AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Informacja o publicznym kolokwium habilitacyjnym

Zdjęcie ilustracyjne

Przewodniczący oraz członkowie komisji habilitacyjnej, powołanej przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania dr. Michałowi Adamowi Leśniewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 – na platformie Microsoft Teams – odbędzie się publiczne kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć naukowych dr. Michała Adama Leśniewskiego. Szczegóły w załączonym pliku.

pozostałe wiadomości