AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Honorowe odznaczenie na zakończenie misji

Dwóch mężczyzn, jeden w podeszłym wieku odbierający medal z rąk drugiego.
Dr Stanisław Rakowicz funkcję konsula honorowego Peru pełnił od 25 lat. fot. Agnieszka Bielecka, Urząd Miasta Torunia

Dr Stanisław Rakowicz, konsul honorowy Peru w Polsce oraz były przewodniczący działającej przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Rady Biznesu został wyróżniony Orderem Orderu im. Jose Gregorio Paz Soldan za Zasługi w Służbie Dyplomatycznej Peru w stopniu komandora, wręczonym przez Ambasadora Republiki Peru w Polsce Huberta Wieland Conroy. Wydarzenie odbyło się 10 listopada w Ratuszu Staromiejskim, a w jego trakcie głos zabrał Dziekan WNEiZ, dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK.

Dr Stanisław Rakowicz na stanowiskach kierowniczych pracował m.in. w bydgoskim ZACHEM-ie i STOMIL-u, kierował Bydgoską Fabryką Kabli, Kombinatem Łożysk Tocznych w Kielcach oraz toruńska ELANĄ. W 1988 roku jako pierwszy w Polsce przedsiębiorca prywatny został wojewodą toruńskim. Później założył firmę sprowadzającą samochody z zagranicy. Obecnie jest honorowym prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, konsulem honorowym Peru w Toruniu oraz rektorem Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku. Wydał książkę „Początki ery menedżerów w Polsce”.

Jego związki z UMK trwały także po studiach. Pracując w ZACHEM-ie, uczestniczył w organizacji Wieczorowego Studium Chemii na UMK, dającego dyplom magistra inżyniera Technologii chemicznej. Wraz z dyrektorami kilku dużych przedsiębiorstw z regionu pomagał materialnie w tworzeniu Instytutu Ekonomicznego UMK. Jako dyrektor ELANY zawiązał współpracę z różnymi wydziałami UMK, prowadził także wykłady z zakresu organizacji pracy kierowniczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

W 1988 r. uzyskał doktorat z zakresu nauk ekonomicznych za rozprawę o zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jako wojewoda toruński (1988-1990) przyczynił się do rozbudowy siedziby uczelnianych ekonomistów przez przyznanie dotacji na pokrycie połowy kosztów budowy wydziału. Był współinicjatorem powołania Toruńskiej Szkoły Biznesu WNE UMK. Był współzałożycielem Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici. Jako konsul honorowy Peru wspierał finansowo i organizacyjnie różne przedsięwzięcia studenckie i naukowe, m.in. badania nad wkładem Polaków w rozwój Peru.

Nagroda była uhonorowaniem 25-letniej pracy dr. Rakowicza, który właśnie zakończył swoją misję konsularną.

 

pozostałe wiadomości