AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

W stronę doskonałości badawczej

Zdjęcie ilustracyjne
Od lewej: prof. Werner Ulrich, prof. Włodzimierz Jaskólski, prof. Aldona Glińska-Neweś, rektor UMK prof. Andrzej Tretyn oraz prof. Wojciech Wysota fot. Andrzej Romański

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn powołał przewodniczących zespołów odpowiedzialnych za realizację celów i założeń projektu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwotą 1 mln zł.

Głównymi zadaniami projektu są: podniesienie międzynarodowej rozpoznawalności uczelni, wzmocnienie współpracy badawczej z ośrodkami o wysokiej renomie międzynarodowej, podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, przyciągnięcie najzdolniejszych kandydatów z kraju i z zagranicy oraz podniesienie jakości zarządzania uczelnią.

Przewodniczącymi zespołów odpowiedzialnych za ich realizację zostali: dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK, prodziekan ds. współpracy z zagranicą i rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK; prof. dr hab. Werner Ulrich, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK, prof. dr hab. Wojciech Wysota, prorektor UMK ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym oraz prof. dr hab. Jacek Kubica, prorektor UMK ds. badań naukowych.

Projekt realizowany będzie od grudnia 2018 r. do końca maja 2019 r.

Więcej szczegółów

pozostałe wiadomości