AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pożyczka

Pożyczki dostępne są dla osób indywidualnych (pracodawca nie pośredniczy w ich pozyskiwaniu).


1) Projekt “Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN)

Istnieje możliwość pozyskania pożyczki na realizowane przez nas studia w ramach projektu “Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN). Projekt jest funduszem pożyczkowym, którego celem i głównym założeniem jest zwiększenie dostępności różnych form edukacji wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Proponowane wsparcie można otrzymać zarówno na niepodjęte jak i już trwające formy edukacji. W przypadku rozpoczętych form kształcenia pożyczka może być udzielona wyłącznie na sfinansowanie nieopłaconego okresu kształcenia.

Pożyczki są nieoprocentowane, a od uczestników nie są pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 1000 zł do nawet 100 000 zł. Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu jej zaciągnięcia. Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Pełna informacja o Funduszu i zasadach dostępna jest na stronie www.open.frp.pl

Operator funduszu: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

UWAGA: w przypadku chęci skorzystania z pożyczki, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres b_jozwik@umk.pl w celu uzyskania zaświadczenia instytucji szkoleniowej.

Prosimy o niewpisywanie samemu do wniosku o pożyczkę żadnych danych dotyczących uczelni (w tym: numeru konta do dokonania wpłaty, terminu realizacji studiów itp.). Dane te prosimy wpisać dopiero po ich uzyskaniu lub potwierdzeniu przez Wydział.


2) Projekt “Pożyczki na kształcenie”

Możliwość pozyskania pożyczki na realizowane przez nas studia istnieje również w ramach projektu “Pożyczki na kształcenie”. Pożyczki na kształcenie to narzędzie ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego.

Pożyczkę można uzyskać na formę kształcenia, która trwa i rozpoczęła się do 3 miesięcy przed miesiącem, w którym złożono wniosek lub rozpocznie się do końca 3 miesiąca od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Pożyczki są nieoprocentowane, a od uczestników nie są pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść od 600 zł do 30 000 zł. Zwrot pożyczki musi nastąpić maksymalnie w ciągu 36 miesięcy. Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 20% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Pełna informacja o Funduszu i zasadach dostępna jest na stronie http://inwestujwrozwoj.pl/

Operator funduszu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach


UWAGA!

W przypadku otrzymania pożyczki z w/w projektów, uczestnik powinien wybrać jako system płatności opłatę jednorazową.

U Operatora danego funduszu należy uzyskać informację, czy może być on łączony z inną formą wsparcia (np. dofinansowanie/ pożyczka z innego źródła).

Jednocześnie informujemy, że bez względu na formę wsparcia osoby uprawnione mogą skorzystać z przysługujących im zniżek, określonych dla poszczególnych studiów podyplomowych w Zarządzeniu Rektora w sprawie wysokości opłat na dany rok akademicki.

 

Osoba do kontaktu: mgr Barbara Jóźwik (tel.: 56 6114892; b_jozwik@umk.pl)