AACSB accredited AMBA accredited
Kontakt ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Pierwszy w działaniu

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK otrzymał odznaczenie honorowe Primus in Agendo (Pierwszy w Działaniu), przyznawane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 8 listopada podczas Gali Obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiej Polityki Społecznej w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie. Prof. Zenon Wiśniewski odznaczenie z rąk Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej odebrał w uznaniu jego działań i zasług dla rynku pracy i polityki społecznej.

Więcej informacji

Prof. Dr hab. Zenon Wiśniewski kieruje Katedrą Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK i pełni z wyboru funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Jego badania naukowe koncentrują się na problematyce zatrudnienia i regulacji rynków pracy, a w szczególności polityce rynku pracy krajów Unii Europejskiej. Opublikował 250 prac naukowych - dorobek badawczy wyróżnia się wysokim udziałem publikacji zagranicznych. Uzyskał wiele prestiżowych zagranicznych stypendiów badawczych, m.in. Fundacji Humboldta, Fundacji Commerzbanku, stypendium NATO w ramach programu Democratic Institutions Fellowship, Phare-COST, Phare-ACE i Dekaban-Liddle Foundation. Prowadził prace badawcze w Instytucie Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa Federalnego Urzędu Pracy (IAB) w Norymberdze, Wissenschatszentrum für Sozialforschung (WZB) w Berlinie, a także na uniwersytetach niemieckich (Monachium, Bamberg, Saarbrücken) i brytyjskich (Glasgow, Warwick, Leicester). Od wielu lat uczestniczy w badaniach międzynarodowych i realizuje duże projekty badawcze dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wraz ze swoim zespołem badawczym opracował metodologię badania efektywności programów aktywnej polityki rynku pracy oraz diagnozowania stopnia zagrożenia bezrobociem długotrwałym. W publicznych służbach zatrudnienia wdrażana jest obecnie - przygotowana przez zespół toruński - innowacyjna strategia aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+. Za wybitne zasługi dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej został wyróżniony w 2013 roku przez Prezesa PAN Medalem im. Wacława Szuberta, a w 2015 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Medalem Pro Publico Bono.

pozostałe wiadomości