AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Studia I stopnia


Studia stacjonarne


Kierunek: EKONOMIA

Moduły specjalnościowe:

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Moduły specjalnościowe:

Kierunek: KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Specjalności:

Kierunek:  LOGISTYKAnowość!

Specjalności:

Kierunek: MANAGEMENT – studia w j. angielskim

Kierunek: MATEMATYKA I EKONOMIA –  studia międzyobszarowe

Kierunek: ZARZĄDZANIE

Moduły specjalnościowe:

Moduły wybierane są wybierane w II semestrze I roku studiów.Studia niestacjonarne


Sprawdź wysokość opłat

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Moduły specjalnościowe:

Kierunek: KOMUNIKACJA I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Specjalności:

Kierunek: LOGISTYKAnowość!

Specjalności:

Kierunek: ZARZĄDZANIE

Moduły specjalnościowe:

Moduły wybierane są na II roku studiów.


Zobacz także: plany studiów