AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Projekt Banku Zachodniego WBK

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie organizowanym przez Bank Zachodni WBK. Zadanie konkursowe polega na zbadaniu jakości obsługi klienta w wybranych przez siebie oddziałach BZWBK.

W konkursie mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły. Ich zadanie polegać będzie na odwiedzeniu czterech różnych banków (w tym BZWBK) i zbadaniu panujących w nich standardów obsługi. Całe badanie ograniczone jest do 3 obszarów: powitania, diagnozy potrzeb oraz zakończenia wizyty i dotyczyć ma oferty dla studentów: konta osobistego i karty kredytowej. Każdy z zespołów wyniki obserwacji zobowiązany jest wprowadzić do załączonej karty obserwacji, a następnie - zbiorczo - zaprezentować w dowolnej formie: za pomocą filmu, prezentacji multimedialnej itp.

Do wygrania: wizyta i certyfikowane warsztaty w Centrum Komunikacji Banku BZWBK w Poznaniu dla 4 najlepszych zespołów. Zgłoszenia przyjmuje dr Kamila Skrzypczyńska, badania powinny być zrealizowane do 31 maja 2018 roku. Prezentacja wyników odbędzie się w czerwcu, w murach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu - dokładny termin zostanie podany po zakończeniu fazy badania.

pozostałe wiadomości