AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Sukcesy studentów

 18.01.2024

Podczas uroczystości ukończenia studiów w dniu 13 stycznia 2024 nastąpiło ogłoszenie wyników Konkursu Dziekana WNEiZ na najlepszą pracę dyplomową roku 2022/23.

W kategorii  najlepsza praca magisterska przyznano dwie równorzędne nagrody:


 dla mgr Ismeny Marczak za pracę napisaną pod opieką dr hab. Marioli Piłatowskiej, prof. UMK
Tytuł pracy: (Nie)równość kobiet na rynku pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2008-2018”

i mgr Kingi Nowackiej za pracę napisaną pod opieką dr hab. Elżbiety Szulc, prof. UMK
Tytuł pracy: „Cyfryzacja – wartość dodana czy nowy wymóg? Analiza poziomu digitalizacji w państwach Unii Europejskiej w latach 2016 – 2021

oraz wyróżnienie

dla mgr Doroty Purzyckiej za pracę napisaną pod opieką dr Barbary Józefowicz
Tytuł pracy: „Związek pomiędzy poczuciem sprawiedliwości organizacyjnej pracowników a podejmowanymi przez nich zachowaniami kontrproduktywnymi

W kategorii najlepsza praca licencjacka przyznano dwie równorzędne nagrody:

lic.  Danice Kruzińskiej  za  pracę napisaną pod opieką dr hab. Marioli Piłatowskiej, prof. UMK
Tytuł pracy: “Rozwój kapitału kobiet jako czynnik warunkujący wzrost dobrobytu społeczeństwa”
lic.  Annie Pigule za  pracę napisaną pod opieką dr hab. Małgorzatę Jaworek, prof. UMK
Tytuł pracy: “Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych w Toruniu”nagrodzone osoby

Nagrodzony w konkursie Verba Veritatis za najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Młody mężczyzna odbierający nagrodę
Damian Tuszyński został nagrodzony za pracę dyplomową pt. “Work-life balance w praktyce polskich przedsiębiorstw”, której promotorką była dr Ewa Makowska.fot. Nadesłane.

Praca magisterska Damiana Tuszyńskiego, absolwenta finansów i rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania została nagrodzona w 18. edycji konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace z zakresu etyki biznesu.

Konkurs organizowany jest przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego. Do tegorocznej edycji zgłoszono 28 prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. W tym roku kapituła konkursu wybrała 10 najlepszych rozpraw, przyznając laureatom sześć nagród i dwa wyróżnienia w trzech kategoriach oraz dwie Nagrody Różnorodności. Celem konkursu Verba Veritatis jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności, ładu korporacyjnego i różnorodności.

Zdobywcą Nagrody Różnorodności w kategorii prac magisterskich został Damian Tuszyński, absolwent finansów i rachunkowości. Kapituła konkursu doceniła jego pracę pt. “Work-life balance w praktyce polskich przedsiębiorstw”, której promotorką była dr Ewa Makowska. Autor porusza w niej coraz szerzej dyskutowane zjawisko równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Zastanawia się, jakie ma ono znaczenie z perspektywy pracownika oraz jakie przedsięwzięcia powinna podjąć firma, aby stworzyć angażujące i motywujące miejsce pracy.

Z nagrodą za najlepszą pracę magisterską z zakresu rynku nieruchomości

Stos prac magisterskich.
Aleksandra Rutkowska swoją pracę pt. „Dostępność budynku i jego otoczenia dla osób niepełnosprawnych” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Siemińskiej z Katedry Inwestycji i Nieruchomości. fot. Andrzej Romański

Rozstrzygnięto kolejną edycję Konkurs im. Jerzego Kląskały najlepszą pracę magisterską lub licencjacką z zakresu rynku nieruchomości napisanej i obronionej w bieżącym roku. Jedną z laureatek została mgr Aleksandra Rutkowska, absolwentka naszego Wydziału. 

Aleksandra Rutkowska swoją pracę pt. „Dostępność budynku i jego otoczenia dla osób niepełnosprawnych” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Siemińskiej z Katedry Inwestycji i Nieruchomości.

Konkurs im. Jerzego Kląskały na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką został zainicjowany w 2005 roku przez członków Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości jest organizacją działającą na rzecz rozwoju polskiego rynku nieruchomości, za którego istotny element uważa działalność naukową oraz edukację.

Przyznawana Nagroda stanowi zarówno wyróżnienie dla autora jak i możliwość promocji ośrodka akademickiego, zarówno w środowisku osób zawodowo związanych z  rynkiem nieruchomości jak i mediach.

Mając na względzie dążenie do najwyższego poziomu profesjonalizmu w działalności podmiotów obsługujących rynek nieruchomości, stały rozwój i dokształcanie, PFRN przyznając Nagrodę daje jednocześnie autorowi, poprzez publikację i promocję, możliwość zaistnienia w szerokim gronie aktywnie działających podmiotów rynku nieruchomości.

Patronem Konkursu wybrany został  Jerzy Kląskała (1950-2003), zaangażowany w rozwój polskiego rynku nieruchomości, który z pasją inicjował i realizował działania zmierzające do wykreowania zawodu pośrednika i nadania mu należytej rangi. Był inicjatorem powołania do życia wielu pożytecznych instytucji. Dzięki jego ciężkiej pracy powstało wiele rozwiązań, z których do tej pory korzystają rzesze pośredników.

Sukces w konkursie Score Hunter

Zdjęcie ilustracyjne

Weronika Górecka, Krzysztof Mulski, Szymon Świtajski i Maksymilian Król oraz Julia Fabińska i Jakub Iwicki, studiujący na naszym Wydziale, zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu, w XI oraz XII edycji roku akademickiego 2022/23, zorganizowanego przez Biuro Informacji Kredytowej na platformie edukacyjnej Score Hunter i otrzymali nagrody główne.

Konkurs odbył się w ramach realizowanego na naszym Wydziale  Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w roku akademickim 2022/23.

Dzięki konkursowi, który odbywa się w zgrywalizowanej formule, studentki oraz studenci mogą zdobyć wiedzę o tym, jak budować własną wiarygodność finansową, chronić tożsamość i ustrzec się przed wyłudzeniami, ale także jak działa system wymiany informacji kredytowej i BIK i jak korzystają z niego banki i inne instytucje.

Za koordynację działań związanych z wdrożeniem Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem na naszym Wydziale odpowiadają prof. dr hab. Ewa Siemińska, dr Agnieszka Huterska oraz dr Robert Huterski.

Wręczenie nagród laureatom Gry Giełdowej

Na zdjęciu laureaci konkursu Gra Giełdowa, Prodziekan ds. Studenckich WNEiZ dr Ryszard Lorenczewski oraz dr Dariusz Piotrowski z Katedry Zarządzania Finansami WNEiZ.
Na zdjęciu laureaci konkursu Gra Giełdowa, Prodziekan ds. Studenckich WNEiZ dr Ryszard Lorenczewski oraz dr Dariusz Piotrowski z Katedry Zarządzania Finansami WNEiZ. fot. Nadesłane

W czwartek 29 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Gry Giełdowej – wydziałowego konkursu realizowanego przez Studenckie Koło Giełdowe w ramach INDEX Investment Challenge. 

Pierwsze miejsce zdobył Albert Marjanowski student II roku II stopnia Ekonomii. Pozostałe nagrodzone osoby to: Radosław Reszczyński, Dagmara Hilscher, Dominik Smaga oraz Michał Żywica. Podczas spotkania, laureaci zaprezentowali studentom strategie inwestycyjne, które przyniosły im sukces w rywalizacji giełdowej.

Z nagrodą za najlepszą pracę licencjacką     

Zdjęcie ilustracyjnefot. Nadesłane, UM Bydgoszcz.                                                   
Decyzją Kapituły Nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac w roku akademickim 2021/2022, praca licencjacka studentki naszego Wydziału, Natalii Kufel pt. Rewitalizacja jako narzędzie rozwoju miasta zdobyła I miejsce w kategorii prac inżynierskich i licencjackich. Promotorką pracy była prof. dr hab. Ewa Siemińska z Katedry Inwestycji i Nieruchomości. 
Konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie  i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronionych w roku akademickim 2021/2022 został ogłoszony w lutym 2023 r. Jego celem jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, szczególnie w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Mistrzowie języka specjalistycznego

Studenci WNEiZ w trakcie lektoratu z języka angielskiego.
Studenci WNEiZ w trakcie lektoratu z języka angielskiego. fot. Andrzej Romański

16 maja br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu odbył się konkurs Mistrz języka specjalistycznego: język angielski w biznesie” zorganizowany przez Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych. W konkursie udział wzięły osoby studiujące na drugim roku studiów I stopnia. 

Spośród 93 uczestników wyłoniono troje laureatów:

  • I miejsce: Viktar Makouski (kierunek: zarządzanie)
  • II miejsce: Kacper Dylewski (kierunek: zarządzanie)
  • III miejsce: Julia Ignasiak (kierunek: komunikacja i psychologia w biznesie)

Konkurs “Mistrz języka specjalistycznego: język angielski w biznesie” od kilku lat na naszym Wydziale cieszy się dużym zainteresowaniem. To inicjatywa, której głównym celem jest propagowanie nauki języka obcego w zakresie umożliwiającym swobodną komunikację w biznesie.

Ze stypendium Ministra

Zdjęcie portretowe kobiety, trzymającej w dłoniach otwartą teczkę z informacją o przyznanym stypendium Ministra. Kobieta stoi na rozmytym tle budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w ToruniuKlaudia Zajączkowska fot. Nadesłane.                                            
Klaudia Zajączkowska, studentka studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość oraz ekonomia została laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe.
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe zostało przyznane 414 studentom, wśród nich znalazło się 28 laureatów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W każdej dyscyplinie naukowej przyznano nie więcej niż 18 stypendiów.Klaudia Zajączkowska w 2021 roku obroniła wyróżnioną pracę licencjacką zatytułowaną „Problem wyłudzania podatku VAT i działania zapobiegające”. Jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego Bankowości UMK od 2020 roku i wraz z jego członkami zajęła trzecie miejsce w Konkursie FINSIM Liga Akademicka 2021/2022. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na rachunkowości, finansach i ekonomii, czego dowodem są liczne artykuły i referaty prezentowane na konferencjach o zasięgu ogólnokrajowym. Osiągnięcia naukowe i zawodowe pozwoliły jej zdobyć stypendia: ministra, Prezydenta Miasta Torunia, rektora UMK oraz przyznawane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.

Najlepsza praca magisterska

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej – prezes ZUS – przyznała pierwszą nagrodę za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie pracy i polityki społecznej absolwentce Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Magdalenie Ismer za pracę pt. Plan rozwoju zawodowego dla pracowników biurowych spółki Schoenberger Polska Enterprises. Konkurs zorganizowany został przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Chociaż praca magisterska dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi, to do podjęcia tego tematu zainspirowały autorkę słowa Johanna Wolfganga von Goethego Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Przygotowane przez nią opracowanie posiada teoretyczno-empiryczno-projektowy charakter. Na podstawie badania oczekiwań pracowników, studentka zbudowała projekt systemu rozwoju zawodowego pracowników, którego brakowało w badanej organizacji. Zaproponowane przez nią rozwiązanie będzie zaimplementowane w praktyce. Promotorem pracy był prof. dr hab. Zenon Wiśniewski z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy.

Wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia w trakcie uroczystej gali w Warszawie. Link do transmisji z gali

 

2022-06-22

Student WNEIZ UMK Albert Marjanowski zajął II miejsce w największym konkursie inwestycyjnym w Polsce.

Foto: Małgorzata Pstrągowska

W tegorocznej 6 edycji Index Investment Challenge (IIC) wzięło udział ponad 3700 studentów, którzy w trakcie dwumiesięcznej rozgrywki inwestowali wirtualne środki w spółki z WIG20, mWIG40, ETF-y i kontrakty terminowe. Na podstawie rankingu z pierwszego etapu gry, dziesięciu najlepszych studentów zostało zaproszonych na uroczystą Galę Finałową, która odbyła się 2 czerwca br. na Sali Notowań GPW w Warszawie. Albert Marjanowski w trakcie trwania jednej sesji uzyskał stopę zwrotu wynoszącą 15,75%, co pozwoliło mu zająć 2 miejsce w Wielkim Finale. Opiekunem studenta był prof. dr hab. Leszek DziawgoOsoby widoczne na zdjęciu to (od lewej): Stanisław Barański – Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w PKN ORLEN, Partner Strategiczny Piotr Krygiel – Prezes Zarządu Fundacji GPW, Organizator

https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=112601&title=Fina%C5%82+6.+edycji+Index+Investment+Challenge

Debiut z sukcesem

Zdjęcie ilustracyjne

fot. Nadesłane

Zespół studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, w składzie: Weronika Człapińska, Sebastian Smoliński, Mateusz Starzyk i Wiktor Zmarz zajął III miejsce w regionalnym konkursie ERPsim DACH + Central Europe Competition, awansując tym samym do konkursu finałowego 14-th ERPsim International Competition. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż zespół studentów debiutował w tych rozgrywkach. Opiekunem zespołu jest dr hab. Sylwester Bejger, prof. UMK, który jest także certyfikowanym instruktorem ERPSim.

ERPsim to biznesowa gra symulacyjna działająca w środowisku systemu klasy ERP SAP S/4HANA, w której uczestnicy wykorzystują prawdziwy system ERP do zarządzania swoją wirtualną firmą na konkurencyjnym rynku. Poza walorami grywalności, ERPSim jest wartościowym narzędziem dydaktycznym pozwalającym przekazywać wiedzę na temat procesów biznesowych oraz skuteczności systemów ERP w zarządzaniu tymi procesami.

ERPSim zostało utworzone w ERPSim Lab Uniwersytetu w Montrealu przy wsparciu SAP University Alliances oraz SAP Next-Gen. Dzięki afiliacji UMK przy SAP University Alliances studenci WNEiZ mogą korzystać z najnowszej wersji systemu ERP SAP S/4 HANA.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięty

Prace dyplomowe leżące na stale, w tle członkowie komisji konkursowej.

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu Dziekana WNEiZ na najlepszą pracę dyplomową obronioną w minionym roku akademickim.

Komisja na podstawie postępowania konkursowego, zgodnie z §5 regulaminu konkursu, postanowiła o przyznaniu nagrody w kategorii najlepsza praca magisterska Dominikowi Konopackiemu za pracę pt. “Analiza inflacji w Polsce w latach 2004-2020 i prognozowanie poziomu CPI z wykorzystaniem modelu ARMAX oraz sztucznych sieci neuronowych”, napisanej pod kierownictwem dr hab. Marioli Piłatowskiej, prof. UMK. Wyróżnienie w tej kategorii zdobyła Agnieszka Sandecka za pracę “Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Korei”, której promotorem był dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK.Z kolei w kategorii na najlepszą pracę licencjacką nagrodę zdobył Przemysław Witt za pracę pt. “Wpływ współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Bydgoskiego Obszaru Metropolitalnego na jego atrakcyjność inwestycyjną”. Promotorem pracy był dr Maciej Ryczkowski. W tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia: w dyscyplinie Ekonomia i Finanse dla Klaudii Zajączkowskiej za pracę pt. “Problem zjawiska wyłudzania podatku od towarów i usług (VAT) oraz działania im zapobiegające” (promotor: dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK) oraz w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości Dorocie Antoniak, autorce pracy pt. “Osoby głuche na rynku pracy”, której promotorem był prof. dr hab. Zenon Wiśniewski.

Sukces w konkursie na najlepszą pracę magisterską

Na zdjęciu widać stos prac magisterskich.

fot. Andrzej Romański

Kamila Rumińska, absolwentka studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość zdobyła 2. miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską, organizowanym przez Mentor S.A.

Praca pt. “Uwarunkowania rozwoju ubezpieczenia utraty zysku wśród przedsiębiorców w Polsce” została napisana pod opieką dr. hab. Damiana Walczaka, prof. UMK z Katedry Zarządzania Finansami.Konkurs na najlepsze prace magisterskie z szeroko rozumianej tematyki ubezpieczeń organizowany jest co roku przez firmę Mentor S.A, brokera ubezpieczeniowego. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania i popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego wśród studentów uczelni krajowych.

Konkurs Dziekana WNEiZ na najlepszą pracę dyplomową rozstrzygnięty

Zdjęcie ilustracyjne

fot. Andrzej Romański, Dział Promocji i Informacji UMK

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu Dziekana WNEiZ na najlepszą pracę dyplomową obronioną w minionym roku akademickim. Komisja na podstawie postępowania konkursowego, zgodnie z §5 regulaminu konkursu, postanowiła o:W kategorii najlepsza praca magisterska przyznaniu dwóch równorzędnych nagród:

W kategorii najlepsza praca licencjacka przyznaniu dwóch równorzędnych nagród za prace:

oraz jednego wyróżnienia za pracę:

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej i zawodowej.

Praca magisterska z nagrodą Rzecznika Finansowego

obrazek: fot.Mariusz Lewandowski]
fot. Mariusz Lewandowski

Promowana przez dr Dorotę Krupę z Katedry Zarządzania Finansami praca magisterska pt. „Nadzór nad działalnością funduszy inwestycyjnych w Polsce”, której autorką jest mgr Hanna Rywocka, absolwentka kierunku finanse i rachunkowość, zdobyła II miejsce w IV Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Wręczenie dyplomów odbyło się w formie zdalnej na spotkaniu laureatów konkursu oraz promotorów nagrodzonych prac z Rzecznikiem Finansowym, prof. Mariuszem Goleckim, 21 grudnia 2020 roku.

Jak czytamy na stronie Rzecznika Finansowego, tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa – rekordowa była liczba zgłoszeń, jednocześnie po raz pierwszy – obok prac licencjackich, magisterskich i doktorskich – nagradzano także rozprawy habilitacyjne. Konkurs obejmował zagadnienia związane z praktykami rynkowymi i stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji rynku finansowego, które mają wpływ na poziom i jakość ochrony klienta. W tej edycji udział brały:

W 4 powyższych kategoriach uhonorowano w sumie 12 prac. Jury przyznało laureatom nagrody finansowe w wysokości od 2 do 9 tysięcy złotych.

Pełna lista laureatów w poszczególnych kategoriach

W 51 edycji  Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 02.06.2020,

ubiegłoroczne absolwentki Wydziału,  seminarzystki prof. dr hab. Sławomira Sojaka zostały uhonorowane:

  1. Daria Miścikowska – nagrodą II stopnia im. profesora Edwarda Wojciechowskiego za pracę magisterską Ewolucja sprawozdawczości finansowej w niepodległej Polsce – analiza jakościowa na przykładzie branży transportowej,
  2. Dominika Marchewka – wyróżnieniem za pracę licencjacką Czasopiśmiennictwo w zakresie rachunkowości w Polsce.

https://skwp.pl/aktualnosc/li-edycja-konkursu-na-najlepsze-prace-z-rachunkowosci-i-przetwarzania-danych-z-rachunkowosci/

Sukces studentów ze Studenckiego Koła Bankowości (24 kwietnia 2020)

Zespół studentów naszego Wydziału, reprezentujących Studenckie Koło Naukowe Bankowości, którego opiekunem naukowym jest dr Michał Buszko, wygrał Ligę Akademicką FINSIM  (dawniej BanRisk).

Liga Akademicka FINSIM to konkurs w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z NBP, ZBP i BGK. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs z zakresu bankowości dla studentów w Polsce.

Liga Akademicka FINSIM to konkurs w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z NBP, ZBP i BGK. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs z zakresu bankowości dla studentów w Polsce.

Sukces naszych studentów cieszy tym bardziej, iż konkurs odbywał się w warunkach szczególnych, a do tego jeszcze nigdy w historii nie udało się reprezentacji z UMK stanąć w nim na podium. Nazwa banku, jaką przyjęli w konkursie nasi studenci, to “Copernicus Bank”, co dodatkowo utrwala brand UMK w środowisku finansowo-bankowym.

Skład wygranego zespołu to:

Tegoroczny sukces może cieszyć również z tego powodu, iż w zeszłym roku studenci finansów i rachunkowości pod opieką naukową dr. Michała Buszko zajęli III miejsce w innym prestiżowym konkursie – CFA Ethics Challenge. Oznacza to, że jesteśmy coraz częściej obecni w praktyce finansów wśród prestiżowych uczelni ekonomicznych.

Sukces w konkursie Verba Veritatis

obrazek: Nadesłane

Nadesłane

Aleksandra Barandziak, absolwentka finansów i rachunkowości została laureatką XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę dyplomową z zakresu etyki biznesu. Jej praca dyplomowa pt. “Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach działających w Polsce” zajęła II miejsce.

Konkurs ten jest co roku organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego, a także został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy i zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz ład korporacyjny.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu wyłoniła Kapituła w składzie: prof. dr hab. Bolesław Rok (Przewodniczący Jury, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego), Andrzej Chmielecki (Sekretarz Kapituły, Doradca ZPF ds. Raportowania Niefinansowego), dr Marta Karwacka (SENSA Sustainable Thinking), dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski), Ewa Sowińska (EsoAudit s.c.) i Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Przy ocenie prac pod uwagę brane były takie kryteria, jak: wartość merytoryczna pracy, znaczenie praktyczne, innowacyjność czy warsztat naukowy.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 5 grudnia 2019 roku podczas XV Kongresu Consumer Finance.

Absolwenci z mieszkaniami

obrazek: Klucze do mieszkanie odebrał m.in. Jakub Siemianowski z rodziną fot.Andrzej Romański]

Klucze do mieszkanie odebrał m.in. Jakub Siemianowski z rodziną fot. Andrzej Romański

Pięcioro absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym jednak absolwentka naszego Wydziału, odebrało klucze do mieszkań, przyznanych im w ramach miejskiego programu „Mieszkanie dla absolwenta”.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęły wnioski siedmiu osób, spośród których wyłoniono piątkę absolwentów UMK, wykazujących się zarówno wysoką średnią ocen podczas studiów, jak też pracą naukową i publikacjami. Są to:

Uroczyste przekazanie kluczy oraz umów najmu nastąpiło 22 listopada w jednym z mieszkań, w których zamieszkają absolwenci.

W ciągu pięciu edycji programu wyłoniono 23 laureatów, którzy uzyskali możliwość najmu na preferencyjnych warunkach pełnostandardowego lokalu z miejskich zasobów. Zgodnie z zasadami programu umowy zawierane są na okres maksymalnie 5 lat, jednak jeśli nagrodzony absolwent w tym czasie porzuci pracę w Toruniu na rzecz pracy w innej miejscowości, umowa zostaje przerwana. Po upływie 5 lat umowa może zostać przedłużona na czas nieoznaczony.

foto

Szczegóły programu „Mieszkanie dla absolwenta”

Konkurs o nagrodę Dziekana WNEiZ UMK w Toruniu  za najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2018/2019

W kategorii najlepsza praca magisterska przyznano nagrodę dla :

Megger Dawid, Austrolibertariańska ekonomia dobrobytu i jej aporie, promotor pracy: prof. dr hab. Józef Stawicki

oraz dwa wyróżnienia:

W kategorii najlepsza praca licencjacka przyznan0 dwie równorzędne nagrody za prace:

Najlepsze prace wyróżnione

 obrazek: fot.Mariusz Lewandowski]

fot. Mariusz Lewandowski

18 marca 2019 roku podczas konferencji “230 lat statystyki publicznej w Polsce”, zorganizowanej w Łodzi z okazji Dnia Statystyki Polskiej, zostali ogłoszeni laureaci „Konkursu pod patronatem Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki” obronione w roku akademickim 2017/2018. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele naszego Wydziału.Drugie miejsce w kategorii najlepsza praca magisterska zajęła Wioletta Zgliczyńska za pracę pt. “Zastosowanie estymatorów odpornych do oceny ryzyka spółek notowanych na GPW w Warszawie”, napisaną pod kierownictwem dr hab. Witolda Orzeszko. Laureatka otrzymała nagrodę w wysokości 3000 złotych.Z kolei w kategorii najlepsza praca doktorska pierwsze miejsce zajęła Karolina Górna. Praca pt. “Metody ekonometrii przestrzennej w analizie konwergencji gospodarczej regionów Unii Europejskiej” została napisana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szulc, prof. UMK. Główna nagroda finansowa w tej kategorii wyniosła 10000 złotych.Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i naukowych.Szczegółowa lista laureatów dostępna jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. 

III miejsce w prestiżowym konkursie

obrazek: Nagrodzone studentki wraz ze swoim opiekunem, dr. Michałem Buszko. fot.Mariusz Lewandowski]

Nagrodzone studentki wraz ze swoim opiekunem, dr. Michałem Buszko.

fot. Mariusz Lewandowski

Dobiegła końca druga edycja konkursu CFA Ethics Challenge 2019, organizowanego przez CFA Society Poland. Zespół z naszego Wydziału znalazł się na podium, zdobywając III miejsce wśród wszystkich 30 zespołów biorących udział w przedsięwzięciu

W skład nagrodzonego zespołu weszły: Aneta Kłosowska, Paulina Kontowicz, Aneta Michalska oraz Żaneta Wieczorek z II stopnia finansów i rachunkowości. Na podium miejsce znalazły także zespoły z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (I miejsce) oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (II miejsce). Ogłoszenie wyników nastąpiło 30 maja 2019 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Opiekunem merytorycznym nagrodzonych był dr Michał Buszko.

CFA Society Poland to organizacja powstała w 2004 roku, będąca jednym ze 146 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute. Organizacja ta obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 140 tys. przedstawicieli branży finansowej, w tym ponad 130 tys. z tytułem CFA. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce, skupiając profesjonalistów mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Jest to prestiżowe grono osób, mogące pochwalić się szerokim zakresem wiedzy finansowej i doskonałym zrozumieniem procesów gospodarczych. Certyfikat CFA to kompetencje i kwalifikacje niezbędne do wykonywania wielu zawodów. Egzaminy obejmują takie obszary jak analiza i wycena instrumentów finansowych, zarządzanie portfelem, finanse spółek, sprawozdawczość finansowa czy etyka.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sukces naszych studentów

obrazek: fot.Nadesłane]

fot. Nadesłane

Mamy przyjemność poinformować, że studenci naszego Wydziału: Mateusz Żukowski i Marcin Stawarz zajęli II miejsce w ogólnopolskim konkursie Lion’s Den Risk Modelling Challenge organizowanego przez ING Bank Śląski oraz ING Tech Poland w dniach 31.05 – 01.06 br. w Warszawie.

Konkurs cieszy się dużą popularnością, do finału zakwalifikowało się 18 zespołów (nasi studenci zostali połączeni w jeden zespół z dwoma studentami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) z całej Polski. Tematyka dotyczyła optymalizacji portfela kredytowego banku ze szczególnym naciskiem na zastosowanie innowacyjnych metod, takich jak uczenie maszynowe. Konkurs prowadzony był w formie dwudniowego hackathonu i zakończył się prezentacją swojego rozwiązania przed międzynarodowym jury, w skład którego weszły takie osoby, jak: Head of Financial Risk Modelling and Advanced Analytics at ING, Global Head of Retail Credit Risk at ING, Global Head of ING Business Shared Services, Vice-President of the Management Board of ING Bank Śląski i Head of ING Tech Poland. Konkurs w całości prowadzony był w języku angielskim.Mateusz Żukowski i Marcin Stawarz studiują na kierunku finanse i rachunkowość na specjalizacji inżynieria finansowa.

Tematyką data science i uczenia maszynowego interesują się od dłuższego czasu i rozwijają swoje umiejętności we współpracy z Katedrą Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs „Mistrz Języka Specjalistycznego” rozstrzygnięty!

obrazek: fot.nadesłane SPNJO]

fot. nadesłane SPNJO

13 maja 2019 odbyła się na WNEiZ II edycja ogólnouniwersyteckiego konkursu „Mistrz Języka Specjalistycznego”, który został zorganizowany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.Celem konkursu było promowanie nauczania języka obcego specjalistycznego oraz zachęcenie studentów do poszerzania swojej wiedzy w tej dziedzinie.Na WNEiZ mistrzem j. angielskiego w biznesie został Mateusz Skajewski z FiRu,II miejsce ex aequo zajęli: Anna Dembowska z FiRu i Hubert Kwiatkowski z ekonomii.III miejsce ex aequo zajęli: Michał Marciniak z ekonomii i Paweł Polaszek z zarządzania.Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w czasie inauguracji roku akademickiego 2019/20 na WNEiZ.

Więcej

Z prestiżową licencją

obrazek: fot.Mariusz Lewandowski]

fot. Mariusz Lewandowski

Mamy przyjemność poinformować, że student naszego wydziału, Mateusz Żukowski, dołączy do grona ok. 700 osób posiadających bardzo prestiżową licencję na rynku finansowym w Polsce – licencję Doradcy Inwestycyjnego.

Mateusz Żukowski zdał przed Komisją Nadzoru Finansowego trzeci (i ostatni) etap tego egzaminu i oczekuje na wpis na listę Doradców Inwestycyjnych. Osoby z licencją zajmują się głównie zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz szeroko pojętym doradztwem inwestycyjnym. Sam egzamin obejmuje 11 działów tematycznych i uznawany jest za niezwykle wymagający. Mateusz Żukowski studiuje na kierunku finanse i rachunkowość na specjalności inżynieria finansowa. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

26 czerwca 2019 Studentka Paulina Gołębiewska zakwalifikowała się do finału IX edycji ogólnopolskiego konkursu studenckiego zbadaj.to,

organizowanego przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Organizację Firm Badania Opinii i Rynku i ukończyła go jako Finalistka.

Konkurs Zbadaj.to jest organizowany od 2010 roku przez PTBRiO i OFBOR, dwie największe organizacje branżowe. Podczas każdej z edycji zbadaj.to partner merytoryczny przedstawia zagadnienie biznesowe, a uczestnicy zbadaj.to wspólnie szukają rozwiązania podczas warsztatów finałowych. Poszczególne etapy, zadania i otrzymane materiał płynnie budują zaplecze i wzbogacają o nowe umiejętności.Zadanie finałowe zawsze utrzymywane jest w tajemnicy, aż do momentu rozpoczęcia warsztatów.

Podczas finału towarzyszą Wam Mentorzy, doświadczeni badacze a także przedstawiciele Partnera Merytorycznego, czuwający nad całością.

www.zbadaj.to    www.facebook.com/zbadaj.to

Ogólnopolski sukces naszych studentów

obrazek: Nagrodzeni studenci fot.Nadesłane]

Nagrodzeni studenci fot. Nadesłane

Miło nam poinformować, że nasi studenci działający w Studenckim Kole Naukowym Bankowości i pracujący pod kierunkiem dr Michała Buszko: Adam Wójcik, Weronika Kulawiec, Klaudia Józwik, Dominika Leśniewska, oraz Łukasz Cieśliński, zajęli 4 miejsce w ogólnopolskim konkursie „FINSIM – Liga Akademicka”, organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości

Patronami konkursu byli m.in. Związek Banków Polskich i Bank Gospodarstwa Krajowego. Konkurs polegał na zarządzaniu wirtualnym bankiem na przestrzeni 8 decyzji, które polegały głównie na: zarządzaniu wynikiem odsetkowym, ryzykiem walutowym czy też płynnością finansową. Miejsce 4 spośród łącznie 18 startujących drużyn jest najlepszym wynikiem w historii uczestnictwa naszej uczelni w powyższej rywalizacji akademickiej. Warto zaznaczyć, że wycena akcji prowadzonego przez studentów WNEiZ banku była o 3 gorsze niższa od wyceny akcji banku, który zajął 3 miejsce i o 8 złotych wyższa od wyceny akcji banku, który zajął 5 miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Grant dla naszych studentów

obrazek: fot.Nadesłane.]

fot. Nadesłane.

Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobyli główną nagrodę w konkursie Make Progress with Citi. Grant w wysokości 10 000 złotych został przyznamy projektowi pn. „Robotic Automotion – czyli do czego służy robot”, którego celem jest pokazanie korzyści ze stosowania robotów – programów komputerowych w procesach biznesowych. W związku z jego realizacją, zostaną stworzone roboty, wykonujące zadania pracowników back office.

Projekt będzie prezentowany na zajęciach ze studentami z przedmiotu Budżetowanie i planowanie finansowe w jednostkach gospodarczych, realizowanego na WNEiZ UMK, którzy będą mieli możliwość napisania własnego robota.Problem braku pracowników dotyczy zarówno sfery operacyjnej i tzw. back office. Rozwiązaniem tego problemu ma być automatyzacja i robotyzacja, które stają się coraz bardziej powszechne w sferze operacyjnej, natomiast w przypadku back office dopiero zyskują swoje miejsce. Brakuje jednak specjalistów w tej dziedzinie, którzy nie są jednocześnie informatykami. Nagrodzony projekt jest innowacyjny, gdyż zwraca uwagę na potrzebę automatyzacji i robotyzacji procesów back office oraz na potrzebę kształcenia studentów uczelni ekonomicznych z zakresu robotyki.Autorami zwycięskiego projektu są członkowie Klubu Controllera, studenckiego koła naukowego, działającego przy Katedrze Rachunkowości Zarządczej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego opiekunem jest dr Piotr Kozak.

Stypendia dla wybitnych

obrazek: fot.Andrzej Romański]

fot. Andrzej Romański

29 studentów i 5 doktorantów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród grona wyróżnionych znalazł się student naszego Wydziału.

Stypendia ministra przyznawane są studentom i doktorantom posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. W roku akademickim 2018/2019 o wsparcie ubiegało się 1325 studentów i 537 doktorantów, otrzymało je odpowiednio 656 i 82 z nich.

Wśród stypendystów z UMK najliczniej reprezentowani są studenci fizyki (5 osób), kierunku lekarskiego (4), prawa (3), grafiki (3), astronomii (2) i biotechnologii (2). Po jednym przedstawicielu mają następujące kierunki: filologia polska, kognitywistyka, historia, wojskoznawstwo, ekonomia, chemia kosmetyczna, biologia, turystyka i rekreacja, analityka medyczna oraz sztuka nowych mediów i edukacja wizualna.

Stypendia wypłacane są jednorazowo na okres roku akademickiego. Wysokość wsparcia wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów.

Studenci UMK ze stypendium ministra:

Imię i nazwisko Kierunek studiów
Piotr Banaszkiewicz grafika
Weronika Baran prawo
Justyna Borkowska astronomia
Olgierd Borowiecki kognitywistyka
Leszek Dąbrowski turystyka i rekreacja
Aleksandra Florkiewicz biotechnologia
Mateusz Gierszewski historia
Piotr Gładysz fizyka
Paweł Gojowy grafika
Kasper Hein sztuka mediów i

edukacja wizualna

Damian Jaworski kierunek lekarski
Hubert Jóźwiak fizyka
Katarzyna Kmiecik analityka medyczna
Anita Kowalczyk biotechnologia
Oskar Kwasiński prawo
Kamil Leis kierunek lekarski
Sławomir Liberski kierunek lekarski
Tomasz Łanowy prawo
Daria Marczak kierunek lekarski
Dawid Megger ekonomia
Marta Niewiadomska biologia
Jakub Osiński filologia polska
Paweł Pilarski wojskoznawstwo
Weronika Prus chemia kosmetyczna
Jarosław Stephan astronomia
Nikodem Stolarczyk fizyka
Jakub Szlachetka fizyka
Emilia Waszak grafika
Beata Zjawin fizyka

Pełna lista stypendystów

Doktoranci UMK ze stypendiami ministra:

Imię i nazwisko Dziedzina
Bartosz Bieganowski nauki matematyczne
Mateusz Klonowski nauki humanistyczne
Adam Sikora nauki farmaceutyczne
Magdalena Grupa-Dolińska nauki humanistyczne
Anna Marszewska nauki biologiczne

Pełna lista stypendystów

Nagrodzone w konkursie VERBA VERITATIS

obrazek:

36 uczestników z 19 uczelni, 10 laureatów oraz pula nagród dla zwycięzców w wysokości 16 tysięcy złotych to wstępny bilans XIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Laureatów uhonorowano podczas Kongresu Consumer Finance, 6 grudnia 2018 r., w Centrum Giełdowym w Warszawie.

W konkursie VERBA VERITATIS na z naszego Wydziału laureatkami zostały: II miejsce w kategorii prac doktorskich: dr Justyna Kłobukowska, autorka pracy doktorskiej pt. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce, zaś wyróżnienie w ramach prac magisterskich otrzymała: mgr Emilia Jadanowska, autorka pracy magisterskiej pt. Ujawnianie informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa.

Konkurs VERBA VERITATIS to wspólna inicjatywa Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Akademii Leona Koźmińskiego, który w okresie kilkunastu już lat nieprzerwanego funkcjonowania zyskał rangę prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Do trzynastu zrealizowanych już edycji konkursu zgłoszono łącznie 308 prac konkursowych z 59 polskich uczelni.

 

Konkurs “Mistrz języka  specjalistycznego – język angielski w biznesie” rozstrzygnięty (2018)

24 maja 2018 r. o 8.30 na WNEiZ odbył się konkurs “Mistrz języka specjalistycznego – język angielski w biznesie”.
Wzięło w nim udział 120 osób.

Laureatem konkursu został Marcel Gęsicki z FiRu.

Drugie miejsce zajęła Izabela Ciechowska z FiRu.

Trzecie miejsce zajęli ex aequo: Anna Koniusz z FiRu oraz
Rafał Arendt z KiPwB.

Sukces naszych studentów w konkursie MOL Freshhh 2018

obrazek:

W listopadzie 2018 r. odbyła się kolejna edycja konkursu Freshhh organizowanego przez jedno z największych w Europie Środkowozachodniej przedsiębiorstw- grupę MOL, która zajmuje się przetwórstwem i dystrybucją ropy naftowej i gazu ziemnego. Duży sukces odnotowali w nim studenci naszego Wydziału.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie, zbierając setki drużyn z ponad 40  krajów. Schemat konkursu w każdym roku jest zbliżony i obejmuje kilka etapów, w których zespoły muszą wykazać się wiedzą, zaangażowaniem i sprytem (gra symulacyjna, case-study, quiz). W tegorocznej edycji zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zdobył 5 miejsce w kategorii Retail.

Gratulujemy międzynarodowego osiągnięcia  i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na dedykowanej stronie.

22 edycja konkursu „Przedsiębiorczość Finanse i Zarządzanie” Drużyna WNEiZ wyróżniona

Drużyna WNEiZ w Konkursie FEP została wyróżniona Gratulujemy

Drużyna z WNEiZ UMK została wyróżniona.

http://fep.lodz.pl/pl/programy-menu/konkursy/konkurs-pfiz-2018

Gratulujemy

Konkurs o nagrodę Dziekana WNEiZ UMK w Toruniu  za najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2017/2018

Bartosz Marguardt, Taksonomiczna analiza zróżnicowania poziomu życia ludności podregionów Polski w ujęciu dynamicznym z uwzględnieniem zależności przestrzennych, opiekun pracy dyplomowej: dr hab. Elżbieta Szulc, prof. UMK,

Damian Grabowski, Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju przedsiębiorstwa, opiekun pracy dyplomowej:  dr Marcin Kuzel

Brąz w Copernicadzie dla naszego Wydziału!

obrazek: Reprezentacja naszego Wydziału

Reprezentacja naszego Wydziału

Kolejna odsłona Copernicady za nami! W sobotę odbyły się zmagania w Międzywydziałowych Mixtach Siatkarskich. Przedstawiciele naszego Wydziału zdobyli wysoką, trzecią lokatę.

W minioną sobotę od rana, w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK zmagało się 8 mieszanych, damsko-męskich drużyn w piłce siatkowej. Naszym reprezentantom w składzie: Karolina Bogacz (studentka komunikacji i psychologii w biznesie), Kacper Klejna (student pierwszego stopnia zarządzania) oraz Rafał Chojnacki (drugi stopień zarządzania), po wzlotach i upadkach udało się dojść do finału i ostatecznie zdobyć trzecie miejsce!

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów – nie tylko sportowych, ale i naukowych!

Nasi studenci nagrodzeni

obrazek:

Już po raz 22. w Łodzi, w dniach 17-19 maja 2018 roku odbył się konkurs Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie. Zwyciężył zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a uczestnicy najlepszych 5 drużyn – w tym nasi studenci – otrzymali atrakcyjne nagrody finansowe.

W konkursie uczestniczyło 9 zespołów studentów III roku stacjonarnych studiów I stopnia lub III roku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania. Studenci uczestnicząc w konkursie sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności, mierzą się z praktycznymi problemami występującymi w biznesie oraz próbują swoich sił w negocjacjach.

Konkurs przebiegał w kilku etapach. Pierwszego dnia zespoły przygotowywały rekomendacje dla produkcji w nowej technologii z uwzględnieniem oczekiwanej struktury asortymentowej. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 5 zespołów, których zadaniem było przygotowanie prezentacji mającej przekonać zarząd i pracowników firmy informatycznej do stworzenia w firmie Pracowniczego Programu Emerytalnego. Do ostatniego, trzeciego etapu, weszły dwie drużyny, które stanęły do negocjacji – zwyciężył zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Nagrodzeni zostali uczestnicy 5 najlepszych zespołów:

2 wyróżnienia w wysokości 500 zł (dla każdego członka zespołu) otrzymały:

Codziennie, po zmaganiach konkursowych, dla uczestników organizowane były seminaria, na których członkowie jury analizowali, wraz z uczestnikami konkursu, możliwe rozwiązania zadań oraz dzielili się swoją wiedzą.

Fundatorem konkursu i nagród była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, zaś organizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Serdecznie gratulujemy!

[Źródło wiadomości]

Zdjęcie: rawpixel // Unsplash

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki – rozstrzygnięty

obrazek: fot.Andrzej Romański]

fot. Andrzej Romański

Dużym sukcesem absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zakończył się konkurs ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

W kategorii: prace magisterskie III nagrodę otrzymał pan Mateusz Jankiewicz za pracę pt. „Analiza przestrzennego zróżnicowania oraz konwergencji poziomu życia w  województwie kujawsko-pomorskim w układzie gmin w latach 2004-2013”, której promotorem była pani prof. UMK dr hab. Elżbieta Szulc. Z kolei II nagrodę w kategorii: prace doktorskie otrzymała pani Karolina Kluth za pracę pt. „Statystyczna i ekonometryczna analiza konwergencji społeczno-gospodarczej państw Unii Europejskiej”, której promotorem była pani prof. dr hab. Magdalena Osińska. Obie prace napisane zostały w Katedrze Ekonometrii i Statystyki. Laureaci odebrali nagrody z rąk Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkruta, podczas konferencji zorganizowanej z okazji 100 GUS, która miała miejsce we Wrocławiu w dniach 26-27 marca 2018 r.

Laureatom i promotorom serdecznie gratulujemy!

Pełny wykaz laureatów znajduje się na tej stronie.

Sukces naszej Absolwentki

obrazek: Sukces Doktorantki WNEiZ

Sukces Doktorantki WNEiZ

Doktorantka Marta Jakubowska zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą nowoczesnym płatnościom, organizowanym przez radę naukową międzynarodowego kongresu Central European Digital Payments 2017.

Doktorantka Marta Jakubowska zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą nowoczesnym płatnościom, organizowanym przez radę naukową międzynarodowego kongresu Central European Digital Payments 2017.

W konkursie wzięli udział studenci z całej Polski, których prace dotyczyły dziedziny objętej zakresem tematycznym konferencji. Nagrodzona praca jest zatytułowana „Nowoczesne metody walki z szarą strefą na przykładzie fiskalizacji online i projektów promowania rozwoju obrotu bezgotówkowego” i  została napisaną pod kierunkiem dra hab. Michała Polasika.

Najlepsze prace magisterskie!

obrazek: Najlepsze prace magisterskie fot.Andrzej Romański]

Najlepsze prace magisterskie fot. Andrzej Romański

Z wielką przyjemnością informujemy, że komisja konkursowa na posiedzeniu 03.01.2018 roku postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody w kategorii “Najlepsza praca dyplomowa”.Laureatami nagrody zostały:

Autorzy powyższych prac otrzymali nagrody pieniężne. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Najlepsze prace licencjackie

obrazek: Nagrodzeni Absolwenci fot.Anna Bielawiec-Osińska]

Nagrodzeni Absolwenci fot. Anna Bielawiec-Osińska

Z wielką przyjemnością informujemy, że komisja konkursowa na posiedzeniu 03.01.2018 roku postanowiła przyznać nagrodę w kategorii “Najlepsza praca dyplomowa”. Ogłoszenie wyników odbyło się w trakcie uroczystego dyplomatorium, 20.01.2018.Laureatem został lic. Adrian Jabłoński, tytuł pracy: Crowdfunding jako źródło finansowania działalności gospodarczej w początkowych fazach rozwoju, opiekun pracy dyplomowej. Opiekunem pracy była dr Dorota Krupa.Wyróżnienie zaś zostało przyznane lic. Beacie Niemczewskiej, która przygotowała pracę pod tytułem: Prognozowanie kondycji finansowej w wybranych przedsiębiorstwach branży odzieżowej. Opiekunem pracy była dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Najlepszy pomysł na firmę z naszego Wydziału!

obrazek: Od lewej: dr inż. K. Erwiński, dr inż. M. Paprocki, rektor UMK prof. dr. hab. A. Tretyn, K.K. Żero, J. Kujawski oraz dr M. Kilanowski fot.Andrzej Romański]

Od lewej: dr inż. K. Erwiński, dr inż. M. Paprocki, rektor UMK prof. dr. hab. A. Tretyn, K.K. Żero, J. Kujawski oraz dr M. Kilanowski fot. Andrzej Romański

V edycja konkursu „Pomysł na własną firmę” realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK została rozstrzygnięta! Decyzją JM Rektora UMK, po zasięgnięciu opinii Rady ds. Innowacji i Wdrożeń, nagrodzono dwa obiecujące projekty studentów i naukowców.Laureatami V edycji konkursu zostali:

Przyznane stypendia mają na celu wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności pracowników, doktorantów i studentów UMK, którzy jako autorzy projektów konkursowych zmierzają do utworzenia spółki spin off lub wesprą komercjalizację wyników badań naukowych oraz innowacyjny rozwój Uniwersytetu. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Studenci WNEiZ na Europejskim Kongresie Finansowym (2017)

Mariola Makowska, Anna Laskowska, Karol Potocki, Marta Jakubowska, Agata Kowalska i Joanna Christiani zakończyli sukcesem dwuetapową rekrutację i zostali członkami Akademii European Financial Congress 2017. W związku z tym, reprezentanci WNEiZ UMK w Toruniu uczestniczyli w VII edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie w dniach 4-7 czerwca 2017 r. Dodatkowo eseje: Anny Laskowskiej ,,Transgraniczna solidarność gospodarcza – surrealistyczne lekarstwo dla współczesnej Unii Europejskiej” oraz Joanny Christiani ,,Europa wobec wyzwań imigracji – jak zdamy egzamin z solidarności?” zostały wybrane i opublikowane w corocznie wydawanej książce Akademii EFC pt.: ,,Co zmienilibyśmy w Europie?”.
Europejski Kongres Finansowy jest debatą o bezpieczeństwie i stabilności Unii Europejskiej. Celem Kongresu jest prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych debatach. Akademia EFC włącza do debaty o przyszłość gospodarki Polski i UE młodych, zdolnych studentów oraz absolwentów.

Sukcesy studentów z KNR (2017)

17 marca 2017 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbył się Wielki Finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu z Rachunkowości Progress Accounting Competition – PAC. Konkurs składa się z czterech etapów, z czego pierwsze trzy odbywają się drogą elektroniczną. W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny. Uczestnicy muszą zmierzyć się zarówno z testem z wiedzy teoretycznej, jak i z zadaniami praktycznymi. Do Wielkiego Finału zakwalifikowało się 10 najlepszych drużyn z całej Polski, w tym reprezentantki naszego Koła: Aleksandra Barandziak, Daria Miścikowska i Karolina Skrzeczkowska. Finaliści rozwiązywali case study przygotowane przez Partnerów Głównych Konkursu tj.: firmy BZ WBK, EY, KPMG i PwC. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna z Poznania, natomiast II i III miejsce zdobyły drużyny z Krakowa.

Miesiąc później, 24 kwietnia 2017 roku w Akademii Leona Kuźmińskiego w Warszawie odbył się II etap I Ogólnopolskiego Konkursu z Wiedzy o Rachunkowości dla Studentów Szkół Wyższych zorganizowanego przez tamtejsze Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej „Audytor” przy wsparciu firmy Vistra i partnera merytorycznego ACCA. Tematyka konkursu obejmowała ujmowanie oraz wycenę aktywów i pasywów według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Pierwszy etap konkursu odbył się drogą elektroniczną. Do drugiego, finałowego etapu Konkursu zakwalifikowała się Agnieszka Rompalska, reprezentantka naszego Koła.

Z kolei na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w dniach od 24 do 26 kwietnia 2017 r. odbyły się VIII Ogólnopolskie Dni Rachunkowości, zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz”. Temat przewodni konferencji, to „Ujawnianie informacji finansowych i niefinansowych wyzwaniem dla rachunkowości i finansów”. Nasze Koło reprezentowały aż 3 drużyny: GGB Accountants” w składzie Monika Żebrowska i Dawid Szałkowski, „Odlotowe Księgowe” w składzie Honorata Pawelczyk i Karolina Sychta, „Just Book It” w składzie Emilia Jadanowska i Justyna Janicka. W konkursie na najlepszy referat I miejsce zajęła drużyna z UE w Poznaniu, II miejsce – z UE w Katowicach, a III miejsce – z Politechniki Rzeszowskiej. Prócz wygłoszenia referatu uczestnicy brali też udział w innych konkursach. III miejsce w case study przygotowanym przez firmę EY zajęły Honorata Pawelczyk i Karolina Sychta. Główną nagrodą w konkursie są miesięczne praktyki w jednym z oddziałów EY. W kolejnym konkursie case study na temat podatku VAT przeprowadzonego przez firmę BZM Consulting II miejsce zajęły Emilia Jadanowska i Justyna Janicka. Jedną z atrakcji przygotowanych przez organizatorów była gra miejska. W niej nasze reprezentantki również świetnie sobie poradziły. Drużyna „Just Book It” uplasowała się na III miejscu, natomiast „Odlotowe Księgowe” zdobyły wyróżnienie.     

W dniach 22 – 24 maja Koło Naukowe Rachunkowości STORNO działające przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowało III Ogólnopolską Konferencję Studencką “Rachunkowość – praktyka, nauka, dydaktyka” oraz V Konkurs z Wiedzy o Rachunkowości LIDERZY RACHUNKOWOŚCI. Toruński KNR reprezentowały Anna Marczyńska i Martyna Zarembska, które wygłosiły referat pt. „Faktoring w teorii i praktyce jako pomoc w finansowaniu bieżącej działalności małym i średnim przedsiębiorstwom” i zajęły drugie miejsce w konkursie wiedzy. Konferencji towarzyszyły warsztaty, a żeby połączyć przyjemne z pożytecznym organizatorzy pokazali uczestnikom Szczecin, Muzeum Narodowe – Centrum Dialogu Przełomy, natomiast wieczorem studenci z całej Polski integrowali się przy ognisku i w klubie.

Stypendium Santander Universidades dla studentek WNEiZ (2016/2017)

Studentki: Anna Laskowska (II rok II stopnia Finanse i rachunkowość) oraz Barbara Fischbach (I rok II stopnia Management) otrzymały stypendium Santander Universidades dla studentów UMK za szczególne osiągnięcia naukowe i na rzecz społeczności uniwersyteckiej. Stypendium uzyskało 20 najlepszych studentów z całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nagroda dla absolwentki WNEiZ (2016)

Absolwentka studiów I stopnia naszego Wydziału – p. Kamila Gąsior, wygrała VIII edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Napisana pod kierunkiem dr Aranki Ignasiak-Szulc praca pt. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych w kontekście Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji uzyskała nagrodę w kategorii prace licencjackie oraz uzyskała nagrodę specjalną za najlepszą pracę z województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs był organizowany przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższą Szkołę Gospodarki.

Nagroda dla absolwenta WNEiZ (2016)

Absolwent naszego Wydziału p. mgr Maciej Wikło otrzymał II nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską, organizowanego przez Mentor S.A. Pan Maciej Wikło swoją pracę p.t. “Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce” napisał pod opieką dr hab. Bożeny Kołosowskiej.

Stypendium Prezydenta Torunia dla studentki WNEiZ (2016)

Dnia 1 grudnia 2016 r. studentka WNEiZ p. Anna Laskowska odebrała stypendium Prezydenta Torunia dla najlepszych studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych za osiągnięcia na kierunku finanse i rachunkowość.
W tej edycji Miejskiego Programu Stypendialnego to jedyna stypendystka, która uzyskała dyplom za średnią ocen oraz działalność naukową i społeczną na kierunku realizowanym przez nasz Wydział.

Studenci WNEiZ na Europejskim Kongresie Finansowym (2016)

Anna Laskowska, Emilia Słomska i Karol Kraiński zakończyli sukcesem dwuetapową rekrutację i zostali członkami Akademii European Financial Congress 2016. W związku z tym, reprezentanci WNEiZ UMK w Toruniu uczestniczyli w VI edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie w dniach 12-15 czerwca 2016 r.
Europejski Kongres Finansowy jest debatą o bezpieczeństwie i stabilności Unii Europejskiej. Celem Kongresu jest prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych debatach.
Główne obszary tematyczne tegorocznego Kongresu to:
– stabilność systemu finansowego,
– strategie, biznes i ryzyko na rynkach finansowych,
– innowacje, internacjonalizacja i nowe technologie,
– finansowanie rozwoju infrastruktury.
Akademia EFC włącza do debaty o przyszłość gospodarki Polski i UE młodych, zdolnych studentów oraz absolwentów.

Anna Laskowska i Patryk Kiszel członkami Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (2016)

Anna Laskowska i Patryk Kiszel, członkowie Studenckiego Koła Giełdowego, uzyskali tytuły stypendystów XI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Pokonali mnóstwo zmotywowanych i świetnie wykształconych studentów oraz absolwentów z uczelni polskich, jak i zagranicznych. Zgłoszenia liczone w kilku tysiącach sztuk.
Warto wspomnieć, iż Anna Laskowska i Patryk Kiszel są pierwszymi reprezentantami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu biorąc pod uwagą wszystkie edycje Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.
Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to projekt edukacyjny składający się z wyjątkowego programu szkoleń i staży w najlepszych firmach działających na rynku kapitałowym. ALRK to także społeczność młodych profesjonalistów – dynamicznych i kreatywnych pasjonatów rynku kapitałowego, którzy kierują się najwyższymi standardami profesjonalnymi i etycznymi.
Anna Laskowska i Patryk Kiszel spędzą 2 tygodnie w Szkole Letniej (27.06-09.07), a później odbędą 2-miesięczne płatne staże w firmach, które są wiodącymi uczestnikami rynku kapitałowego.
Reprezentantów UMK czekają zatem wakacje pełne nauki i wyzwań rynkowych.

III miejsce dla naszej studentki Anieli Potki w konkursie wiedzy z zakresu podatków przygotowanym przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego „K.K. Kunowscy s.c.”

W dniach 11-13 maja odbyła się V – Jubileuszowa Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Bankowej z cyklu “Współczesne finanse i rachunkowość” organizowana przez Koło Naukowe Rachunkowości i Finansów PROFIT działające na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

W Konferencji udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Akademii Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli przyjemność zaprezentowania przygotowanych przez siebie referatów o tematyce rachunkowości i finansów. Prezentacje i pisemne referaty podlegały ocenie przez jury w ramach konkursu. Reprezentantka naszego Koła – Aniela Potka otrzymała wyróżnienie za przedstawienie zagadnienia dotyczącego potencjału informacyjnego dostarczanego przez rachunkowość.

W trakcie konferencji odbył się także konkurs wiedzy z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej przygotowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Gdańsku oraz konkurs wiedzy z zakresu podatków przygotowany przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego „K.K. Kunowscy s.c.”. W konkursie z rachunkowości Aniela Potka zajęła III miejsce.

Sukces studentek WNEiZ w Ogólnopolskim Konkursie z Rachunkowości (2016)

Po raz kolejny studentki Koła Naukowego Rachunkowości rozsławiły Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Tym razem Marta Zielińska oraz Paulina Wesołowska zajęły I miejsce w drużynowym Ogólnopolskim Konkursie z Rachunkowości, organizowanym podczas VI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Rachunkowość Warta Poznania Droga do jednolitej rachunkowości Polska – Europa – Świat, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Konto, działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Opiekę merytoryczną nad konkursem przejęła firma Deloitte.

Po teście kwalifikacyjnym, I etapie konkursu, który odbył się 18.05.2016, przygotowanym przez Lorenz oraz II etapie, który odbył się 19.05.2016, przygotowanym przez Roedl&Partner, do finału zostały zakwalifikowano 6 drużyn. Reprezentantki KNR otrzymały również wyróżnienie w case study przygotowanym przez Roedl&Partner, a stanęły na podium razem z drużyną z AGH w Krakowie i UE w Poznaniu.”

Sukces studentek WNEiZ w VII Ogólnopolskich Dniach Rachunkowości

W dniach 6-8 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyły się VII Ogólnopolskie Dni Rachunkowości połączone z konferencją naukową pt. „Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach”. W wydarzeniu wzięło udział 11 dwuosobowych drużyn, reprezentujących sześć polskich uczelni wyższych: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Rzeszowska Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Studenci mieli możliwość zaprezentowania swoich referatów oraz sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w dwóch konkursach zorganizowanych przez partnerów merytorycznych tego przedsięwzięcia. W casestudy przeprowadzonym przez firmę EY, obejmującym problemy księgowe, audytowe, podatkowe i transakcyjne branży budowlanej, reprezentantki naszego Wydziału w składzie: Anna Olewnik i Aniela Potka zajęły pierwsze miejsce. Natomiast w konkursie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych zorganizowanego przez firmę BZM Consulting uplasowały się na trzecim miejscu podium. Ponadto zajęły także pierwsze miejsce w grze miejskiej, w której należało się wykazać nie tylko wiedzą z zakresu rachunkowości, ale także współpracą drużynową, kreatywnością oraz wiedzą ogólną.

Sukces magistrantki z WNEiZ (2016)

Praca magisterska Pani Marty Maćkowskiej pt. “Perspektywa wprowadzenia w Polsce funduszy inwestycyjnych typu Real Estate Investment Trust na tle doświadczeń państw europejskich” otrzymała wyróżnienie przyznane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Wyróżniona praca została napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Jaworek z Katedry Inwestycji i Nieruchomości.

Nagroda dla absolwenta WNEiZ  (2014)

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu kierunku ekonomia znalazł się wśród laureatów VIII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych. Mgr Michał Kupc za pracę pt. „Ekonometryczna analiza wpływu polityki pieniężnej na gospodarkę Polski z wykorzystaniem modeli VAR w latach 2000-2013″  uzyskał III nagrodę w wysokości 7000 zł. Praca została napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marioli Piłatowskiej.

Nagroda dla absolwentki WNEiZ (2014)

Absolwentka WNEiZ mgr Diana Kaczorska otrzymała nagrodę w kategorii prac magisterskich w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Promotorem nagrodzonej pracy pt. “Wykorzystanie serwisów społecznościowych i portali pracy w rekrutacji” był prof. dr hab. Zenon Wiśniewski. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 18 grudnia 2014 r.

Sukces absolwentki WNEiZ (2014)

Mgr Anna Kaliska, absolwentka Zarządzania (specjalność Marketing), została laureatką konkursu o nazwie „Wiedzą Pisane” organizowanego przez PZU SA. W konkursie brali udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych, uczelni publicznych i niepublicznych zarejestrowanych na terenie Polski. Wyróżnienie zdobyła za swoją pracę magisterską pt. „Zastosowania narzędzi marketingu internetowego w procesie budowy i wdrażania modeli biznesowych startupów technologicznych” pisaną pod kierunkiem dr Iwony Escher w Katedrze Marketingu i Handlu.
W konkursie brało udział ponad 100 prac konkursowych (konspekty prac oraz ich pierwsze rozdziały). Na konkurs zgłaszane były prace, których tematyka dotyczyła innowacji, technologii lub zarządzania zmianami z następujących dziedzin: finanse, IT, marketing, sprzedaż, HR, obsługa klienta. Praca mgr Anny Kaliskiej znalazła się w grupie 21 prac ocenionych najwyżej przez Komisję Konkursową, a następnie Kapitułę Konkursu, która decydowała o ostatecznym podziale nagród. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło podczas Gali Finałowej w Marriott Warsaw Hotel w Warszawie 10 lutego 2014 r.

Reportaż video z wydarzenia dostępny jest na profilu Grupy PZU Kariera

Sukcesy studentów i doktorantów WNEiZ w 2013 r.

Dr Marta Karwacka za pracę doktorską pt. „Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu” opracowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Karaszewskiego, dyrektora Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK, otrzymała pierwszą nagrodę w VIII edycji prestiżowego konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Jest to najważniejsze wyróżnienie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przyznawane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

W ramach konkursu trzecią nagrodę za pracę magisterską pt. „Etyka zawodowa profesji związanych z zasobami ludzkimi” otrzymała również mgr Katarzyna Tywusik, która przygotowała pracę pod kierunkiem dr Moniki Maksim z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Obie wyróżnione, poza dyplomami i nagrodami książkowymi, otrzymały atrakcyjne nagrody pieniężne.

Zespół studentów WNEiZ w składzie: Błażej Kitrys, Natalia Kolankowska, Małgorzata Kolenderska, Patrycja Kuligowska zajął IV miejsce w XVII edycji konkursu “Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie”, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Konkurs jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy, która ufundowała nagrody. W XVII edycji Konkursu uczestniczyło 70 studentów z 15 szkół wyższych.

Sukcesy studentów WNEiZ w 2012 r.

Absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu znaleźli się wśród laureatów V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych. Pierwsza i druga nagroda w konkursie przypadły absolwentom specjalności Analityka gospodarcza, prowadzonej na kierunku Ekonomia na WNEiZ. Pierwszą nagrodę otrzymał mgr Maciej Gałecki za pracę magisterską pt. Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce w latach 2008-2010, zaś drugą nagrodę uzyskała mgr Joanna Pułaczewska, autorka pracy pt. Behawioralny model kursu walutowego dla Polski, Czech i Węgier. Promotorem obydwu zwycięskich prac była prof. dr hab. Magdalena Osińska z Katedry Ekonometrii i Statystyki UMK. Rozstrzygnięcie tego prestiżowego konkursu nastąpiło na podstawie całkowicie anonimowego procesu recenzenckiego, przy czym w kapitule konkursu znaleźli się znani profesorowie – specjaliści z dziedziny ekonomii i finansów. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Na tegoroczną edycję zostało zgłoszonych 108 prac magisterskich.

Delegacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako pierwsza reprezentacja z Polski wzięła udział w GenovaModel United Nations, z udziałem delegacji z ponad 40 krajów. Student WNEiZ Igor Pronobis otrzymał nagrodę dla najlepszego delegata pracującego w komitecie ekonomicznym.

Sukcesy studentów WNEiZ w 2011 r.

Student WNEiZ Przemysław Kreft został laureatem V Ogólnopolskiego Konkursu Językowego “LCCI Business English Competition 2011”, w którym wzięło udział ponad czterystu uczestników z najbardziej renomowanych uniwersytetów z całej Polski. Konkurs odbył się 18 listopada 2011 r., pod honorowym patronatem Ambasady Brytyjskiej, prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Absolwent WNEiZ mgr Leszek Moniuszko został laureatem konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej, zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Nagrodzona praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Karaszewskiej.

Wyróżnienie studentki WNEiZ w konkursie „Największy wygrany prywatyzacji”

Studentka WNEiZ Sylwia Makara otrzymała II wyróżnienie w drugiej edycji konkursu „Największy wygrany prywatyzacji”.

Sukces studentów WNEiZ w konkursie Henkel Innovation Challenge

Zespół WNEiZ w składzie: Katarzyna Bednarek, Judyta Brzezińska i Agnieszka Tkaczyk dostał się do krajowego finału międzynarodowego konkursu o charakterze marketingowym: Henkel Innovation Challenge, organizowanym przez niemiecką firmę Henkel. Z całej Polski wybrano 10 najlepszych zespołów a drużyna WNEIZ uplasowała się na 5 miejscu.

Pierwsze zadanie konkursowe polegało na wcieleniu się w rolę menedżerów firmy Henkel i zaprezentowaniu pomysłu na innowacyjny produkt z kategorii kosmetyków lub środków piorących i czystości, który mógłby spotkać się z uznaniem konsumentów w 2050 roku. Finał konkursu, który odbył się w marcu 2010 r., polegał na szczegółowym przygotowaniu koncepcji innowacyjnego produktu spełniającego wymagania konsumentów w 2050 roku, stworzeniu koncepcji ceny oraz kampanii reklamowej, stworzeniu strategii wprowadzenia produktu na rynek i opracowaniu kanałów dystrybucji. Etap ten oceniany był przez komisję, w skład której wchodzili członkowie firmy Henkel.

Nagrody dla absolwentów WNEiZ w 2010 r.

Zarząd Główny i Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznali nagrodę I stopnia im. Jerzego Sablika mgr Dorocie Kuźmińskiej za pracę magisterską Pt. „Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Sojaka.

Sukces studentów WNEiZ w konkursie Karierosfera 2010

Magdalena Tomicka została zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu Karierosfera – Konkurs Wiedzy Biznesowej w dziedzinie HR. Konkurs ten był organizowany przez stowarzyszenie WIGGOR z Wrocławia, zaś koordynatorem lokalnym w Toruniu było Koło Uczelniane Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Kaja Kozłowska zajęła 5 miejsce w dziedzinie HR, zaś Radosław Witkiewicz 5 miejsce w dziedzinie PR.

Nagrody dla absolwentów WNEiZ w 2009 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznał nagrodę II stopnia mgr. Tomaszowi Zimnickiemu oraz nagrodę III stopnia mgr Paulinie Dąbrowskiej w Konkursie prac magisterskich.
Mgr Małgorzata Łaszczyk wygrała konkurs na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie bankowości XI edycji Konkursu Kredyt Banku S.A. i T.U.i R. Warta S.A.
Mgr Anna Stocka zajęła trzecie miejsce w II edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Mgr Anna Stocka wygrała również Konkurs na pracę magisterską o nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Zwycięstwo studentów WNEiZ w konkursie Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie

Studenci III roku WNEiZ – Anna Wiszowata, Aleksandra Szpejewska, Beata Bielska, Tomasz Kłos, Mateusz Kita – zajęli I miejsce w XII edycji konkursu organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości: „Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie”. Konkurs odbył się w dniach 8-10 maja 2008 r. w Łodzi.
Pierwszym zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie raportu zawierającego rozwiązanie przypadku. Zadanie to wymagało od studentów umiejętnego połączenia wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Następnym etapem konkursu było przygotowanie zadania finansowego związanego z działalnością firmy. Ostatni etap konkursu polegał na przeprowadzeniu negocjacji według przygotowanych przez ekspertów założeń.

Sukcesy studentów WNEiZ w 2007 r.

Absolwent WNEiZ – mgr Konrad Plechowski został vice-prezydentem AIESEC International ds. Technologii Informatycznych.
Student WNEiZ – Kamil Kraczkowski zajął drugie miejsce w grze giełdowej, organizowanej przez ogólnopolską gazetę giełdową “Parkiet”.
Student V roku ekonomii na WNEiZ – Jakub Puls, został jednym z 15 finalistów ogólnopolskiego konkursu “Business English Competition”. W Konkursie, zorganizowanym przez Londyńską Izbę Handlowo-Przemysłową, wzięło udział kilkuset studentów z uczelni wyższych z całej Polski.
Student V roku ekonomii na WNEiZ – Tomasz Murawski, otrzymal prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwycięstwo studenta WNEiZ w konkursie Moneta Platina (2007)

Marek Muc – student V roku zarządzania WNEiZ UMK wygrał w 2007 r. ogólnopolski konkurs z rachunkowości “Moneta Platina”. Konkurs jest organizowany przez firmę Deloitte we współpracy z Rzeczpospolitą, Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland oraz międzynarodową organizacją studentów ekonomii i zarządzania AIESEC.

Zwycięstwo studentów KNR w konkursie Uczelniada 2006

W dniach 28-29 listopada odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Amatorów Rachunkowości “Uczelniada 2006”. W konkursie wzięły udział 23 reprezentacje z m.in.: Akademii Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Koło Naukowe Rachunkowości z Torunia reprezentowały dwie drużyny: Księgomaniacy i Buchalterki. Kolejny raz członkowie KNR pokazali, że bradzo trudno ich pokonać. Obie drużyny zakwalifikowały się do finału i obie odniosły sukces. Drużyna Księgomaniaków w składzie: Marcin Dziamski, Marek Muc, Grzegorz Bednarowicz zajęła I miejsce, zaś drużyna Buchalterek w składzie Anna Lewicz, Ewa Trąmpczyńska, Anita Stanisławska – II miejsce.

Sukces studenta WNEiZ w konkursie Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości (2006)

W dniu 31 stycznia 2006 r. w Sejmie RP w obecności Marszałka Sejmu RP Marka Jurka, Wiceministra Gospodarki Andrzeja Kaczmarka i prezesa BCC Marka Goliszewskiego ogłoszone zostały wyniki III konkursu “Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości”. W konkursie zorganizowanym przez Studenckie Forum Business Centre Club piąte miejsce, za pomysł wprowadzenia systemu finansującego wynalazki rokujące sukces na rynku, zajął Adam Michalak – laureat edycji toruńskiej a jednocześnie student Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Zwycięstwo studentów KNR w konkursie Uczelniada 2005

W dniach 22-23 listopada odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Amatorów Rachunkowości “Uczelniada 2005”. W konkursie wzięło udział 26 reprezentacji z m.in.: Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, SGH, Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Rzeszowskiej. Koło Naukowe Rachunkowości, działające na WNEiZ reprezentowały trzy drużyny. Drużyna KNR w składzie: Beata Miklusz, Marek Muc, Grzegorz Bednarowicz zajęła pierwsze miejsce, zaś drużyna złożona z Magdaleny Olejnik, Iwony Perkowskiej i Filipa Pieczki – miejsce drugie. Trzecia drużyna KNR w składzie: Stanisław Kaszuba, Tomasz Murawski, Ireneusz Jabłoński zajęła 10 miejsce.

Nagroda dla absolwenta Wydziału (2005)

Praca magisterska mgr Grzegorza Borzyszkowskiego została uznana za najlepszą pracę magisterską w 2005 r. poruszającą problematykę SKOK-ów.

Zwycięstwo studentów NKR w konkursie Uczelniada 2004

23 listopada 2004 roku członkowie Koła Naukowego Rachunkowości WNEiZ wzięli udział w II Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Amatorów Rachunkowości “Uczelniada 2004”. Konkurs miał charakter zespołowy. Zespół w składzie: Adam Andrzejewski, Mariusz Gurtatowski, Michał Murawski, zajął pierwsze miejsce.

Laureatem czwartej edycji konkursu Skandia Poland Opportunity Program 2004 został student WNEiZ

Laureatem czwartej edycji konkursu promującego przedsiębiorczość wśród najbardziej utalentowanych studentów szkół wyższych – Skandia Poland Opportunity Program 2004 został student WNEiZ Marcin Gutowski. To kolejne zwycięstwo studentów WNEiZ UMK, po wcześniejszych sukcesach odnoszonych w poprzedniej edycji SPOP oraz w dwóch edycjach konkursu organizowanego przez firmę L’Oreal. Do programu zakwalifikowało się szesnastu studentów z sześciu szkół wyższych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zadaniem studentów było samodzielne przygotowanie projektów eksponujących ich umiejętność przełożenia oryginalnych pomysłów na intratne przedsięwzięcia rynkowe. Chodziło więc o zaproponowanie nowych kierunków rozwoju firmy Skandia na rynku szeroko rozumianych usług finansowych.

Nagroda dla AIESEC Toruń UMK (2004)

Komitet Lokalny AIESEC Toruń UMK otrzymał nagrodę “Progress & Sustainability” za osiągnięcie największego relatywnego wzrostu w realizacji praktyk na arenie AIESEC Polska w kadencji 2003/2004. Nagroda ta jest dowodem wzrastającego znaczenia AIESEC Toruń w całym AIESEC Polska. W chwili obecnej AIESEC Toruń zajmuje 7 miejsce pod względem ilości realizowanych praktyk.

Laureatem trzeciej edycji konkursu Skandia Poland Opportunity Program 2003 został student WNEiZ

Laureatem trzeciej edycji konkursu Skandia Poland Opportunity Program 2003 został student WNEiZ Paweł Czaus. Wśród dodatkowo wyróżnionych trzech studentów znalazł się kolejny student toruńskiego uniwersytetu, Paweł Pilarski. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest firma Skandia Poland – przedstawiciel światowego lidera rynku usług finansowych i ubezpieczeniowych. Do finału programu zakwalifikowało się jedenastu studentów z sześciu szkół wyższych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zadaniem studentów było samodzielne przygotowanie projektów eksponujących ich umiejętność przełożenia oryginalnych pomysłów na najbardziej konkurencyjne przedsięwzięcia rynkowe oraz zaproponowanych nowych kierunków rozwoju firmy Skandia na rynku szeroko rozumianych usług finansowych.

Po raz drugi studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w finale światowego konkursu L’Oreal e-Strat Challenge 2003

Zespół Copernicus, złożony ze studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Jakub Czaplicki, Paweł Czaus, Konrad Tkacz, zakwalifikował się do finału L’Oreal e-Strat Challenge 2003, zaliczanego do najbardziej prestiżowych światowych konkursów wiedzy i umiejętności zarządczych. W tegorocznym konkursie uczestniczyło 800 drużyn zakwalifikowanych spośród 5600 zespołów z całego świata biorących udział w fazie eliminacyjnej. W drugim etapie konkursu świat podzielono na siedem części:
– Europa 1 (184 drużyny), Europa 2 (136 drużyn), Północna Ameryka (136 drużyn), Ameryka Łacińska (96 drużyn), Azja 1 (120 drużyn), Azja 2 (88 drużyn), pozostałe kraje (40 drużyn). Zespoły z Polski, które zakwalifikowały się do II fazy konkursu (24), zostały usytuowane w grupie krajów Europa II (Albania, Andora, Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Gruzja, Gibraltar, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Jugosławia). Wśród nich, aż 6 zespołów rekrutowało się ze Szkoły Głównej Handlowej, a cztery z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jako wielki sukces należy uznać pierwsze miejsce zespołu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK wśród drużyn Europy II, co oznaczało uzyskanie zaszczytu reprezentowania kontynentu w finale konkursu , wspólnie z zespołem Francji, która uplasowała się na pierwszej pozycji spośród drużyn Europy I. Choć nie udało zespołowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powtórzyć sukcesu swoich kolegów z poprzedniego roku – uzyskać tytuł mistrzów świata, a także znaleźć się w pierwszej trójce zwycięzców, to sam udział w finale konkursu wpisuje się do najbardziej spektakularnych osiągnięć Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W czasie ceremonii wręczenia nagród laureatom L’Oreal e-Strat Challenge 2003, która odbyła się w Paryżu w kwietniu br., zespół Copernicus był szczególnie komplementowany. Okazał się on zdecydowanie najmłodszą drużyną finału konkursu. Pozostałe tworzyli głównie studenci studiów MBA, często legitymujący się wieloletnią praktyką (również na stanowiskach kierowniczych w znanych korporacjach transnarodowych świata). A co najważniejsze – biznes plan opracowany przez zespół z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został oceniony jako najlepszy na świecie. Postawa naszych studentów sprawiła, że w filmie o wiodących uczelniach świata prezentowanym w czasie ceremonii nie zabrakło miejsca dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK już wcześniej odnosili sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą – przyczyniając się do upowszechniania opinii o Wydziale, jako jednej z najlepszych placówek edukacji ekonomistów i kadr menedżerskich w Polsce. Tegoroczny sukces w konkursu L’Oreal e-Strat Challenge – potwierdzający, iż ubiegłoroczne pierwsze miejsce na świecie nie było dziełem przypadku, wymownie świadczy o poziomie kształcenia, a także o uzdolnieniach młodego pokolenia Polaków.

Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu laureatami światowego konkursu L’Oreal e-Strat Challenge 2002

Zespół studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Jarosław Boniecki, Tomasz Koźliński (lider), Dawid Piskorz został zwycięzcą L’Oreal e-Strat Challenge 2002, zaliczanego do najbardziej prestiżowych światowych konkursów wiedzy i umiejętności zarządczych. W tegorocznym konkursie uczestniczyło 789 drużyn z całego świata zakwalifikowanych spośród 2600 zgłoszonych zespołów. Z tych drużyn w II etapie wyłoniono 3 najlepsze zespoły w skali świata oraz najlepsze zespoły z poszczególnych kontynentów. Międzynarodowy finał odbywał się w dniach 17 – 21 kwietnia w Paryżu. Do udziału w nim zaproszono 2 zespoły z Polski – Copernicus (UMK Toruń) oraz Economists (AE Katowice) – oraz zespoły z Brazylii, Kanady, Tajlandii, Izraela oraz USA. W ramach edycji finałowej zespoły prezentowały swoje strategie przed organizatorami konkursu oraz odpowiadały na ich pytania. Końcowa klasyfikacja (ustalana w oparciu o wskaźnik Stock Price Index) zarządzanej firmy ukształtowała się następująco:
1. Copernicus (Polska, UMK Toruń) – 4165
2. Belezaehfundamental (Brazylia) – 4112
3. Economists (Polska, AE Katowice) – 4017
4. Vueltin (Argentyna)
5. SasinMBA (Tajlandia)
6. Bakedpotato (Kanada)
7. Amancaya (Peru)
8. Gad (Gruzja)
9. Vitoria (USA)
10. Sawasdee (Tajlandia).
W ceremonii wręczenia nagród laureatom L’Oreal e-Strat Challenge zespół – Copernicus – dwukrotnie stawał na podium. Po raz pierwszy jako najlepszy zespół Europy, a po raz drugi jako zwycięzca konkursu – mistrz świata. Na marginesie warto podać, że w pierwszej edycji konkursu zwyciężyła drużyna USA (MIT) przed drużynami z Turcji oraz Hiszpanii. Ceremonię wręczenia nagród poprzedziła konferencja na temat “Can universities live with business?” prowadzona przez Michaela Skapinker’a, redaktora Financial Times. Wzięli w niej udział zarówno wybitni uczeni świata, jak i przedstawiciele czołówki biznesu. Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK już wcześniej odnosili sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą – przyczyniając się do upowszechniania opinii o Wydziale, jako jednej z najlepszych placówek edukacji ekonomistów i kadr menedżerskich w Polsce. Ten sukces jest jednak najbardziej spektakularnym w historii nie tylko Wydziału. Ma z pewnością także znaczące miejsce w skali Polski.