AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Języki obce dla studentów

Obowiązkowe testy diagnostyczne

Studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są (Zarządzenie nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r.) do rozwiązania Testu Diagnostycznego z Języka Obcego na platformie Moodle SPNJO (sugerujemy wykonanie testu w październiku na pierwszym roku studiów)

Wykonanie testu jest warunkiem zarejestrowania się na zajęcia z języka obcego i ma na celu określenie wejściowego poziomu z danego języka obcego, ujętego w programie studiów na danym kierunku.

  1. Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich odbywają zajęcia z języka obcego na drugim roku studiów od pierwszego semestru.
  2. Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają zajęcia z języka obcego na pierwszym roku studiów od drugiego semestru.

Przed lektoratem (I rok)

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Przygotowanie do lektoratu

Proponowane kursy są przygotowaniem do lektoratu języka obcego. Oferta obejmuje:

Więcej informacji: 56 611 42 12

Lektorat prowadzony jest na drugim roku studiów przez SPNJO UMK.

Lektorat (II rok)

Zapisy na lektorat

Na lektorat języka obcego obowiązuje rejestracja. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami rejestracji.

Lektorat

Zajęcia prowadzone z języka angielskiego w formie ćwiczeń na poziomie B1/B2 i obejmuje 120 godz. (4 godz./tydz. przez 2 semestry). Każdy semestr zakończony jest uzyskaniem przez studenta zaliczenia na ocenę.

Lektorat z j. angielskiego jest lektoratem języka specjalistycznego (Business English) i obejmuje naukę słownictwa biznesowego, finansowego oraz ekonomicznego, a także rozwój umiejętności z zakresu mówienia, słuchania, czytania i pisania w sytuacjach akademickich i zawodowych. Zajęcia z j. angielskiego wzbogacone są o 2 testy samooceniające w każdym semestrze obejmujące powtórzenie gramatyczne, ćwiczenia leksykalne oraz próbny egzamin kończący lektorat. Materiał dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle.

Egzamin

Lektorat zakończony jest standaryzowanym egzaminem pisemnym na poziomie B2. Za zaliczenie obu semestrów oraz pozytywnie zdany egzamin student otrzymuje łącznie 7 punktów ECTS. Przykładowy egzamin dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle.

 

Lektorat (IV i V rok)

Zapisy na lektorat

Na lektorat języka obcego obowiązuje rejestracja. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami rejestracji.

Lektorat

Zajęcia prowadzone z języka angielskiego w formie ćwiczeń na poziomie B2+ i obejmuje 30 godz. (1 godz./tydz. przez 2 semestry). Każdy semestr zakończony jest uzyskaniem przez studenta zaliczenia na ocenę.

Lektorat z j. angielskiego jest lektoratem języka specjalistycznego (Business English) i obejmuje naukę słownictwa biznesowego, finansowego oraz ekonomicznego, a także rozwój umiejętności z zakresu mówienia, słuchania, czytania i pisania w sytuacjach akademickich i zawodowych.

Egzamin

Lektorat zakończony jest egzaminem na poziomie B2+. Za zaliczenie obu semestrów oraz pozytywnie zdany egzamin student otrzymuje łącznie 3 punktów ECTS.

Zwolnienia z lektoratu

Student może zwolnić się z lektoratu na podstawie:

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Więcej informacji: 56 611 42 12

Po lektoracie

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Więcej informacji: 56 611 42 12

Erasmus

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Więcej informacji: 56 611 42 12