AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Znamy wyniki konkursu im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego

Sala audytoryjna, większość miejsc zajętych.
Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu pochodzili z 20 szkół z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego.

Znamy już wyniki XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego. 

Wśród dziesięciu laureatów konkursu znaleźli się uczniowie:

  • I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Bydgoszczy,
  • IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu,
  • Technikum im. Mikołaja Kopernika Ekonomisty w Grudziądzu,
  • Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy,
  • Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy,
  • Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu,
  • Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku.

Na podstawie Uchwały Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2020 r. Laureatom Konkursu przysługują uprawnienia w postaci maksymalnej liczby punktów. z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: ekonomia, matematyka i ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, logistyka, zarządzanie, prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (uprawnienie to przysługuje przez trzy lata od roku uzyskania świadectwa dojrzałości).

Konkurs odbył się w dniu 31 marca 2023 r. Uczestniczyło w nim 144 uczniów reprezentujących 20 szkół średnich z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Kolejna edycja konkursu planowana jest na 2024 r. Koordynatorką konkursu jest dr Maria Kola-Bezka.

pozostałe wiadomości