AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Strategiczne powołania

Nominację z rąk JM rektora prof. Andrzeja Sokali odbiera prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
Nominację z rąk JM rektora prof. Andrzeja Sokali odbiera prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś fot. fot. Andrzej Romański

JM rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala powołał zespół merytoryczny Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych, nowej jednostki UMK, której rolą jest doradzanie władzom w kluczowych kwestiach dotyczących przyszłości Uniwersytetu. Członkinią zespołu jest prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości, kierowniczka Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu.

Wręczenie powołań na kadencję trwającą do 2024 r. odbyło się 19 listopada.

W skład zespołu wchodzą:

koordynator:

 • dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK, kierownik Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych oraz dyrektor Ośrodka Analiz Strategicznych;

członkowie:

 • prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor UMK w latach 2012-2020, kierownik Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 • dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK, prodziekan ds. naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki;
 • dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK, zastępca dyrektora Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • prof. dr hab. Piotr Roszak, prodziekan ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą Wydziału Teologicznego;
 • dr Jacek Rakoczy, prodziekan ds. nauki i współpracy z otoczeniem zewnętrznym Wydziału Nauk Historycznych;
 • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu; przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości;
 • dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK, przewodniczący Rady Dyscypliny i Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie;
 • prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska, kierownik Katedry Mikrobiologii na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum;
 • prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski, kierownik Katedry Onkologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum;
 • dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. UMK, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum; przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Medyczne;
 • mgr Karolina Jarzynka, Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej;
 • mgr Natalia Proń-Nowak, Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR nauczycieli akademickich);
 • mgr Aleksander Anikowski, kierownik Działu Promocji i Informacji;
 • dr Marzena Ruczyńska, zastępca kanclerza do spraw Collegium Medicum;
 • Dominik Majchrzak, student Wydziału Prawa i Administracji;
 • mgr Zofia Kurzawińska, doktorantka na Wydziale Humanistycznym.

Do podstawowych zadań zespołu należeć będzie:

 • współtworzenie długoterminowej strategii rozwoju naukowego i instytucjonalnego Uniwersytetu, z uwzględnieniem jego społecznej odpowiedzialności i roli kulturotwórczej;
 • współtworzenie długoterminowej strategii umiędzynaradawiania Uniwersytetu, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i kształcenia;
 • współtworzenie polityki komunikacyjnej usprawniającej komunikację wewnątrz Uniwersytetu oraz z instytucjami zewnętrznymi, w ramach realizacji przyjętej misji i strategii Uniwersytetu;
 • prowadzanie analizy struktury organizacyjnej Uniwersytetu z punktu widzenia jej zdolności do realizacji jego misji i strategii;
 • koordynowanie komunikacji z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi Uniwersytet w działania ewaluacyjnych;
 • współpraca z Międzynarodowym Komitetem Doradczym Uniwersytetu w ramach koordynacji końcowej ewaluacji realizacji programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza na Uniwersytecie.

Zarządzenie ws. powołania zespołu

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.