AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Studia stacjonarne

https://www.umk.pl/studenci/regulamin/
Wzór podania o przyznanie miejsca w domu studenckim (63 KB)
IOS – procedura postępowania (261 KB)
Zasady odbywania studiów w ramach Programu Erasmus+ (120 KB)
Zasady zwolnienia_z_zajec_z_j._obcego
Zalacznik_nr_1_zwolenienia_z_zajec_z_j.obcych.pdf
Zalacznik_nr2_zwolenienia_z_zajec_z_j.obcych.pdf
Wniosek o anulowanie decyzji o skreśleniuu JB (34 KB)
Wniosek o przesunięcie terminu opłaty za powtarzanie roku (30 KB)
Wniosek o indywidualną organizację studiów (36 KB)
Odwołanie od decyzji (36 KB)
Wniosek o powtarzanie roku (36 KB)
Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (38 KB)
Oświadczenie o rezygnacji ze studiów (38 KB)
Wniosek o uczestniczenie w zajęciach (34 KB)
Wniosek o urlop okolicznościowy (krótkoterminowy) (40 KB)
Wniosek o urlop okolicznościowy (długoterminowy) (38 KB)
Wniosek o urlop zdrowotny (39 KB)
Wniosek o wpis warunkowy (41 KB)
Wniosek o wznowienie studiów (38 KB)
Wniosek o zmianę grupy ćwiczeniowej (37 KB)
Wniosek o zmianę modułu/specjalności (38 KB)
Wniosek o zmianę opiekuna pracy (38 KB)
Wniosek o zwolnienie ze szkolenia BHP (35 KB)
Wniosek  o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (36 KB)
Zarządzenie Rektora UMK “postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego” (194 KB)
Standardy pisania pracy dyplomowej od roku akademickiego 2021/22 
Standardy pisania pracy dyplomowej od roku akademickiego 2021/22 (angielska wersja)
Standardy pisania pracy  dyplomowej TEMPLATE_2021_2022
Standardy pisania pracy dyplomowej TEMPLATE 2021_2022 (angielska wersja)
Standardy pisania pracy dyplomowej (241 KB)
Zarządzenie Rektora 125 OBRONA W FORMIE ZDALNEJ WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ORAZ OŚWIADCZENIE
Zarządzenie Rektora 126 TREŚĆ ZARZĄDZENIA
Załącznik 1. OBRONA W FORMIE TRADYCYJNEJ WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ORAZ OŚWIADCZENIE
Załącznik 2. ZASADY PRZYGOTOWANIA PLIKU
Załącznik 3. WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ
Załącznik 4. WNIOSEK O  WERYFIKACJĘ TŁUMACZEŃ
Załącznik 7. KATALOG OSIĄGNIĘĆ
Załącznik 8. WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU W JĘZYKU OBCYM
Zaświadczenie o materiałach do pracy dyplomowej (64 KB)

Praktyki zawodowe:

Zobacz przydatne dokumenty

Wydarzenia na WNEiZ:

Formularz (75 KB)
Lista uczestników (77 KB)