AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Języki obce

Dlaczego?
W dzisiejszych czasach znajomość specjalistycznego języka jest narzędziem pracy wymaganym przez wielu pracodawców zarówno w Polsce jak i za granicą. Z tych względów WNEiZ oferuje swoim studentom kompleksowe nauczanie Business English.

Kształcenie obejmuje naukę Business English w stopniu umożliwiającym jego aktywne wykorzystanie w pracy zawodowej. Lektorat ze specjalistycznego języka angielskiego jest obowiązkowy dla studentów WNEiZ i kończy się egzaminem. Nauczanie jest realizowane na pierwszym i drugim stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na wszystkich kierunkach oferowanych przez WNEiZ.

Prowadzący zajęcia
Zajęcia prowadzone są na Wydziale przez pracowników pracowników  Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych. Lektorzy prowadzący zajęcia językowe mają wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka biznesowego. W procesie nauczania stosowane są nowoczesne technologie, ale mają one charakter komplementarny. Doświadczenie wykazało, że najlepsze efekty dają zajęcia prowadzone bezpośrednio przez wykwalifikowanego lektora.

Organizacja lektoratów
Na pierwszym stopniu studiów (120 godzin), nauka języka jest skoncentrowana na przygotowaniu studentów do pracy w biznesie. Na drugim stopniu (30 godzin) program nauczania jest dostosowany do potrzeb poszczególnych kierunków. Podział na specjalizacje językowe odpowiada podziałowi na kierunki i przedmiot ‘Business English’ jest realizowany w trzech wersjach: English for Finance and Accountancy, English for Management, oraz English for Economics. Zajęcia na wszystkich specjalizacjach językowych zakończone są egzaminem.

Kontynuacja nauki i certyfikaty językowe
Koniec obowiązkowego lektoratu nie musi jednak oznaczać zerwania kontaktu z nauką języków obcych – studenci mają możliwość jej kontynuowania na zajęciach opcjonalnych przygotowujących do międzynarodowych egzaminów: z języka angielskiego – SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) lub English for Accounting organizowanego przez Londyńską Izbę Handlowo-Przemysłową (London Chamber of Commerce and Industry) na WNEiZ. Ponadto UCJO oferuje kursy językowe, oraz egzaminy Cambridge i inne.

Zobacz także: