AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Współpraca z zagranicą

Tworzymy międzynarodowy klimat studiowania.
Zaczniesz współtworzyć go z nami?

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu jest bardzo aktywny na polu współpracy międzynarodowej. Aktualnie posiada podpisanych ponad 60 umów dwustronnych  co łącznie daje około 120 miejsc na uczelniach zagranicznych dla studentów. Tym, którzy chcą się rozwijać i mają odpowiednie predyspozycje, Wydział umożliwia odbycie części studiów (jeden lub dwa semestry) na jednej z zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+. Studenci wyjeżdżający uzyskują stypendium programu Erasmus, które pokrywa część miesięcznych kosztów utrzymania na studiach za granicą. Uczelnie partnerskie znajdują się w takich krajach jak m.in.: Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania oraz Włochy. Dodatkowo, Ci którzy wykazują odpowiednie kompetencje językowe mogą wybrać studia magisterskie w całości prowadzone w języku angielskim, umożliwiające zdobycie jednocześnie dwóch oraz trzech dyplomów!

W związku z koniecznością zapewnienia studentom (tak wyjeżdżającym, jak i przyjeżdżającym) kompleksowego wsparcia podczas okresu mobilności, we wrześniu 2016 roku zostało utworzone Wydziałowe Biuro Programów Międzynarodowych. Jego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy przy organizacji studiów i praktyk związanych z programem Erasmus+ oraz wsparcie dla studentów zagranicznych studiujących na naszym Wydziale. Biuro wspiera również różnorakie inicjatywy międzynarodowe, m.in: obsługę zagranicznych delegacji, którzy przyjeżdżają na Wydział z cyklem wykładów, seminariów czy warsztatów, organizuje takie wydarzenia jak International Week, Erasmus Day, podczas których studenci WNEiZ odbywają wspólne zajęcia oraz bawią się razem ze studentami i wykładowcami przyjeżdżającymi do Torunia z uczelni partnerskich.

Zasady rekrutacji Erasmus+ 2024/2025 – 29.01.2024 (312 KB)

Zasady rekrutacji Erasmus+ 2023/2024 – 31.01.2023 (289 KB)

Sprawdź, jakie masz zagraniczne możliwości:

Erasmus+: wyjazdy na studia i praktyki

Podwójny dyplom polsko-francuski na kierunku zarządzanie

Podwójny dyplom polsko-niemiecki na kierunku finanse i rachunkowość

Potrójny dyplom polsko-włosko-francuski na kierunku ekonomia

Kontakt

Wydziałowe Biuro Programów Międzynarodowych 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń

 

dr Aranka Ignasiak-Szulc
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą

pokój 18
tel.: +48 56 611 47 83
e-mail: aranka@umk.pl

 


mgr Milena Miszewska
Koordynator Wydziałowego Biura Programów Międzynarodowych
  • obsługa od strony merytorycznej studentów przyjeżdżających na studia
  • obsługa od strony administracyjnej procesu internacjonalizacji Wydziału
  • obsługa delegacji zagranicznych
  • koordynacja programu Erasmus KA107 ze strony Wydziału

pokój 19
tel.: +48 56 611 47 83
e-mail: milenam@umk.pl


pokój 20
tel.: +48 56 611 22 81
e-mail: karolina.strychalska@umk.pl


Koordynatorzy uczelniani

Aktualne dane kontaktowe koordynatorów uczelnianych dostępne są na stronie Uniwersytetu.