AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Tytuł profesora

Wymagania względem osób ubiegających się o tytuł profesora zależą od daty wszczęcia postępowania. Postępowanie wszczyna złożenie wniosku w odpowiedniej instytucji. Postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte:

do 30 kwietnia 2019

Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, oraz:

Postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 i niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 zamyka się lub umarza się. Nadania po 30 kwietnia 2019 następują w nowych dyscyplinach określonych Rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

między 1 maja a 30 września 2019

nie wszczyna się postępowań o nadanie tytułu profesora

między 1 października 2019 a 31 grudnia 2020

Tytuł profesora nadaje się osobie, która:

W postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć zalicza się także:

  od 1 stycznia 2021

Tytuł profesora nadaje się osobie, która:

Zobacz także: Rada Doskonałości Naukowej – wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora