AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Najwyżej oceniani nauczyciele w roku akademickim 2021/2022

Rozmyte zdjęcie osób siedzących na wykładzie
fot. Andrzej Romański

Dbając o jakość kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania każdego roku przeprowadzane jest badanie oceny zajęć dydaktycznych. Corocznie studenci mają możliwość oceny swoich nauczycieli oraz prowadzonych przez nich przedmiotów, co pozwala zidentyfikować najlepszych spośród nich. 

Wśród wielu docenianych nauczycieli, kilku z nich co roku wyróżnia się najwyższą notą z ankiet ewaluacyjnych. W roku akademickim 2021/2022 byli to:

  • mgr Piotr Matlejewski (Katedra Logistyki) – 4,93
  • dr Jarosław Pawłowski (Katedra Zarządzania Finansami) – 4,92
  • mgr Marcin Stawarz (Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii) – 4,92
  • mgr Anna Olewnik-Dejewska (Katedra Rachunkowości Finansowej) – 4,89
  • dr Mateusz Jankiewicz (Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii) – 4,89.

Wyniki pochodzą z kwestionariuszy oceny zajęć dydaktycznych, które otwierane są na końcu każdego semestru. Studenci biorący udział w badaniu oceniają pracę wykładowców akademickich oraz mogą sformułować własne komentarze dotyczące zajęć, w których uczestniczyli, w tym także wykładów i ćwiczeń prowadzonych zdalnie. Badanie jest całkowicie anonimowe. Informacja zwrotna umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu.

pozostałe wiadomości