AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Nagroda dla prof. Ewy Siemińskiej

Zdjęcie ilustracyjne
prof. Ewa Siemińska z nagrodą

Podczas kolejnej serii wykładów organizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej Marcin Wąsik-Wiszniewski przekazał Pani Profesor dr habilitowanej Ewie Siemińskiej podziękowanie za zaangażowanie i aktywne wspieranie Programu Edukacyjnego NZB podpisane przez Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz Dyrektora Programu NZM Waldemara Zbytka.

Program ten jest częścią ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej sektora finansowego Bankowcy dla Edukacji, i uczestniczy w nim 125 szkół wyższych. Powstał on z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej. Patronem instytucjonalnym jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a patronami merytorycznymi między innymi BIG InfoMonitor, Fundacja GPW, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, ZUS, Grupa BPS, Spółdzielcza Grupa Bankowa Polska Izba Ubezpieczeń.

pozostałe wiadomości