AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Z profesorską nominacją

Zdjęcie ilustracyjne
prof. Aldona Glińska-Neweś fot. Andrzej Romański

Troje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 13 lutego 2019 roku odebrało z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie. Wśród nich znalazła się prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Prodziekan naszego Wydziału.

Uroczystość odbyła się 13 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Oprócz profesorów z UMK nominacje otrzymało 53 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki.

Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierując Katedrą Zachowań Organizacyjnych i Marketingu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą relacji interpersonalnych w zarządzaniu, a także innych obszarów zachowań organizacyjnych, w tym kultury organizacyjnej, znaczenia różnic kultur narodowych w zarządzaniu, organizacyjnych zachowań obywatelskich i in. Od lat związana jest z nurtem określanym jako pozytywne zarządzanie, w którym zrealizowała liczne krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Jest autorką wielu artykułów w liczących się czasopismach, referatów prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz rozdziałów w monografiach. Budowanie pozytywnych relacji w zarządzaniu realizuje w praktyce, pełniąc m.in. rolę koordynatora międzynarodowych programów współpracy swojego Wydziału z partnerami zagranicznymi, a w kadencji 2016-2020 funkcję Prodziekana ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury, kina i dalekich podróży.  

Prócz prof. dr hab. A. Glińskiej-Neweś, nominacje profesorskie z UMK odebrali: ks. prof. dr hab. Janusz Szulist z Wydziału Teologicznego oraz prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski z Collegium Medicum UMK. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

pozostałe wiadomości