AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wpływowa liderka biznesu

Agnieszka Głowacka - zdjęcie portretowe kobiety w okularach.
Agnieszka Głowacka jest absolwentką naszego Wydziału oraz członkinią działającej przy nim Rady Biznesu. fot. Nadesłane.

Absolwentka naszego Wydziału, Agnieszka Głowacka, została jedną z laureatek tegorocznej edycji konkursu Influential Leaders, organizowanego przez AACSB.

Inicjatywa Influential Leaders wyróżnia absolwentki i absolwentów szkół akredytowanych przez AACSB, którzy wywierają trwały wpływ na społeczeństwo, angażując się w różne działania związane z szeroko rozumianą odpowiedzialnością społeczną.

Agnieszka Głowacka jest wiceprezeską Grupy ERBUD, największej niezależnej grupy budowlanej w Polsce. Została laureatką konkursu magazynu Forbes Climate Leaders Poland 2022. Jako jedna z nielicznych kobiet, które zasiadają w zarządach spółek z branży budowlanej, odpowiada za politykę finansową grupy. Prowadzi również wiele dodatkowych inicjatyw wynikających ze strategii ESG firmy, w tym m.in. wspieranie kobiet w branży budowlanej, uruchomienie pomocy finansowej dla Ukrainy oraz pomoc dzieciom, które znajdują się pod opieką Fundacji ERBUD.

Agnieszka Głowacka konsekwentnie wzmacnia swoją rolę także w innych obszarach działalności firmy, w tym wpływu społecznego i aktywnie uczestniczy w rozwoju programowym Grupy ERBUD. Jako przedstawicielka kobiet w zarządzie ERBUD, jest odpowiedzialna za prowadzenie inicjatyw wspierających różnorodność na rynku pracy oraz promowanie równych szans i płac dla kobiet w branży budowlanej. Aby zwiększyć szanse kobiet i dziewcząt w budownictwie, Głowacka uruchomiła program edukacyjny, promujący karierę techniczną, mający na celu przełamanie stereotypów i wzmocnienie równości płci, a tym samym popularyzacji wśród kobiet i dziewcząt pasji do budownictwa. W ramach działań zorganizowano cykl warsztatów Young Forewomen, w których wzięło udział blisko 150 dziewcząt i ich rodziców.

Jedną z inicjatyw Fundacji ERBUD, za którą stoi Agnieszka Głowacka jest opracowanie i publikacja książki dla dzieci pt. „Klara buduje”, której celem jest zachęcenie młodych dziewczyn do podjęcia kariery w branży budowlanej. Książka, która została przetłumaczona także na język niemiecki i ukraiński opowiada historię młodej dziewczyny, tytułowej Klary, która postanawia spełnić swoje marzenia i zbudować coś, czego świat jeszcze nie widział. Zysk ze sprzedaży książki przeznaczony jest na pomoc osieroconym dzieciom, które wkraczają w dorosłość oraz na działania pozwalające na przeniesienie dzieci z domów dziecka z ogarniętej wojną Ukrainy do Polski.

W 2022 roku Agnieszka Głowacka koordynowała pomoc finansową i organizacyjną dla pracowników i podwykonawców z Ukrainy, przeznaczając na ten cel – za pośrednictwem Fundacji ERBUD -  1,5 mln złotych. Zaangażowała się także w pomoc dla uchodźców, m.in. poprzez transport osób z terenów dotkniętych wojną, poszukiwanie dla nich mieszkań czy pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Wykształcenie biznesowe Agnieszki Głowackiej, a także jej inspirująca konsekwencja i pracowitość doprowadziły ją do miejsca, w którym jest dziś zawodowo. Przez całą swoją karierę pracowała w branżach powszechnie uznawanych za zdominowane przez mężczyzn. Zanim została członkiem zarządu Grupy ERBUD, pracowała w firmie produkującej stolarkę okienną, a następnie w firmie z branży metalurgicznej. Jest żywym dowodem na to, że nie liczy się płeć, ale kompetencje, wiedza i doświadczenie. W tym roku Agnieszka Głowacka obchodzić będzie 25-lecie swojej pracy w Grupie ERBUD, co jest doskonałym przykładem tego jak satysfakcja i poczucie sensowności pracy, wpływają na przywiązanie organizacyjne.

Sukcesy Grupy ERBUD z ostatnich lat świadczą o sumiennym zarządzaniu naszej absolwentki. W 2021 roku firma osiągnęła najlepsze wyniki finansowe, budując największy portfel zamówień w ponad 30-letniej historii przedsiębiorstwa. Agnieszka Głowacka przyczyniła się także do uruchomienia spółki ONDE,  lidera w segmencie budowy farm wiatrowych i fotowoltaiki, zasiada w jej radzie nadzorczej.

Agnieszka Głowacka jest także członkinią Rady Biznesu działającej przy naszym Wydziale.

Pełne zestawienie AACSB Influential Leaders

pozostałe wiadomości