AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rejestracja na zajęcia w roku akademickim 2022/2023 - informacje organizacyjne

Telefon komórkowy z włączoną aplikacją
fot. Andrzej Romański

Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotował Informacje dla studentów wszystkich kierunków w sprawie rejestracji na zajęcia, seminaria dyplomowe, zajęcia humanistyczne i ogólnouniwersyteckie w roku akademickim 2022/2023.

Rejestracja na zajęcia kursowe:

Od dnia 30.09.2022 roku rozpoczynają się rejestracje na przedmioty obowiązujące studentów na poszczególnych kierunkach i latach studiów. Rejestrujemy się na wszystkie obowiązujące przedmioty i do grup ćwiczeniowych w obu semestrach, zgodnie z planem studiów.

Na starszych latach bywają sytuacje łączenia dwóch grup specjalnościowych lub modułowych na ćwiczeniach z przedmiotów kierunkowych. Prosimy o sprawdzanie opisów grup.   

Studenci 1 roku I stopnia studiów stacjonarnych nie będą rejestrowali się na obowiązujące ich zajęcia. Zostaną wpisani na poszczególne przedmioty i do grup ćwiczeniowych przez Dziekanat. Także przez Dziekanat zostaną zapisani na zajęcia studenci kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Pozostali studenci rejestrują się od terminów wskazanych poniżej (prosimy o sprawdzenie godziny rozpoczęcia rejestracji dla danego kierunku):

Studia stacjonarne:

 • 2 i 3 rok I stopnia – 30.09.2022 r.
 • 1 i 2 rok II stopnia – 30.09.2022 r.

Studia niestacjonarne:

 • 1 rok I stopnia – 15.10.2022 r.
 • 2 i 3 rok I stopnia – 01.10.2022 r.
 • 1 rok II stopnia – 15.10.2022 r.
 • 2 rok II stopnia – 01.10.2022 r.

Link do Kalendarza rejestracji: kalendarz rejestracji w systemie USOSweb

UWAGA studenci 3 roku I stopnia! W związku z tym, że rejestracja na zajęcia uwzględnia także seminarium dyplomowe proszę wziąć pod uwagę godziny rozpoczęcia rejestracji, ponieważ obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. 

Rejestracja na seminaria magisterskie dla studentów 1 roku II stopnia odbędzie się w styczniu 2023 r.

W związku z faktem, iż niektóre zajęcia w semestrze zimowym będą odbywały się w formie zdalnej, studenci którzy nie zapiszą się do grupy nie będą mieli technicznej możliwości uczestniczenia w zajęciach. Każdy przedmiot prowadzony w formie zdalnej będzie wpisany jako kurs na platformie MOODLE, a studenci zapisani do poszczególnych grup zajęciowych otrzymają odpowiednie instrukcje i zaproszenia od nauczycieli prowadzących zajęcia.

UWAGA! Zajęcia zdalne (oraz seminaria, odbywające się w gmachu WNEiZ) w planie zajęć nie mają przyporządkowanej sali.

Rejestracja na zajęcia z obszaru nauk humanistycznych:

Studenci I stopnia mają obowiązek zrealizowania zajęć z dziedziny nauk humanistycznych w wymiarze 6 ECTS w trzyletnim toku studiów. W ofercie WNEiZ znajduje się sześć wykładów:

 • Filozofia
 • Podstawy etyki
 • Historia gospodarcza
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Writing – pisemne formy użytkowe dla studentów studiów ekonomicznych
 • Nowe media i demokracja

Każdy z nich ma 2 ECTS, które przypisane są do danego roku studiów i semestru studiów. Brak realizacji takiego wykładu na danym roku skutkować będzie niezaliczeniem roku studiów. W związku z tym, każdy student powinien sprawdzić w swoim planie studiów, dostępnym w zakładce "Student", na którym roku (semestrze) musi zrealizować te zajęcia, aby otrzymać punkty ECTS.

Rejestracja na zajęcia humanistyczne dla studentów studiów stacjonarnych rozpocznie się także 30.09.2022 r. od godz. 10.00. W semestrze zimowym obowiązek zaliczenia wykładu humanistycznego mają tylko studenci 3 roku 1 stopnia, w letnim semestrze rejestracja będzie dostępna dla studentów 1 i 3 roku studiów I stopnia. 

Studenci 3 roku muszą pamiętać aby nie zapisywać się na przedmiot, który realizowali na 1 roku!

Studenci studiów niestacjonarnych nie rejestrują się na wykłady humanistyczne. Mają je zaplanowane w rozkładzie zajęć danego semestru i wpisani zostaną na te przedmioty przez Dziekanat.

Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane:

Zgodnie z planem studiów każdy student 2 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia musi zrealizować przedmiot z grupy wykładów ogólnouczelnianych w wymiarze nie mniejszym niż 2 ECTS. Rejestracja na nie jest ogólnouniwersytecka – jest to możliwość wybrania zajęć oferowanych przez wszystkie wydziały. Link do rejestracji

Studenci studiów niestacjonarnych nie rejestrują się na wykłady ogólnouczelniane. Mają je zaplanowane w rozkładzie zajęć danego semestru i wpisani zostaną na te przedmioty przez dziekanat.

pozostałe wiadomości