AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Spotkanie YUFE w Bremie

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 26-27 listopada 2019 roku na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech odbyło się spotkanie robocze w ramach realizacji zadania nr 7 „Różnorodność i inkluzywność” (Workpackage 7, Diversity and Inclusivity) projektu YUFE (Young Universities for the Future of Europe) finansowanego przez Komisję Europejską.

Projekt YUFE  to strategiczne partnerstwo utworzone przez osiem młodych uniwersytetów badawczych z ośmiu krajów europejskich (Carlos III University of Madrid, University of Antwerp, University of Bremen, University of Cyprus, University of Eastern Finland, University of Essex, University of Rome Tor Vergata), które razem z sześcioma partnerami stowarzyszonymi (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, The University of Rijeka, European Entrepreneurs CMA-PME, Kiron Open Higher Education, The Adecco Group, The Educational Testing Service Global), stworzyło koncepcję budowy europejskiego szkolnictwa wyższego w oparciu o model młodego, skoncentrowanego na studentach, nieelitarnego, otwartego i dostępnego Uniwersytetu Europejskiego. Koordynatorem całego projektu jest Uniwersytet w Maastricht.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich wyżej wymienionych instytucji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika reprezentowały prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.

Zebranie służyło szczegółowemu przedstawieniu głównych celów zadania projektu YUFE oraz potencjalnych sposobów ich realizowania. Była to także okazja do osobistej interakcji osób, które będą współpracowały przy wyznaczonych zadaniach. Na spotkaniu przedstawiono dotychczas funkcjonujące strategie w poszczególnych organizacjach, co sprzyjało wymianie doświadczeń, omówieniu dobrych praktyk i potencjalnych przeszkód. Bardzo ważnym punktem obrad było także sformułowanie głównych założeń, wartości oraz celów strategii we wszystkich biorących udział projekcie instytucjach, mimo ich różnorodności organizacyjnej.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w „Study-Abroad Fair”, na którym studentki i studenci mogli zapoznać się z ideą YUFE oraz możliwościami studiowania na uniwersytetach biorących udział w projekcie, w tym UMK.

Spotkanie zakończyło się otwartym dla społeczności uniwersyteckiej panelem „Diversity@Uni Bremem…goes YUFE”, w którym udział wzięli dyrektor naczelna projektu YUFE dr Daniela Trani z Uniwersytetu w Maastricht, Equality and Diversity Manager z Uniwersytetu w Essex Karen Bush oraz profesor Aldona Glińska z UMK, poprowadził je dr Christian Peters, dyrektor International Graduate School of Social Sciences na Uniwersytecie w Bremie.

Więcej o Inicjatywie Uniwersytetów Europejskich

Więcej o YUFE

pozostałe wiadomości