AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Studia stacjonarne

https://www.umk.pl/studenci/regulamin/
Informacje o możliwości zakwaterowania w Domach Studenckich
Zasady odbywania studiów w ramach Programu Erasmus+ (120 KB)
Zasady zwolnienia_z_zajec_z_j._obcego
Zalacznik_nr_1_zwolenienia_z_zajec_z_j.obcych.pdf
Zalacznik_nr2_zwolenienia_z_zajec_z_j.obcych.pdf
Wniosek o zwolnienie ze szkolenia BHP (35 KB)
Wniosek o indywidualną organizację studiów (36 KB)
IOS – procedura postępowania (261 KB)
Wniosek o zmianę grupy ćwiczeniowej (37 KB)
Wniosek o zmianę modułu/specjalności (38 KB)
Wniosek  o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie
Wniosek o uczestniczenie w zajęciach (34 KB)

Wniosek o wpis warunkowy (41 KB)

Wniosek o powtarzanie roku (36 KB)

Wniosek o przesunięcie terminu opłaty za powtarzanie roku (30 KB)

Wniosek o urlop okolicznościowy (krótkoterminowy) (40 KB)
Wniosek o urlop okolicznościowy (długoterminowy) (38 KB)
Wniosek o urlop zdrowotny (39 KB)
Wniosek o wznowienie studiów (38 KB)

Wniosek o zmianę trybu studiów

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów (38 KB)
Odwołanie od decyzji (36 KB)
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (36 KB)
Zaświadczenie o materiałach do pracy dyplomowej (64 KB)
Wniosek o zmianę opiekuna pracy (38 KB)
Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (38 KB)
Standardy pisania pracy dyplomowej od roku akademickiego 2021/22 WSKAZÓWKI
Standardy pisania pracy  dyplomowej TEMPLATE_2021_2022
Thesis writing standards-GUIDE_2021_22
Thesis writing standards-TEMPLATE_2021_22
OLD Standardy pisania pracy dyplomowej (241 KB)
Treść i załączniki Zarządzenia Rektora UMK w sprawie wszczęcia procedury dyplomowania

Praktyki zawodowe:

Zobacz przydatne dokumenty

Wydarzenia na WNEiZ:

Wniosek o udostępnienie sali

Formularz (75 KB)
Lista uczestników (77 KB)