AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Z nagrodą za monografię

Prof. dr. hab. Maciej Zastempowski stoi przed wejściem na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
Prof. dr. hab. Maciej Zastempowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK fot. fot. Andrzej Romański

Monografia "Innowacyjność małego przedsiębiorstwa" autorstwa prof. dr. hab. Macieja Zastempowskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania otrzymała wyróżnienie w konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Monografia prof. dr. hab. Macieja Zastempowskiego otrzymała wyróżnienie w XIV Konkursie na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2019-2020, w kategorii monografie jednoautorskie. Konkurs zorganizował oraz przeprowadził Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Wręczenie wyróżnienia odbyło się 22 września w Łodzi podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komitetu na Politechnice Łódzkiej.

Wyróżniona publikacja jest próbą odpowiedzi na wciąż aktualne pytanie o to, jak budować innowacyjność przedsiębiorstwa. Bazując na fundamentach teoretycznych wyznaczonych przez teorię zasobową oraz wynikach badań ilościowych, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie polskich małych przedsiębiorstw, monografia ta wskazuje na kilka kluczowych elementów ich zdolności innowacyjnej. Są to zdolności przywódcze kadr zarządzających, ich nastawienie do innowacji, kultura techniczna pracowników oraz stosowane systemy szkoleń. Książka ta przeznaczona jest zarówno dla środowisk naukowych, doktorantów i studentów zarządzania, jak i szerokiego grona przedsiębiorców i menedżerów, którzy w swych codziennych działaniach nieustannie dążą do kreowania nowych produktów i usług, zdobywania nowych rynków i wdrażania nowych rozwiązań organizacyjno-marketingowych.

Prof. dr hab. Maciej Zastempowski pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierując Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki innowacyjności gospodarek i przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności innowacyjnych, innowacyjnego DNA naukowców i przedsiębiorców oraz sztucznej inteligencji. Od lat związany jest z nurtem określnym jako szkoła zasobowa, w którym realizował liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych, członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarzadzania Polskiej Akademii Nauk oraz International J. A. Schumpeter Society, jak również innych polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

pozostałe wiadomości