AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

W Radzie Ekspertów ds. Turystyki

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane.

Dr Krzysztof Celuch z Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu został  został jednym z dwudziestu naukowców, samorządowców i przedsiębiorców turystycznych tworzących, utworzoną przez Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii, Radę Ekspertów ds. Turystyki.

Utworzona Rada jest organem pomocniczym i doraczym ministra właściwego do spraw turystyki, a jej zadania określono w zarządzeniu ministra rozwoju. Polegają one m.in. na: opiniowanieu i formułowaniu stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, opiniowaniu i przedstawianiu propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki, a także inicjowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki, konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym, tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki.

dr Krzysztof Celuch jest mówcą, trenerem, konsultantem biznesowym, wykładowcą akademickim i przedsiębiorcą. Pełni funkcję Dyrektora Centrum Badań Turystycznych, działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Specjalizuje się w przemyśle spotkań, event marketingu i zarządzaniu wydarzeniami (event management). Badania naukowe, szkolenia i wystąpienia opiera na wiedzy z zakresu, ekonomii, psychologii biznesu, socjologii, marketingu i kulturoznawstwa. 

pozostałe wiadomości