AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Ocena zajęć dydaktycznych

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Otwarte zostały kwestionariusze ankiet oceny zajęć dydaktycznych dla wszystkich zajęć realizowanych w semestrze letnim i całym roku akademickim 2018/2019.

W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na UMK. Każdy biorący udział w badaniu może sformułować własne komentarze dotyczące ocenianych zajęć dydaktycznych.

Informacja zwrotna ze strony studentów, doktorantów a także słuchaczy studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.

Zebrane i opracowane wyniki, stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia oraz do nagrodzenia najlepszych nauczycieli.

Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS. Anonimową ankietę można wypełnić również za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS UMK.

Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych pozostaną otwarte do 20 września 2019 r.

pozostałe wiadomości