AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Stopnie i tytuły

Informacje o stopniach i tytułach naukowych pracowników WNEiZ oraz ogłoszenia o trwających postępowaniach

Doktoraty

Habilitacje

Procedury związane z uzyskaniem stopni oraz tytułów naukowych