AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wytyczne i dokumenty do pobrania

 

WYTYCZNE  W  ZAKRESIE  OBLIGATORYJNYCH  STUDENCKICH  PRAKTYK  ZAWODOWYCH 
obowiązujące od 01.10.2022 r. – dotyczą studentów pierwszego stopnia studiów

UWAGA!!! Zmiany nastąpiły od roku akademickiego 2022/2023.

Najważniejsze zmiany, znajdujące się de facto w § 14 Zasad odbywania studenckich praktyk zawodowych na WNEiZ, to:

 

Podstawowe dokumenty regulujące studenckie praktyki zawodowe na WNEiZ:

Zarządzenie Rektora UMK w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich

Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na WNEiZ_2022 (155 KB)

Ramowy program praktyk_WNEiZ_2022 (99 KB)
Ramowy program praktyk_Logistyka_2022 (157 KB)

Dokumenty wymagane do zaliczenia praktyk:

Pliki do pobrania:

Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Ekonomia (52 KB)

Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Finanse i rachunkowość (48 KB)

Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Zarządzanie (49 KB)

Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Komunikacja i psychologia w biznesie_I rok (52 KB)
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Komunikacja i psychologia w biznesie_II rok (52 KB)
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Komunikacja i psychologia w biznesie_III rok (52 KB)

Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Logistyka_I rok (48 KB)
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Logistyka_II rok (48 KB)
Zaświadczenie o odbyciu praktyk_Logistyka_III rok (48 KB)

Pliki do pobrania:

Załącznik 6_Wniosek o zaliczenie praktyk – druk (30 KB)
Załącznik 7_Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – druk (14 KB)

Ponadto warunkiem zaliczenia praktyk jest wypełnienie kwestionariusz ankiety dotyczącego przebiegu praktyk, dostępnego on-line pod adresem: https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/261515?lang=pl

Dokumenty związane z odbywaniem praktyk:

Pliki do pobrania:

Załącznik 8_Wzór skierowania – druk (30 KB)
Załącznik 9_Wzór umowy o współpracę – druk (30 KB)


Ważne!!! 
W celu skierowania studenta na praktyki, w tym przygotowania umowy o współpracę należy przesłać drogą mailową do Pani Mirelli Wilento (mirella@umk.pl) niezbędne dane na załączonym poniżej formularzu:

Dane niezbędne do skierowania studenta na praktyki (32 KB)