AACSB accredited AACSB member
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wytyczne i dokumenty do pobrania

Wytyczne do praktyk studenckich:

(dotyczą studentów pierwszego stopnia studiów)

Zarządzenie Rektora UMK w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich.

Pliki do pobrania:

Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na WNEiZ (92 KB)
Ramowy program praktyk na WNEiZ (36 KB)

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania:

Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Zarządzanie (46 KB)
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Ekonomia (46 KB)
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_FiR (46 KB)
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Menedżersko-finansowy (47 KB)
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Komunikacja i psychologia w biznesie (47 KB)

Pliki do pobrania:

Wniosek o zaliczenie praktyk (28 KB)

Pliki do pobrania:

Wzór druku umowy o współpracę (29 KB)
Wzór druku skierowania na praktyki (180 KB)