AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Najwyższa jakość publikacji

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest w ścisłej czołówce polskich uczelni wyższych pod względem jakości publikacji naukowych. W ogłoszonym 16 maja CWTS Leiden Ranking 2018 UMK odnotował kolejny awans w zestawieniu ogólnoświatowym i potwierdził silną 8. pozycję w Polsce.

Edycja 2018 rankingu CWTS została przygotowana na podstawie wskaźników bibliometrycznych z 4 lat (2013-2016) i obejmuje 938 uniwersytetów z całego globu. UMK utrzymał znakomitą 8. lokatę w Polsce i uplasował się na 246. miejscu w Europie.

UMK należy do absolutnie ścisłej czołówki polskich uczelni pod względem jakości publikacji. W kryterium ich „nasycenia”, czyli proporcji najlepszych (zarówno PP 1%, jak i PP 5% oraz PP 10%) publikacji wśród ogółu artykułów umieszczonych w WoS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika zajmuje odpowiednio: 7. miejsce (wśród PP 1%); 3. miejsce (wśród PP 5%) i 6. miejsce (wśród PP 10%).

W zestawieniu światowym UMK został sklasyfikowany na 686. miejscu (awans o 17 lokat w porównaniu do edycji 2017).

Ranking jest oparty wyłącznie na kryterium naukowym mierzonym liczbą publikacji indeksowanych w bazie Web of Science (WoS). Twórcy rankingu biorą pod uwagę wskaźniki liczby publikacji (p) umieszczonych w bazie WoS oraz proporcji tych publikacji (pp) odpowiednio wśród 1%, 5%, 10%, 50% najlepszych publikacji. Dane opublikowane przez The Centre for Science and Technology Studies na Uniwersytecie w Lejdzie pozwalają na samodzielne budowanie zestawień w zależności od przyjętych kryteriów. Wyniki dostępne są zarówno łącznie dla wszystkich nauk, jak i dla poszczególnych dziedzin.

Pełny CWTS Leiden Ranking 2018

The Centre for Science and Technology Studies na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia) to jeden z najbardziej opiniotwórczych ośrodków badawczych zajmujących się polityką naukową oraz badaniem z zakresu bibliometrii. Specyfika CWTS Leiden Ranking, która odróżnia go od innych międzynarodowych zestawień, polega na ukierunkowaniu wyłącznie na pomiar naukowej aktywności uczelni w oparciu o wskaźniki bibliometryczne publikacji indeksowanych w bazie Web of Science oraz współpracę w realizacji projektów badawczych.

pozostałe wiadomości