AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wykładowcy SPNJO

KOORDYNATOR SPNJO DLA WNEiZ

mgr Joanna Ososińska-Ciechomska

lektor języka angielskiego

tel. +48 566114205
e-mail: kamila79@umk.pl

 

PRACOWNICY STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH NA WNEiZ

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Adam Czajkowski – Dyrektor SPNJO
asystent

Terminy dyżurów

tel. +48 566114212
e-mail: adam.czajkowski@umk.pl


dr Joanna Wińska – Z-ca Kierownika ds. Jakości Kształcenia
adiunkt

Terminy dyżurów

tel. +48 566114211
e-mail: joanna.winska@umk.pl


mgr Ewa Kowalska – Kierownik zespołu języka angielskiego
asystent

Terminy dyżurów

tel. +48 566114205
e-mail: ewa.kowalska@umk.pl


mgr Barbara Kuczyńska
lektor języka angielskiego  

Terminy dyżurów

tel. +48 566114965
e-mail: barbara.kuczynska@umk.pl


mgr Joanna Ososińska-Ciechomska
lektor języka angielskiego
Terminy dyżurów

tel. +48 566114205
e-mail: joanna.ososinska@umk.pl


mgr Jacek Wełniak
lektor języka angielskiego 

Terminy dyżurów

tel. +48 566114208
e-mail: jacek.welniak@umk.pl


JĘZYK NIEMIECKI

mgr Aleksandra Krajczewska
asystent

Terminy dyżurów

tel. +48 566114204
e-mail: aleksandra.krajczewska@umk.pl


Weryfikacja tytułów prac licencjackich i magisterskich oraz konsultacje.