AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Absolwentka za sterami CTT

obrazek: dr Marlena Krohn fot.Andrzej Romański]
dr Marlena Krohn fot. Andrzej Romański

Dr Marlena Krohn, absolwentka naszego Wydziału objęła stanowisko prezesa zarządu Centrum Transferu Technologii UMK.

Dr Marlena Krohn jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem. Przez ostatnie 22 lata związana była z grupą kapitałową Boryszew S.A., Alchemia i Hutmen. Pełniła funkcje m.in. dyrektora dywizji włókniny, gdzie była odpowiedzialna za logistykę parku maszynowego oraz wprowadzenie produktu na rynek polski; prezesa zarządu Susmed, przyczyniając się do przekształcenia profilu spółki oraz zwiększając wielokrotnie wyniki; kanclerza Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej; członka Rady Nadzorczej Krezus S.A., a w ostatnich latach jako prezes zarządu oraz dyrektor zarządzający Boryszew ERG wprowadziła z powodzeniem na rynek polski i europejski produkty z obszaru chemii lotniczej.

Na stanowisku prezesa CTT dr Marlena Krohn zastąpiła Pawła Matlakiewicza, który kierował spółką od jej powstania w 2014 r. Na spotkaniu, które odbyło się 2 marca, Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala podziękował dotychczasowemu prezesowi za zaangażowanie w budowanie relacji z otoczeniem gospodarczym oraz trud włożony w komercjalizację wyników badań naukowych Uniwersytetu.

Centrum Transferu Technologii jest spółką celową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do najważniejszych osiągnięć jednostki w okresie 2014-2020 należą: powstanie ponad 30 spółek spin-off, co wyróżnia CTT wśród pozostałych uniwersyteckich spółek celowych tego typu w kraju i wprowadzenie na rynek produktów, w tym produktów spółki Bact-Tech sp. z o.o., ugruntowanie wysokiej pozycji Open Link sp. z o.o. na rynku dronów, wydanie przez Neurodio sp. z o.o. gry "Numbala" na światowych rynkach, a także sukces eksperymentu medycznego implantów z nanopowłoką nowej generacji, za który odpowiada Nano-implant sp. z o.o. Od 2014 r. w ramach działalności CTT  nawiązano współpracę z 50 naukowcami i specjalistami oraz zrealizowano 17 projektów unijnych.

pozostałe wiadomości