AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Procedury związane z uzyskaniem stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora

Stopień doktora:

Stopień doktora habilitowanego:

Tytuł profesora – zobacz