AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Absolwentka za sterami CTT

Zdjęcie ilustracyjne
dr Marlena Krohn fot. Andrzej Romański

Dr Marlena Krohn, absolwentka naszego Wydziału objęła stanowisko prezesa zarządu Centrum Transferu Technologii UMK.

Dr Marlena Krohn jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem. Przez ostatnie 22 lata związana była z grupą kapitałową Boryszew S.A., Alchemia i Hutmen. Pełniła funkcje m.in. dyrektora dywizji włókniny, gdzie była odpowiedzialna za logistykę parku maszynowego oraz wprowadzenie produktu na rynek polski; prezesa zarządu Susmed, przyczyniając się do przekształcenia profilu spółki oraz zwiększając wielokrotnie wyniki; kanclerza Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej; członka Rady Nadzorczej Krezus S.A., a w ostatnich latach jako prezes zarządu oraz dyrektor zarządzający Boryszew ERG wprowadziła z powodzeniem na rynek polski i europejski produkty z obszaru chemii lotniczej.

Na stanowisku prezesa CTT dr Marlena Krohn zastąpiła Pawła Matlakiewicza, który kierował spółką od jej powstania w 2014 r. Na spotkaniu, które odbyło się 2 marca, Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala podziękował dotychczasowemu prezesowi za zaangażowanie w budowanie relacji z otoczeniem gospodarczym oraz trud włożony w komercjalizację wyników badań naukowych Uniwersytetu.

Centrum Transferu Technologii jest spółką celową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do najważniejszych osiągnięć jednostki w okresie 2014-2020 należą: powstanie ponad 30 spółek spin-off, co wyróżnia CTT wśród pozostałych uniwersyteckich spółek celowych tego typu w kraju i wprowadzenie na rynek produktów, w tym produktów spółki Bact-Tech sp. z o.o., ugruntowanie wysokiej pozycji Open Link sp. z o.o. na rynku dronów, wydanie przez Neurodio sp. z o.o. gry "Numbala" na światowych rynkach, a także sukces eksperymentu medycznego implantów z nanopowłoką nowej generacji, za który odpowiada Nano-implant sp. z o.o. Od 2014 r. w ramach działalności CTT  nawiązano współpracę z 50 naukowcami i specjalistami oraz zrealizowano 17 projektów unijnych.

pozostałe wiadomości