AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Zmarł profesor Stanisław Sudoł

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

29 stycznia 2020 roku w wieku 92 lat zmarł profesor Stanisław Sudoł.

Prof. dr hab. Stanisław Sudoł był ekonomistą, współtwórcą Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK (przekształconego w 1993 r. w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) i jego dziekanem w latach 1976-1980. Urodził się w 1928 r., dyplom magistra ekonomii uzyskał w 1954 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, stopień doktora  - w 1961 r., a doktora habilitowanego w 1972 r. Od 1990 r. był profesorem zwyczajnym. Pracę na UMK prof. Sudoł rozpoczął w 1970 r., w latach 1982-84 reprezentował Uczelnię w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez 23 lata był członkiem Senatu UMK (1975-98).

W pracy naukowej zajmował się problemami ekonomiki, organizacji i zarządzania w odniesieniu do przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. Wypromował 11 doktorów. Opracował kilka cenionych podręczników akademickich dla przedmiotu ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. W 1999 r. wydał pracę "Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania", uważaną za najpełniejsze opracowanie teoretyczne dotyczące przedsiębiorstw, jakie powstało dotychczas w Polsce.

Prof. dr hab. Stanisław Sudoł był członkiem i działaczem szeregu organizacji i stowarzyszeń naukowych, m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Torunia.

Odznaczony m. in.  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. Karola Adamieckiego, Srebrnym Medalem Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie.

W 2002 roku Profesor otrzymał tytuł doktora honoris causa UMK.

Pan Profesor był nie tylko autorytetem naukowym, ale przede wszystkim pięknym człowiekiem, pełnym ciepła i niezwykłej życzliwości.

Uroczystość pogrzebową rozpocznie  Msza Święta w Kościele Matki Bożej Anielskiej w Radości, ul. Wilgi 14, 04-831 Warszawa, w dniu 07 lutego 2020 roku o godz. 12.00. Po Mszy Świętej ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym w Radości, ul. Izbicka.

pozostałe wiadomości