AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne jest to jedno z najważniejszych  ubezpieczeń, dzięki któremu masz prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w publicznej służbie zdrowia, czyli w przychodniach, szpitalach oraz prywatnych placówkach medycznych,  które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

WAŻNE:

  • Powszechnym ubezpieczeniem  zdrowotnym  objęci są wszyscy studenci do czasu ukończenia 26 roku życia, obowiązek ten ciąży  na pracującym  rodzicu lub opiekunie prawnym;
  • po 26 roku życia osoba nie podlega ubezpieczeniu jako członek rodziny – wówczas  student powinien powiadomić uczelnie o tym fakcie,  obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i odprowadzania składki  spoczywa po stronie uczelni;
  • jeżeli współmałżonek studenta podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na nim – bez względu na wiek studenta;
  • jeżeli nie masz skończonych 26 lat, a rodzice nie odprowadzają składek na ubezpieczenia zdrowotne  (nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, nie prowadzą działalności gospodarczej, otrzymują rentę lub emeryturę) student powinien powiadomić uczelnie o tym fakcie,  wówczas obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i odprowadzania składki  spoczywa po stronie uczelni.

Uwaga!

  • Jeżeli w trakcie studiów, wakacji pracowałeś dorywczo na umowę o pracę lub miałeś staż pracy   –  uzyskałeś swój własny tytułu do ubezpieczenia i  automatycznie utraciłeś z chwilą zatrudnienia uprawnienia do świadczeń zdrowotnych z tytułu zgłoszenia przez rodziców bądź opiekunów prawnych. Po zakończeniu pracy musisz pamiętać o ponownym zgłoszeniu do ubezpieczenia , aby korzystać z bezpłatnego leczenia.
  • Jeżeli student nie ma skończonych 26 lat a wykonuje pracę na podstawie umowy – zlecenie  nie podlega ubezpieczeniu społecznemu, a tym samym zdrowotnemu – jednak musisz zleceniodawcy zgłosić fakt studiowania.

Swój status ubezpieczenia możesz sprawdzić w ogólnopolskim serwisie internetowym ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta).