AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Na stażu w Brown University

Zdjęcie kobiety na tle budynku Uniwersytetu Browna.
Prof. Osińska na tle Uniwersytetu Browna. fot. Nadesłane.

Prof. dr hab. Magdalena Osińska przebywa na ponownym dwutygodniowym stażu naukowym w Brown University, Providence, RI, USA. W tym okresie uczestniczyła m.in. w elitarnej konferencji pt. Deep-Rooted Factors of Comparative Development, która odbyła się w dniach 6-7 maja 2023 r. 

Prof. Osińska odbyła także  szereg konsultacji w zakresie pogłębionego zrozumienia procesów wzrostu gospodarczego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w ujęciu historycznym i bieżącym (m.in. z prof. Odedem Galorem i prof. Louisem Puttermanem) oraz uczestniczy także wszystkich seminariach organizowanych przez Department of Economics. 

Uniwersytet Browna jest jednym z 8 uniwersytetów należących do tzw. Ivy League (Ligi Bluszczowej) - listy uniwersytetów badawczych w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych uznawanych za najlepsze szkoły na świecie. Wszystkie osiem uniwersytetów plasowało się w 2020 roku w pierwszej 17. rankingu US News & World Report National Universities, w tym cztery w pierwszej piątce. Pięciu profesorów i trzech absolwentów Uniwersytetu Browna zostało laureatami Nagrody Nobla. Uniwersytet Browna uchodzi za jeden z najbardziej przyjaznych do studiowania, mimo wysokich wymagań co do samodzielności. Jak podkreśla prof. Osińska, studenci lubią atmosferę tego miejsca, a wykładowcy są bardzo pomocni w prowadzeniu dyskusji naukowych. Jednak selekcja kandydatów jest bardzo silna, zaś procent akceptacji nie przekracza 8.

pozostałe wiadomości