AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ogłoszenia

15. edycja konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji i 13. w obszarze ochrony konsumentów.

  • To już 15. edycja konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji i 13. w obszarze ochrony konsumentów.

  • Termin zgłoszenia pracy magisterskiej mija 30 listopada.

  • Pula nagród to 40 tys. zł.

Co, gdzie, kiedy?

Do konkursu można zgłosić pracę magisterską napisaną w języku polskim i obronioną między 15 października 2022 r. a 15 października 2023 r.

Prace poświęcone ochronie konkurencji powinny dotyczyć praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji, pomocy publicznej lub przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Z kolei prace z obszaru ochrony konsumentów – praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwych praktyk rynkowych lub niedozwolonych postanowień wzorców umów.

Zgłoszenie konkursowe, zawierające wypełniony formularz, egzemplarz pracy, jednostronne streszczenie i zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy, można przesłać pocztą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub operatora pocztowego.

Prace można zgłosić za pomocą poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej lub operatora pocztowego do 30 listopada 2023 r. do godziny 16:15 (o przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu). Szczegóły w regulaminie konkursu.

Co można wygrać?

W obu obszarach tematycznych nagrody finansowe wynoszą łącznie 40 tys. zł, w tym:

  • 7 tys. zł za I miejsce

  • 5 tys. zł za II miejsce

  • 3 tys. zł za III miejsce

oraz wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji – 5 tys. zł.

Laureaci mogą ponadto odbyć płatne praktyki absolwenckie w UOKiK oraz opublikować pracę w ramach serii „Biblioteka UOKiK”. Zwycięskie prace można pobrać ze strony www >>>

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Materiały promujące konkurs dostępne są na stronie uokik.gov.pl >>>