AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

XVI Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Zdjęcie ilustracyjne

Ruszyła XVI edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Do udziału zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, inżynierskich, MBA, podyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2019 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 tys. zł (pula nagród może ulec zwiększeniu). Dodatkowo, w ramach konkursu zostaną przyznane Nagrody Różnorodności najlepszym pracom z zakresu Diversity & Inclusion, o łącznej puli 5 tys. zł.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

  • etyka biznesu, w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
  • ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),
  • innowacyjność społeczna w gospodarce,
  • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,
  • Diversity & Inclusion (pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB).

Nowa kategoria konkursowa

Od tegorocznej edycji do zakresu tematycznego dołączyliśmy nową kategorię: Diversity & Inclusion. Jej wprowadzenie to odpowiedź na rosnące znaczenie tej tematyki. Ma to także zachęcić do częstszego sięgania w pracach dyplomowych po tematy związane z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy i spójnych, włączających społeczeństw. Będzie wspierać popularyzację tej tematyki i wzrostu świadomości pracodawców, których rola jest kluczowa dla zmiany, w miejscu pracy, jak i w jego otoczeniu. Patronem Kategorii jest Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najlepsze prace z zakresu D&I zostaną nagrodzone Nagrodą Różnorodności.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@zpf.pl i powinno ono zawierać:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.zpf.pl)
  • skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy,
  • egzemplarz zgłaszanej pracy i  streszczenie w wersji elektronicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zpf.pl.


 

pozostałe wiadomości