AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Praca magisterska z nagrodą Rzecznika Finansowego

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Mariusz Lewandowski

Promowana przez dr Dorotę Krupę z Katedry Zarządzania Finansami praca magisterska pt. „Nadzór nad działalnością funduszy inwestycyjnych w Polsce”, której autorką jest mgr Hanna Rywocka, absolwentka kierunku finanse i rachunkowość, zdobyła II miejsce w IV Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Wręczenie dyplomów odbyło się w formie zdalnej na spotkaniu laureatów konkursu oraz promotorów nagrodzonych prac z Rzecznikiem Finansowym, prof. Mariuszem Goleckim, 21 grudnia 2020 roku.

Jak czytamy na stronie Rzecznika Finansowego, tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa - rekordowa była liczba zgłoszeń, jednocześnie po raz pierwszy – obok prac licencjackich, magisterskich i doktorskich – nagradzano także rozprawy habilitacyjne. Konkurs obejmował zagadnienia związane z praktykami rynkowymi i stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji rynku finansowego, które mają wpływ na poziom i jakość ochrony klienta. W tej edycji udział brały:

  • wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2018 – 2019,
  • rozprawy doktorskie obronione w latach 2018 – 2019,
  • prace magisterskie obronione w roku 2019,
  • prace licencjackie obronione w roku 2019.

W 4 powyższych kategoriach uhonorowano w sumie 12 prac. Jury przyznało laureatom nagrody finansowe w wysokości od 2 do 9 tysięcy złotych. 

Pełna lista laureatów w poszczególnych kategoriach

pozostałe wiadomości