AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Znak jakości Made in Toruń dla WNEiZ

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

11 lutego 2020 roku odbyło się uroczyste wręczenie znaku "Made in Toruń", przyznanemu programowi Executive Master of Business Administration, oferowanego przez nasz Wydział. Certyfikat z rąk Prezydenta Torunia, Michała Zaleskiego, odebrał Dziekan dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK.

Znak "Made in Toruń", przyznawany przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu to rekomendacja wzmacniająca zaufanie klientów i wiarygodność toruńskich firmy w relacjach biznesowych. Wszystkich laureatów łączy kilka cech, w tym wysoka jakość oferowanych wyrobów bądź usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym mogą stać się wzorem dla innych.

Regulamin znaku stanowi, że wnioskodawca musi spełniać dwa z trzech kryteriów: produkt jest wytwarzany lub usługa jest świadczona na terenie Torunia, pomysł/idea produktu lub usługi powstała w Toruniu, produkt lub usługa sprzedawana/świadczona jest przynajmniej na terenie miasta. Znaku nie można kupić, a prawo do posługiwania się nim można zdobyć wyłącznie poprzez decyzję Kapituły.

Znak "Made in Toruń" przyznany został programowi studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration. Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach.

Absolwenci studiów otrzymują:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji podyplomowych;
  • dyplom ukończenia studiów EMBA na UMK z akredytacją AACSB i AMBA w języku angielskim – logotypy AACSB i AMBA podnoszą wartość dyplomu i powodują, że jest on rozpoznawalny na całym świecie. Obecnie akredytację AACSB posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie, a akredytację AMBA tylko 2% najlepszych szkół biznesu na świecie.

 

pozostałe wiadomości