AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nowa współpraca Wydziału

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu podpisał umowę o współpracy z firmą all for one, liderem rynku usług SAP w Polsce. 

W ramach współpracy strony zadeklarowały m.in. chęć współpracy w zakresie formowania i realizacji strategii Wydziału, zapewniania jakości kształcenia i budowy kultury jakości oraz doskonalenia procesu kształcenia na kierunkach studiów oferowanych przez nasz Wydział. Umowa zakłada także współpracę w celu realizacji praktyk studenckich oraz udzielania wsparcia dla inicjatyw zastosowania i popularyzowania w otoczeniu społeczno-gospodarczym osiągnięć naukowych środowiska akademickiego Wydziału.

Więcej o firmie

pozostałe wiadomości