AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rekrutacja do programu Eramus+ rozpoczęta

Zdjęcie ilustracyjne
Erasmus+ to szansa na zagraniczne studia oraz praktyki studenckie i absolwenckie fot. Andrzej Romański

Do 15 marca br. potrwa tegoroczna rekrutacja podstawowa na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024.

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) lub jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych),
  • przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów pierwszego stopnia,
  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.
    Kapitał mobilności wynosi 12 mies./360 dni na każdym stopniu studiów, z wyjątkiem jednolitych studiów magisterskich (24 mies./720 dni) 
  • posiadają dobre wyniki w nauce oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2.

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+, warunków formalnych i trybu rekrutacji, stawek stypendialnych oraz dokumentów do przygotowania znajdują się na stronie Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej

Procedura kwalifikacyjna na naszym Wydziale wygląda następująco:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie UMK
  2. Dostarczenie go do wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+
  3. Krótka rozmowa kwalifikacyjna z wydziałowym koordynatorem Programu Erasmus+
  4. Przyznanie wyjazdu w systemie USOS przez pracowników Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej

Więcej informacji na temat wyjazdów na naszym Wydziale udziela wydziałowa koordynatorka Erasmusa, mgr Milena Miszewska (pokój 19, tel. 56 611 4783, milenam@umk.pl). 

pozostałe wiadomości