AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Konferencja DME z wybitnymi ekonometrykami

Zdjęcie ilustracyjne
Uczestnicy konferencji

W dniach 3-5 września 2019 r. na WNEIZ odbyło się XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne. W trakcie trwania konferencji uczestnicy z ośrodków naukowych w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Częstochowie i Toruniu wygłosili 30 referatów naukowych dotyczących teorii i zastosowań modeli ekonometrycznych zaprojektowanych dla badania szeregów czasowych w ekonomii i finansach.

Gościem specjalnym konferencji była prof. Katarina Juselius z Uniwersytetu w Kopenhadze, która wygłosiła referat pt. Are outcomes driving expectations or the other way around? An I(2) CVAR analysis of interest rate expectations in the dollar/pound market. Towarzyszył jej mąż – wybitny ekonometryk duński prof. Søren Johansen. Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki, zaś partnerem głównym był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji

pozostałe wiadomości