORMIE TRADYCYJNEJ WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ORAZ OŚWIADCZENIE
Załącznik 2. ZASADY PRZYGOTOWANIA PLIKU
Załącznik 3. WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ
Załącznik 4. WNIOSEK O  WERYFIKACJĘ TŁUMACZEŃ
Załącznik 7. KATALOG OSIĄGNIĘĆ
Załącznik 8. WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU W JĘZYKU OBCYM
Zaświadczenie o materiałach do pracy dyplomowej (64 KB)

 

Wydarzenia na WNEiZ:

Formularz (75 KB)

Lista uczestników (77 KB)